نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتشار نشریه شماره 43 تازه های کتابخانه

انتشار نشریه شماره 43 تازه های کتابخانه


انتشار نشریه شماره 43 تازه های کتابخانه

95/3/19

»»»»انتشار نشریه شماره 43 تازه های کتابخانه

 چهل و سومین شماره نشریه اطلاع رسانی کتابخانه دانشکده منتشر شد. این شماره از نشریه کتابخانه در بر دارنده فهرست کتابهای فارسی ،لاتین،پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و نشریات جدیدی است
که در اردیبهشت ماه1395به کتابخانه وارد شده است.