متن خبر

اعطای بورس داخل و خارج کشور

اعطای بورس داخل و خارج کشور


 

با سلام و احترام

ضمن ارسال مکاتبات شماره ۴/۲۶۶۳۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ و ۴/۲۸۶۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ سازمان امور دانشجویان وزارت عتف، به همراه نامه شماره ۴/۲۸۹۳۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ و ۴/۲۸۸۵۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت عتف در خصوص فرآیند و شیوه نامه اجرایی اعطای بورس داخل کشور (اعطای بورس سال آخر دوره دکتری تخصصی و دوره پسا دکتری) و شیوه نامه اجرایی اعطای بورس خارج از کشور (اعطای بورس بلند مدت تحصیلی دوره دکتری تخصصی، بورس سال آخر و بورس پسا دکتری خارج از کشور)، خواهشمند است دستور فرمایند رشته‌ها و گرایش‌های مورد تقاضا در قالب فایل اکسل پیوست تکمیل و با توجه به محدودیت زمان حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ جهت اقدامات بعدی به این معاونت ارسال گردد.