نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتخار آفرینی دو استاد دانشکده در جشنواره پژوهشی سال 1395

افتخار آفرینی دو استاد دانشکده در جشنواره پژوهشی سال 1395


افتخار آفرینی دو استاد دانشکده در جشنواره پژوهشی سال 1395

95/9/22

  

 در جشنواره پژوهشی سال 1395 دو استاد فرهیخته دانشکده حقوق و علوم سیاسی افتخار آفرینی کردند.

جناب آقای دکتر مصلی نژاد استاد فرهیخته علوم سیاسی بعنوان پژوهشگر برجسته دانشگاه تهران و نیز طرح تحقیقاتی جناب آقای دکتر رستمی استاد فریخته رشته حقوق بعنوان "طرح کاربردی نمونه دانشگاه تهران "شناخته شدند.این توفیق را به این دو استاد پژوهشگر برجسته و جامعه دانشگاهی تبریک و تهنیت عرض می نماییم.