اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

یوسف مولایی

یوسف مولایی

یوسف مولایی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112348
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
براری اباذر دیپلماسی انرژی دولت نهم و تاثیر آن بر پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
مولائی آیت تاثیرجهانی شدن برحاکمیت ملی دولتها کارشناسی ارشد
طاهر احمدی مسئله کرد در ترکیه و تلاش این کشور برای پیوستن به اتحادیه‎ی اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/11
خیرالله ایزدی ایالات متحده آمریکا وجنگ ایران وعراق کارشناسی ارشد دانلود 1379
داود اسحاقی حمله آمریکا به عراق و تثبیت نظام هژمونیک جهانی کارشناسی ارشد دانلود 1383
جواد اسلامی رژیم حقوق بشر سازمان ملل متحد و حاکمیت ملی دولتها کارشناسی ارشد دانلود 1377
سولماز اسماعیلی طاران بازداشت موقت در آراء دیوان اروپایی حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1386
سلام آقاصدری ریشه های تاریخی و اجتماعی استبداد در عراق و ظهور رژیم صدام حسین کارشناسی ارشد دانلود 1383
حنانه اکبری نوری تاثیر دینامیک قدرت بر ایجاد بحران‌های منطقه‌ای مطالعه موردی: شبکه غرب آسیا کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
مرضیه السادات الوند قدرت نرم در سیاست خارجی چین و پیامدهای آن برای ایالات متحده امریکا(مطالعه موردی افریقا و امریکای لاتین) دکتری دانلود 1394/06/21
محمودی قلقاچی امراه تهدید موجودیت اسرائیل و مخالفت آمریکا با غنی سازی اورانیوم به وسیله جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
زهرا باروطچی زمامداری پوتین و افزایش نفوذ روسیه در منطقه قفقاز جنوبی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/27
شهلا باقری طادی پایان جنگ سرد و تغییر عملکرد در مورد کوزوو کارشناسی ارشد 1379
حمیدرضا بخشی نیکو افزایش روزافزون قدرت حزب الله لبنان پس از جنگ 33 روزه و سیاست مقابله کشورهای عرب منطقه (با تأکید بر نقش عربستان سعودی) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/18
اباذر براری دیپلماسی انرژی دولت نهم و تاثیر آن بر پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
مهدی بیژنی تاثیر منابع نفت و گاز در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر کارشناسی ارشد دانلود 1379
حسن بیگدلی حق توسعه با تکیه بر دیدگاه حق محور کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/01
حیدرعلی بلوجی رژیم‌های بین‌المللی سلاح‌های کشتار جمعی و امنیت ملی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1384
حیدر علی بلوجی رژیم های بین المللی سلاح های کشتار جمعی و امنیت ملی ایران دکتری 1384
محمد علی بهمنی قاجار حق آزادی و امنیت شخصی در نظام حقوق بشر و نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386
احسان پورعلی افزایش تعارضات میان ایران و قدرت های بزرگ غربی و گرایش سیاست خارجی ایران به دولت های چپ گرای آمریکای لاتین (1384 تا 1390) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
سمیه توحیدی نظریه سازه انگاری؛ بررسی مسئله عدم شکل گیری همگرایی همه جانبه در اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/10
مهدی توکلی حقوق بهداشتی زندانیان کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/24
علی جلالی مهر اختلافات ایران وامارات بر سر جزایر سه گانه و سردی روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
اسلامی جواد رژیم حقوق بشر سازمان ملل متحد وحاکمیت ملی دولتها کارشناسی ارشد
اسلامی جواد رژیم حقوق بشر سازمان ملل متحد و حاکمیت ملی دولتها کارشناسی ارشد
غلامرضا حیدری ایالات متحده آمریکاو رژیم امنیت زیست محیطی کارشناسی ارشد 1381
بلوجی حیدرعلی رژیم‌های بین‌المللی سلاح‌های کشتار جمعی و امنیت ملی ایران کارشناسی ارشد
