نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش

آموزش


ارزشیابی الکترونیکی دروس در نیمسال اول 94-93

93/9/8

قابل  توجه  دانشجویان محترم کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند که زمان تعیین شده جهت انجام ارزشیابی الکترونیکی دروس در نیمسال اول 93-94 از روز شنبه مورخ 93/09/15 لغایت روز چهارشنبه مورخ 93/09/28 می باشد. دانشجویان محترم در بازه زمانی تعیین شده به سایت دانشکده مراجعه نموده و نسبت به انجام ارزشیابی و اطمینان از تایید آن اقدام نمایند. ارزشیابی برای کلیه دروس باید انجام شود.

                                                       معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

                                                                                    93/9/8