نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

»»»»»»اطلاعیه مهم در خصوص ارائه خدمات در ایام جابجایی

»»»»»»اطلاعیه مهم در خصوص ارائه خدمات در ایام جابجایی


اطلاعیه مهم در خصوص ارائه خدمات در ایام جابجایی

95/5/6

   

پیرو اطلاعیه قبلی در ارتباط با ارایه خدمات به دانشجویان ومراجعان گرامی در ایام جابجایی بخش های مختلف به علت پیشرفت طرح مقاوم سازی در دانشکده، به استحضار می رساند ،که تا پایان مردادماه روزهای دوشنبه همکاران در محل کارآماده پاسخگویی وانجام وظیفه می باشند. 

لازم به توضیح است که بخش های مختلف اداری،آموزشی،دانشجویی  در ساختمان جدید دانشکده مستقرشده اند، ورودی به این ساختمان نیز از درب اصلی آن در ضلع غربی میسراست. 

همکاران محترم دانشکده تمام توان خودرا برای خدمت به دانشجویان ومراجعان عزیزدر شرایط جدید به کار خواهند گرفت. مساعدت شمادراین زمینه موجب امتنان است.  

با تشکر