بلوجی حیدر علی رژیم های بین المللی سلاح های کشتار جمعی و امنیت ملی ایران دکتری
بیگدلی حسن حق توسعه با تکیه بر دیدگاه حق محور کارشناسی ارشد
رویوران حسن نهادهای شیعیان و آینده عراق کارشناسی ارشد
قیاسی حسن جهانی شدن و تاثیر آن بر گسترش حمایت از حقـوق بشـر کارشناسی ارشد
قیاسی حسن جهانی شدن و تاثیر آن بر گسترش حمایت از حقوق بشر کارشناسی ارشد
فتاحی حسین بررسی عدم تبعیض در خصوص اقلیتهای قومی در میثاقهای بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی کارشناسی ارشد
سیده صدیقه حسینی تروریسم و روند دولت سازی در افغانستان دکتری دانلود 1391/04/26
زنگنه حمید اقتصاد و امنیت سازی در خاورمیانه کارشناسی ارشد
زنگنه حمید اقتصاد و امنیت سازی در خاورمیانه کارشناسی ارشد
بخشی نیکو حمیدرضا افزایش روزافزون قدرت حزب الله لبنان پس از جنگ 33 روزه و سیاست مقابله کشورهای عرب منطقه (با تأکید بر نقش عربستان سعودی) کارشناسی ارشد
عاطفه حمزه ئی تاثیر ژئوپلتیک دریا بر امنیت ملی (مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/03
عموزاده مهدیرجی حنیف آثار ذهنی تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و رفتارسیاسی شهروندان ایرانی: نمونه موردی دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
ایمان خان احمدی بررسی عملکرد شورای حقوق بشر ملل متحد در ارتباط با خیزش‌های مردمی در کشورهای عربی در سال ۲۰۱۱ کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/20
ایزدی خیرالله ایالات متحده آمریکا وجنگ ایران وعراق کارشناسی ارشد
کاووسی داریوش حمایت بین اللملی از پناهندگان و و ضعیت حقوقی آنان در ایران کارشناسی ارشد
کاووسی داریوش حمایت بین المللی از پناهندگان و وضعیت حقوقی آنان در ایران کارشناسی ارشد
اسحاقی داود حمله آمریکا به عراق و تثبیت نظام هژمونیک جهانی کارشناسی ارشد
حسین دلاور عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای؛ عاملی در موازنه نرم در روابط با ایالات متحده آمریکا کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/08
مالک ذوالقدر موانع سیاسی داخلی و مساله جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران دکتری 1386
محمدرضا رحمانی رژیم حقوقی تنگه های بین المللی با تاکید بر مواضع جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1374/06/01
مهاجر رسول توسل به زور و مشروعیت اقدامات فاتو در یوگسلاوی (کوزوو) کارشناسی ارشد
سماعیل رضوی پور پایان جنگ سرد وگسترش نفوذ ایالات متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه کارشناسی ارشد اسفن
قادری کنگاوری روح الله پایان جنگ سرد و افزایش ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد
حسن رویوران نهادهای شیعیان و آینده عراق کارشناسی ارشد دانلود 1384/07/19
محمود یزدان‌فام دولت‌‌های شکننده و امنیت انسانی دکتری دانلود 1390/02/05
حمید زنگنه اقتصاد و امنیت سازی در خاورمیانه کارشناسی ارشد 1384
محمدعلی زهده ای رژیمهای امنیت بین المللی با تاکید بر عملکرد نظامی آمریکا بعد از جنگ سرد کارشناسی ارشد 1378
محمدعلی زهره ای رژیمهای امنیت بین الملل با تاکید برعملکرد نظامی آمریکا بعداز جنگ سرد، (بررسی بحرانهای کویت،‌ عراق، بوسنی، سومالی) کارشناسی ارشد دانلود 1378
عبدی ژاله سیاست خارجی جدید ترکیه و جایگاه ایران 2010-2000 م کارشناسی ارشد
مرعشی ساره عوامل موثر در تدوین رژیم بین المللی آب در منطقه خاورمیانه کارشناسی ارشد
محمد حسن سپاهی تحریمهای ایالت متحده آمریکا علیه شوروی سابق (1990-1945) و علیه جمهوری اسلامی ایران (2012-1979)، بررسی مقایسه ای کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/21
طباطبایی اردکانی سپیده اعمال صلاحیت جهانی در پرونده حسن هابره کارشناسی ارشد
طاهرخانی ستاره تروریسم و روابط آمریکا با سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد
