اخبار و رویدادها

انتشار نشریه شماره 55 تازه ها

انتشار نشریه شماره 55 تازه ها


 

نشریه تازه‌ها، نشریه کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی است که شماره55 آن  در بردارنده فهرست آخرین کتاب‌ها، نشریات و پایان نامه‌هایی است که در ماه های تیر ،مرداد و شهریور وارد مخزن کتابخانه شده است. همچنین کتاب‌های دارای بیشترین متقاضی و افرادی که بیشترین کتاب را در این مدت امانت گرفته اند بخش دیگری از مطالب این نشریه را تشکیل می دهد.

 

»»»»»انتشار نشریه شماره 55 تازه ها