نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش تحصیلات تکمیلی

آموزش تحصیلات تکمیلی


قابل توجه پذیرفته شدگان دکترای تخصصی سال 95-94

1394/2/21

بسمه تعالی

 

قابل توجه پذیرفته شدگان دکترای تخصصی سال 95-94

 

  1. داوطلبان لازم است مبلغ 750000 ریال ( هفتصد و پنجاه هزار ریال ) به حساب شماره 5225557690  و کد شناسه 1130 نزد بانک ملت شعبه دانشگاه حساب غیر قابل برداشت به نام معاونت آموزشی دانشگاه واریز نمایند و فیش واریزی را به همراه مدارک و مستندات مربوطه در تاریخ مقرر تحویل دهند.
  2. حضور تمام وقت داوطلب در روز مقرر در محل دانشکده الزامی است. شایان ذکر است که عدم حضور در روز مصاحبه به منزله غیبت تلقی می گردد.
  3. داوطلب لازم است کلیه سوابق و مدارک آموزشی و پژوهشی خود را در دو عدد CD  ( لوح فشرده) ضبط و قفل نموده و به همراه اصل مدارک، در تاریخ مندرج در اطلاعیه در اختیار مسئولین مربوطه در دانشکده قرار دهد.
  4. گروه علوم سیاسی:

تاریخ تحویل مدارک: روز یکشنبه 94/3/10 ساعت 8:30

تاریخ برگزاری مصاحبه: روز دوشنبه 94/3/11 ساعت8:30

گروه مطالعات منطقه ای:

تاریخ تحویل مدارک: از تاریخ 94/2/21 لغایت 94/3/10ساعت 8:30

تاریخ برگزاری مصاحبه: روزهای دوشنبه 94/3/11 و سه شنبه 94/3/12 ساعت 8:30

گروه روابط بین الملل:

تاریخ تحویل مدارک: روز شنبه 94/3/9  ساعت 9 صبح الی 12

تاریخ برگزاری آزمون کتبی: روزیکشنبه 94/3/10 ساعت 13:30 الی 19:30

تاریخ برگزاری مصاحبه: روز سه شنبه 94/3/12 ساعت 9 صبح

گروه حقوق عمومی:

تاریخ تحویل مدارک و برگزاری مصاحبه: روزهای یکشنبه و دوشنبه 94/3/10 و 94/3/11ساعت 8:30

گروه حقوق نفت و گاز:

تاریخ تحویل مدارک و برگزاری مصاحبه: روزهای یکشنبه و دوشنبه 94/3/10 و 94/3/11ساعت 8:30

گروه حقوق جزا و جرم شناسی:

تاریخ تحویل مدارک و برگزاری مصاحبه: روز یکشنبه 94/3/10 ساعت 8:30

گروه حقوق بین الملل عمومی:

تاریخ تحویل مدارک و برگزاری مصاحبه: روزهای یکشنبه و دوشنبه 94/3/10و 94/3/11ساعت 8:30

گروه حقوق خصوصی:

تاریخ تحویل مدارک و برگزاری مصاحبه: روز یکشنبه 94/3/10 ساعت 8:30