حسینی سیده صدیقه تروریسم و روند دولت سازی در افغانستان
آقاصدری سلام ریشه های تاریخی و اجتماعی استبداد در عراق و ظهور رژیم صدام حسین کارشناسی ارشد
رضوی پور سماعیل پایان جنگ سرد وگسترش نفوذ ایالات متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه کارشناسی ارشد
اسماعیلی طاران سولماز بازداشت موقت در آراء دیوان اروپایی حقوق بشر کارشناسی ارشد
یوسف شیخی نقش حقوق بشر در روابط ایران و اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
علی شفائی هریس دریای خزر و مسائل آن بعنوان یک دریای بسته بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کارشناسی ارشد 1373
علیرضا شفائی هریس سامان سیاسی بین المللی و رژیم دریانوردی بعد از 11 سپتامبر 2001 دکتری دانلود 1385
نوذر شفیعی سازمانهای غیر دولتی وجهانی شدن (بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در فرایند جهانی شدن ) کارشناسی ارشد 81-1
نوذر شفیعی سازمانهای غیردولتی و جهانی شدن (بررسی نقش سازمانهای غیردولتی در فرایند جهانی شدن)(2000-1990) دکتری دانلود 1382
باقری طادی شهلا پایان جنگ سرد و تغییر عملکرد در مورد کوزوو کارشناسی ارشد
علیرضا صالح تالش ابعاد حقوقی رژیم تغییرات اقلیم و اثرات آن بر کشورهای عضو اوپک کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
آرش صباحی فرد نقش رسانه در ترغیب دولت ها در به کارگیری زوردر مداخلات بشر دوستانه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
مصطفی صبوری سازمان تجارت جهانی و اوپک هم خوان یا ناهمخوان و آینده ی پیش روی اوپک کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
معتصم صدیق عبدالله رویکرد اسلام‌گرایی حکومت ژنرال عمر البشیر و سیاست خارجی آمریکا در قبال سودان (1989-2011) دکتری دانلود 1392/06/30
احمدی طاهر مسئله کرد در ترکیه و تلاش این کشور برای پیوستن به اتحادیه‎ی اروپا کارشناسی ارشد
ستاره طاهرخانی تروریسم و روابط آمریکا با سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد دانلود 1385
سپیده طباطبایی اردکانی اعمال صلاحیت جهانی در پرونده حسن هابره کارشناسی ارشد دانلود 1386
مریم عبادی بررسی نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد و ناتو در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای: مطالعه موردی بحران سوریه و اوکراین کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/28
ژاله عبدی سیاست خارجی جدید ترکیه و جایگاه ایران 2010-2000 م کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/17
علیرضا عرب تاثیر گرایش های نوین آتلانتیک گرایانه فرانسه بر سیاست امنیتی و دفاعی اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/13
شفائی هریس علی دریای خزر و مسائل آن بعنوان یک دریای بسته بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کارشناسی ارشد
شفائی هریس علی دریای خزرو مسائل آن بعنوان یک دریای بسته بعد از فروپاشی اتحادشوروی کارشناسی ارشد
فلاح نژاد علی الزامات راهبردی - امنیتی و گسترش ایران و اسرائیل در دوره پهلوی دوم (1357-1328 ه .ش ) کارشناسی ارشد
کاظمی علی بررسی ابعاد حقوقی مساله ناپدید شدن اجباری اشخاص کارشناسی ارشد
میثم علی آبادی طرح گسترش ناتو به شرق و فراز و نشیب در مواضع روسیه در قبال پرونده هسته¬ای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/09
شفائی هریس علیرضا سامان سیاسی بین المللی و رژیم دریانوردی بعد از 11 سپتامبر 2001
عرب علیرضا تاثیر گرایش های نوین آتلانتیک گرایانه فرانسه بر سیاست امنیتی و دفاعی اروپا کارشناسی ارشد
نسرین علیزاده وضعیت حقوقی دریای خزر و همگرایی زیست محیطی کشورهای ساحلی خزر کارشناسی ارشد 1384
سجاد علی نیا پلنگ کل تحلیل عوامل بهبود روند روابط ترکیه و یونان کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/23
