اخبار و رویدادها

بخشنامه حضور کارکنان در ایام کرونا

بخشنامه حضور کارکنان در ایام کرونا


 

با سلام و احترام
ضمن تبریک مجدد سال ۱۴۰۰ و با آرزوی سلامتی یکایک اعضای گرامی خانواده دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، به اطلاع کلیه اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان ارجمند می رساند بنابر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا مطابق بخشنامه پیوست، نحوه حضور کارکنان محترم بصورت یک سوم کار حضوری ‌‌و دو سوم دورکاری مورد اجرا و نظارت قرار خواهد گرفت.
مراتب جهت اقدام شایسته اطلاع رسانی می گردد.


https://daf.ut.ac.ir/fa/news/15642/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B8-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0