نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتشار نشریه شماره47 تازه های کتابخانه

انتشار نشریه شماره47 تازه های کتابخانه


 

نشریه تازه‌ها، نشریه کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی است که شماره 47 آن  در بردارنده فهرست آخرین کتاب‌ها، نشریات و پایان نامه‌هایی است که در ماه آبان وارد مخزن کتابخانه شده است. همچنین کتاب‌های دارای بیشترین متقاضی و افرادی که بیشترین کتاب را در این مدت امانت گرفته اند بخش دیگری از مطالب این نشریه را تشکیل می دهد.

»»»»انتشار نشریه شماره47 تازه های کتابخانه