حنیف عموزاده مهدیرجی آثار ذهنی تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و رفتارسیاسی شهروندان ایرانی: نمونه موردی دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
علی پاشا غفاری الحاق شبه جزیره کریمه به فدراسیون روسیه از دیدگاه حقوق بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/23
مجید غلامی تحول مفهوم امنیت و حاکمیت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
حیدری غلامرضا ایالات متحده آمریکاو رژیم امنیت زیست محیطی کارشناسی ارشد
هاشمی فاطمه نقش جنبشهای اجتماعی فراملی در تدبیر جهانی امور: مطالعه موردی محیط‌زیست کارشناسی ارشد
حسین فتاحی بررسی عدم تبعیض در خصوص اقلیتهای قومی در میثاقهای بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/27
قریشی فردین حاکمیت دولتها ومشروعیت اقدامات شورای امنیت کارشناسی ارشد
قریشی فردین حاکمیت دولت ها و مشروعیت اقدامات شورای امنیت کارشناسی ارشد
محمدعلی پور فریده رژیم حقوقی استفاده های غیر کشتیرانی از آبراه های بین المللی: مورد ایران و عراق
گراوند فرشاد بررسی حق به توسعه در عمل و نظر بانک جهانی کارشناسی ارشد
علی فلاح نژاد الزامات راهبردی - امنیتی و گسترش ایران و اسرائیل در دوره پهلوی دوم (1357-1328 ه .ش ) کارشناسی ارشد 1380
روح الله قادری کنگاوری پایان جنگ سرد و افزایش ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد دانلود 1385
حسن قیاسی جهانی شدن و تاثیر آن بر گسترش حمایت از حقوق بشر کارشناسی ارشد 1383
فردین قریشی حاکمیت دولتها ومشروعیت اقدامات شورای امنیت کارشناسی ارشد دانلود 1374
فردین قریشی حاکمیت دولت ها و مشروعیت اقدامات شورای امنیت کارشناسی ارشد 1374
زهرا کاظمی حکمرانی جهانی منابع آب شیرین در حقوق بین الملل: دستاوردها و کاستی ها کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/07
علی کاظمی بررسی ابعاد حقوقی مساله ناپدید شدن اجباری اشخاص کارشناسی ارشد دانلود 1384
داریوش کاووسی حمایت بین المللی از پناهندگان و وضعیت حقوقی آنان در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1381
داریوش کاووسی حمایت بین اللملی از پناهندگان و و ضعیت حقوقی آنان در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1381
ولی کوزه گر کالجی نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای؛ مطالعه موردی منطقه قفقاز جنوبی کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/07
فرشاد گراوند بررسی حق به توسعه در عمل و نظر بانک جهانی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/12
محمودرضا گلشن پژوه سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و افزایش توجه بین‌المللی نسبت به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران (138٦-1360) دکتری دانلود 1387/12/05
میثم لهراسبی روابط ایران و روسیه و تعیین رژیم حقوقی دریای خزر (2003-1991) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/29
ذوالقدر مالک موانع سیاسی داخلی و مساله جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران
ذوالقدر مالک موانع سیاسی داخلی و مساله جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران دکتری
لهراسبی میثم روابط ایران و روسیه و تعیین رژیم حقوقی دریای خزر (2003-1991) کارشناسی ارشد
سپاهی محمد حسن تحریمهای ایالت متحده آمریکا علیه شوروی سابق (1990-1945) و علیه جمهوری اسلامی ایران (2012-1979)، بررسی مقایسه ای کارشناسی ارشد
رحمانی محمدرضا رژیم حقوقی تنگه های بین المللی با تاکید بر مواضع جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
زهده ای محمدعلی رژیمهای امنیت بین المللی با تاکید بر عملکرد نظامی آمریکا بعد از جنگ سرد کارشناسی ارشد
زهره ای محمدعلی رژیمهای امنیت بین الملل با تاکید برعملکرد نظامی آمریکا بعداز جنگ سرد، (بررسی بحرانهای کویت،‌ عراق، بوسنی، سومالی) کارشناسی ارشد
