اخبار و رویدادها

افتخار آفرینی دانشجویان دانشگاه تهران در موت کورت حقوق رسانه

افتخار آفرینی دانشجویان دانشگاه تهران در موت کورت حقوق رسانه


افتخار آفرینی دانشجویان دانشگاه تهران در موت کورت حقوق رسانه

تیم موت کورت حقوق رسانه دانشگاه تهران متشکل از فرنوش فخار ، امینه فتاحی و صبا مکانی به مربیگری فربد فیروزکوهی توانست با شایستگی و با کسب رتبه دوم در منطقه خاورمیانه، به دور جهانی مسابقات موت کورت حقوق رسانه (price media law moot court competition) که در تاریخ ۲۳ فروردین تا ۳ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به صورت آنلاین از سوی دانشگاه آکسفورد کشور انگلستان برگزار می شود صعود کند.