اخبار و رویدادها

انتشار نشریه شماره 52 تازه های کتابخانه

انتشار نشریه شماره 52 تازه های کتابخانه


نشریه تازه‌ها، نشریه کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی است که شماره52 آن  در بردارنده فهرست آخرین کتاب‌ها، نشریات و پایان نامه‌هایی است که در فروردین ماه وارد مخزن کتابخانه شده است. همچنین کتاب‌های دارای بیشترین متقاضی و افرادی که بیشترین کتاب را در این مدت امانت گرفته اند بخش دیگری از مطالب این نشریه را تشکیل می دهد.

 

»»»انتشار نشریه 52تازه های کتابخانه (فروردین 96)