بهمنی قاجار محمد علی حق آزادی و امنیت شخصی در نظام حقوق بشر و نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد
فریده محمدعلی پور رژیم حقوقی استفاده های غیر کشتیرانی از آبراه های بین المللی: مورد ایران و عراق دکتری دانلود 1386
مهران محمدلو حقوق بشر و موارد نقض حقوق دفاعی متهمان در مراجع کیفری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/31
یزدان‌فام محمود دولت‌‌های شکننده و امنیت انسانی
گلشن پژوه محمودرضا سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و افزایش توجه بین‌المللی نسبت به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران (138٦-1360)
امراه محمودی قلقاچی تهدید موجودیت اسرائیل و مخالفت آمریکا با غنی سازی اورانیوم به وسیله جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/29
ساره مرعشی عوامل موثر در تدوین رژیم بین المللی آب در منطقه خاورمیانه کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/12
عبادی مریم بررسی نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد و ناتو در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای: مطالعه موردی بحران سوریه و اوکراین کارشناسی ارشد
صبوری مصطفی سازمان تجارت جهانی و اوپک هم خوان یا ناهمخوان و آینده ی پیش روی اوپک کارشناسی ارشد
سجاد مینادی "منِ بزرگ" در سیاست خارجی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/07
جمیل میناز عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، فرصت ها و پیامدها کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/23
رسول مهاجر توسل به زور و مشروعیت اقدامات فاتو در یوگسلاوی (کوزوو) کارشناسی ارشد دانلود 1380
بیژنی مهدی تاثیر منابع نفت و گاز در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر کارشناسی ارشد
توکلی مهدی حقوق بهداشتی زندانیان کارشناسی ارشد
محمدلو مهران حقوق بشر و موارد نقض حقوق دفاعی متهمان در مراجع کیفری ایران کارشناسی ارشد
آیت مولائی تاثیرجهانی شدن برحاکمیت ملی دولتها کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمدجواد ناصری نقش سازمان ملل متحد در فرایند دولت و ملت سازی در افغانستان(پس از 11 سپتامبر 2001) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
علیزاده نسرین وضعیت حقوقی دریای خزر و همگرایی زیست محیطی کشورهای ساحلی خزر کارشناسی ارشد
علیزاده نسرین وضعیت حقوقی دریای خزر و همگرایی زیست محیطی کشورهای ساحلی خزر کارشناسی ارشد
شفیعی نوذر سازمانهای غیر دولتی وجهانی شدن (بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در فرایند جهانی شدن ) کارشناسی ارشد
شفیعی نوذر سازمانهای غیردولتی و جهانی شدن (بررسی نقش سازمانهای غیردولتی در فرایند جهانی شدن)(2000-1990)
فاطمه هاشمی نقش جنبشهای اجتماعی فراملی در تدبیر جهانی امور: مطالعه موردی محیط‌زیست کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/08
شیخی یوسف نقش حقوق بشر در روابط ایران و اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد
اکبر ولی زاده تحول نظام بین الملل و رژیم تحریم های منع گسترش سلاح های کشتار جمعی دکتری دانلود 1385/08/29
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق توسعه و محیط زیست 2102088 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
سازمان های بین المللی 2102037 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل 2102070 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق توسعه و محیط زیست 2102088 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
سازمان های بین المللی 2102037 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
سازمان های بین المللی 2102037 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل 2102070 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1