اخبار و رویدادها

اولویت‌های تحقیقاتی فعال در سامانه ساتع در حوزه کمیسیون علوم انسانی

اولویت‌های تحقیقاتی فعال در سامانه ساتع در حوزه کمیسیون علوم انسانی


 

  با سلام و احترام؛

عناوین اولویت‌های تحقیقاتی فعال در سامانه ساتع در حوزه کمیسیون علوم انسانی به شرح ذیل تقدیم حضور می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید اطلاع‌رسانی شایسته و سریع به اعضای محترم هیأت علمی در خصوص ارائه پروپوزال در سامانه با در نظر گرفتن مهلت ارسال صورت پذیرد. علاقمندان جهت اخذ اطلاعات تکمیلی به بخش فهرست طرح‌ها به آدرس http://sate.atf.gov.ir مراجعه فرمایند.

شایان ذکر است مطابق ماده ۷ آئین نامه بند ح تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حداقل ۶۰ درصد مبلغ هر پروژه باید به دانشجویان یا پژوهشگران پسادکتری یا دانش‌آموختگان پژوهشگر یا نیروی کارورز فعال در پروژه پرداخت شود.

 • بررسی قراردادهای گروه مشارکت، جوینت و نچر، ۱۴۰۰/۴/۳۰، شرکت انتقال گاز ایران ،۸۱۳۱۴۱۲۱
 • بررسی حقوقی قراردادهای تعمیرات و نگهداری، ۱۴۰۰/۴/۳۰، شرکت انتقال گاز ایران ،۸۱۳۱۴۱۲۱
 • مبانی و روش‌های تعیین قیمت در قراردادهای تعمیرات و نگهداری و بهره برداری، ۱۴۰۰/۴/۳۰، شرکت انتقال گاز ایران ،۸۱۳۱۴۱۲۱
 • بررسی ابعاد اقتصادی فسخ قرارداد پیمان کاری، ۱۴۰۰/۴/۳۰، شرکت انتقال گاز ایران ،۸۱۳۱۴۱۲۱
 • بررسی مسئولیت طرفین در زمان فسخ قرارداد، ۱۴۰۰/۴/۳۱، شرکت انتقال گاز ایران ،۸۱۳۱۴۱۲۱
 • بررسی موارد فسخ پیمان، ۱۴۰۰/۴/۳۱، شرکت انتقال گاز ایران ،۸۱۳۱۴۱۲۱
 • بررسی وظایف حقوقی کارفرما و پیمانکار در فسخ قراردادهای پیمانکاری، ۱۴۰۰/۴/۳۱، شرکت انتقال گاز ایران ،۸۱۳۱۴۱۲۱
 • مقایسه آثار و احکام فسخ قرارداد پیمانکاری با سایر اسباب انحلال، ۱۴۰۰/۴/۳۱، شرکت انتقال گاز ایران ،۸۱۳۱۴۱۲۱
 • بررسی مدیریت قرارداد در زمان فسخ، ۱۴۰۰/۴/۳۱، شرکت انتقال گاز ایران ،۸۱۳۱۴۱۲۱
 • بررسی قوانین مرتبط با برون‌سپاری، ۱۴۰۰/۴/۳۱، شرکت انتقال گاز ایران ،۸۱۳۱۴۱۲۱
 • بررسی قوانین حاکم بر خرید خدمات مشاور، ۱۴۰۰/۴/۳۱، شرکت انتقال گاز ایران ،۸۱۳۱۴۱۲۱
 • شناسایی و ریشه یابی عوامل ادعا در قراردادهای شرکت، ۱۴۰۰/۴/۳۱، شرکت انتقال گاز ایران ،۸۱۳۱۴۱۲۱
 • طراحی مدلی برای برآورد پیمانهای تعمیرات و نگهداری، ۱۴۰۰/۴/۳۱، شرکت انتقال گاز ایران ،۸۱۳۱۴۱۲۱
 • بررسی تطبیقی انواع قراردادهای شرکت انتقال گاز ایران با پیمانهای تیپ صنعت نفت، ۱۴۰۰/۴/۳۱، شرکت انتقال گاز ایران ،۸۱۳۱۴۱۲۱
 • بررسی بیمه نامه‌های مورد نیاز در پروژه‌های شرکت انتقال گاز، ۱۴۰۰/۵/۱، شرکت انتقال گاز ایران ،۸۱۳۱۴۱۲۱
 • بررسی تطبیقی روش اجرای پروژه‌های شرکت انتقال گاز با نظام فنی اجرایی نفت و کشور، ۱۴۰۰/۵/۱، شرکت انتقال گاز ایران ،۸۱۳۱۴۱۲۱
 • بررسی وظایف دستگاه نظارت در پیمان‌های تعمیرات و نگهداری، ۱۴۰۰/۵/۱، شرکت انتقال گاز ایران ،۸۱۳۱۴۱۲۱
 • کلیه موضوعات مرتبط با حقوق مهندسی و حقوق قراردادها، ۱۴۰۰/۵/۱، شرکت انتقال گاز ایران ،۸۱۳۱۴۱۲۱