نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه درخصوص ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران

اطلاعیه درخصوص ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران


اطلاعیه درخصوص ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران

95/8/4

با سلام و احترام

   پیرو نامه شماره 4963219 مورخ 95/7/28  در خصوص ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی، به استحضار می رساند فرمهای مذکور در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری بارگذاری گردیده است. لازم است اعضای محترم هیات علمی پس از ورود به سامانه مذکور، در قسمت فعالیتها، درخواست ترفیع نمایند که با توجه به تاریخ استحقاق پایه:

1- در صورتی تاریخ استحقاق پایه عضو محترم هیات علمی به تاریخ 95/3/31 و قبل از آن باشد، فرم قدیم ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی جهت تکمیل به صورت اتوماتیک باز می شود.

2-  در صورتی تاریخ استحقاق پایه عضو محترم هیات علمی بعد از تاریخ 95/3/31 باشد، فرم جدید ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی جهت تکمیل ه صورت اتوماتیک باز می شود.

  خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به استحضار اعضای محترم هیات علمی آن پردیس/ دانشکده / مرکز/ موسسه رسانده شود. ضمناً در صورت بروز هر گونه مشکل با ایمیل  promotion@ut.ac.ir  مکاتبه نمایند.

  لازم به ذکر است که با توجه به آیین نامه ترفیع پایه سالیانه و بر اساس نظام یکپارچه آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی دانشگاه مصوب 95/2/21 هیات امنای دانشگاه به منظور مشخص شدن نوع پایه قابل اعطاء (عادی، ممتاز، ویژه)، اعضای محترم هیات علمی که با وجود تاریخ استحقاق پایه ترفیع بعد از 95/3/31، قبلاً حکم ترفیع پایه سالانه دریافت نموده اند، لازم است فرم های جدید ترفیع را تکمیل نمایند.