اخبار و رویدادها

برگزاری دوره آموزشی حقوق بین الملل کسب و کار و ایران

برگزاری دوره آموزشی حقوق بین الملل کسب و کار و ایران


 

علاقمندان به ثبت نام در دوره آموزشی حقوق بین الملل کسب و کار و ایران، ابتدا مدارک درخواستی را به vakil.a@ut.ac.ir ارسال و پس از دریافت مجوز ثبت نام، مبلغ شهریه را به حساب بانکی شماره 5225389283با شناسه 2501401401119 بنام حساب غیر قابل برداشت دانشکده حقوق و علوم سیاسی نزد بانک ملت شعبه دانشگاه  واریز نمایند. 


 

 

 

 

SPRING SCHOOL INTERNATIONAL

BUSINESS LAW & IRAN