اخبار و رویدادها

انتشار نشریه شماره 51 تازه های کتابخانه

انتشار نشریه شماره 51 تازه های کتابخانه


 

نشریه تازه‌ها، نشریه کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی است که شماره51 آن  در بردارنده فهرست آخرین کتاب‌ها، نشریات و پایان نامه‌هایی است که در اسفند ماه وارد مخزن کتابخانه شده است. همچنین کتاب‌های دارای بیشترین متقاضی و افرادی که بیشترین کتاب را در این مدت امانت گرفته اند بخش دیگری از مطالب این نشریه را تشکیل می دهد.

 

»»» انتشار نشریه شماره 51 تازه های کتابخانه