اخبار و رویدادها

اطلاعیه برگزاری نشست حقوقی " آسیب شناسی حقوقی اجرای کپی رایت در سینمای ایران و راهکارهای مقتضی رفع آنها "

اطلاعیه برگزاری نشست حقوقی " آسیب شناسی حقوقی اجرای کپی رایت در سینمای ایران و راهکارهای مقتضی رفع آنها "