اخبار و رویدادها

انتشار فرهنگ حقوقی تجاری سه زبانه ایرانپور

انتشار فرهنگ حقوقی تجاری سه زبانه ایرانپور


 


انتشار فرهنگ حقوقی تجاری سه زبانه ایرانپور

 

به همت یکی از اعضای محترم هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی جناب آقای دکتر فرهاد ایرانپور و تیم تحقیقاتی ایشان، فرهنگ حقوقی سه زبانه منتشرشد.

نسخه  به روز شده «فرهنگ حقوقی تجاری سه زبانه انگیسی – فرانسه و فارسی ( ایرانپور)»، با قابلیت واژه یابی معادل و تلفظ انگلیسی و فرانسه  در سایت « پلی استور» بار گذاری شده است.

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.partodesign.fhirp2