اخبار و رویدادها

انتشار نشریه شماره50 تازه های کتابخانه

انتشار نشریه شماره50 تازه های کتابخانه


نشریه تازه‌ها، نشریه کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی است که شماره 50 آن  در بردارنده فهرست آخرین کتاب‌ها، نشریات و پایان نامه‌هایی است که در ماه بهمن وارد مخزن کتابخانه شده است. همچنین کتاب‌های دارای بیشترین متقاضی و افرادی که بیشترین کتاب را در این مدت امانت گرفته اند بخش دیگری از مطالب این نشریه را تشکیل می دهد.

»»»نشریه شماره 50تازه ها(بهمن ماه 1395)