اخبار و رویدادها

برگزاری نشست تخصصی " بررسی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از منظرجامعه شناسی حقوقی "

برگزاری نشست تخصصی " بررسی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از منظرجامعه شناسی حقوقی "