نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شناسایی و انتخاب دانشجویان صاحب استعداد برتر جهت استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران

اطلاعیه شناسایی و انتخاب دانشجویان صاحب استعداد برتر جهت استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران


اطلاعیه شناسایی و انتخاب دانشجویان صاحب استعداد برتر جهت استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران

95/7/3

 

»»»»»با سلام و احترام،

به پیوست اطلاعیه شناسایی و انتخاب دانشجویان صاحب استعداد برتر جدید الورود و شاغل به تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی که در سنوات مجاز تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی جهت استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵، جهت درج در بخش اخبار و اطلاعیه ها ارسال می گردد . خواهشمند است دستور فرمائید متن خبر ذیل از طریق وبگاه دانشگاه اطلاع رسانی گردد.

« اطلاعیه شناسایی و انتخاب دانشجویان صاحب استعداد برتر  جدید الورود و شاغل به تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی که در سنوات مجاز تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی جهت استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران (شماره 2) »

دانشجویان متقاضی استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان می توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی به وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه تهران به نشانیhttp://academics.ut.ac.ir مراجعه نمایند .

 

معاونت آموزشی دانشگاه تهران

نامه پیوست مربوط به بنیاد خبرگان استان تهران

 
  •