اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

یوسف مولایی

یوسف مولایی

یوسف مولایی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112348
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
براری اباذر دیپلماسی انرژی دولت نهم و تاثیر آن بر پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
مولائی آیت تاثیرجهانی شدن برحاکمیت ملی دولتها کارشناسی ارشد
محمودی قلقاچی امراه تهدید موجودیت اسرائیل و مخالفت آمریکا با غنی سازی اورانیوم به وسیله جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
اسلامی جواد رژیم حقوق بشر سازمان ملل متحد و حاکمیت ملی دولتها کارشناسی ارشد
اسلامی جواد رژیم حقوق بشر سازمان ملل متحد وحاکمیت ملی دولتها کارشناسی ارشد
بلوجی حیدرعلی رژیم‌های بین‌المللی سلاح‌های کشتار جمعی و امنیت ملی ایران کارشناسی ارشد
بلوجی حیدر علی رژیم های بین المللی سلاح های کشتار جمعی و امنیت ملی ایران دکتری
بیگدلی حسن حق توسعه با تکیه بر دیدگاه حق محور کارشناسی ارشد
رویوران حسن نهادهای شیعیان و آینده عراق کارشناسی ارشد
قیاسی حسن جهانی شدن و تاثیر آن بر گسترش حمایت از حقـوق بشـر کارشناسی ارشد
قیاسی حسن جهانی شدن و تاثیر آن بر گسترش حمایت از حقوق بشر کارشناسی ارشد
فتاحی حسین بررسی عدم تبعیض در خصوص اقلیتهای قومی در میثاقهای بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی کارشناسی ارشد
زنگنه حمید اقتصاد و امنیت سازی در خاورمیانه کارشناسی ارشد
زنگنه حمید اقتصاد و امنیت سازی در خاورمیانه کارشناسی ارشد
بخشی نیکو حمیدرضا افزایش روزافزون قدرت حزب الله لبنان پس از جنگ 33 روزه و سیاست مقابله کشورهای عرب منطقه (با تأکید بر نقش عربستان سعودی) کارشناسی ارشد
عموزاده مهدیرجی حنیف آثار ذهنی تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و رفتارسیاسی شهروندان ایرانی: نمونه موردی دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
ایزدی خیرالله ایالات متحده آمریکا وجنگ ایران وعراق کارشناسی ارشد
کاووسی داریوش حمایت بین المللی از پناهندگان و وضعیت حقوقی آنان در ایران کارشناسی ارشد
کاووسی داریوش حمایت بین اللملی از پناهندگان و و ضعیت حقوقی آنان در ایران کارشناسی ارشد
اسحاقی داود حمله آمریکا به عراق و تثبیت نظام هژمونیک جهانی کارشناسی ارشد
مهاجر رسول توسل به زور و مشروعیت اقدامات فاتو در یوگسلاوی (کوزوو) کارشناسی ارشد
قادری کنگاوری روح الله پایان جنگ سرد و افزایش ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد
عبدی ژاله سیاست خارجی جدید ترکیه و جایگاه ایران 2010-2000 م کارشناسی ارشد
مرعشی ساره عوامل موثر در تدوین رژیم بین المللی آب در منطقه خاورمیانه کارشناسی ارشد
طباطبایی اردکانی سپیده اعمال صلاحیت جهانی در پرونده حسن هابره کارشناسی ارشد
طاهرخانی ستاره تروریسم و روابط آمریکا با سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد
حسینی سیده صدیقه تروریسم و روند دولت سازی در افغانستان
آقاصدری سلام ریشه های تاریخی و اجتماعی استبداد در عراق و ظهور رژیم صدام حسین کارشناسی ارشد
رضوی پور سماعیل پایان جنگ سرد وگسترش نفوذ ایالات متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه کارشناسی ارشد
اسماعیلی طاران سولماز بازداشت موقت در آراء دیوان اروپایی حقوق بشر کارشناسی ارشد
باقری طادی شهلا پایان جنگ سرد و تغییر عملکرد در مورد کوزوو کارشناسی ارشد
احمدی طاهر مسئله کرد در ترکیه و تلاش این کشور برای پیوستن به اتحادیه‎ی اروپا کارشناسی ارشد
شفائی هریس علی دریای خزرو مسائل آن بعنوان یک دریای بسته بعد از فروپاشی اتحادشوروی کارشناسی ارشد
شفائی هریس علی دریای خزر و مسائل آن بعنوان یک دریای بسته بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کارشناسی ارشد
فلاح نژاد علی الزامات راهبردی - امنیتی و گسترش ایران و اسرائیل در دوره پهلوی دوم (1357-1328 ه .ش ) کارشناسی ارشد
کاظمی علی بررسی ابعاد حقوقی مساله ناپدید شدن اجباری اشخاص کارشناسی ارشد
شفائی هریس علیرضا سامان سیاسی بین المللی و رژیم دریانوردی بعد از 11 سپتامبر 2001
عرب علیرضا تاثیر گرایش های نوین آتلانتیک گرایانه فرانسه بر سیاست امنیتی و دفاعی اروپا کارشناسی ارشد
حیدری غلامرضا ایالات متحده آمریکاو رژیم امنیت زیست محیطی کارشناسی ارشد
هاشمی فاطمه نقش جنبشهای اجتماعی فراملی در تدبیر جهانی امور: مطالعه موردی محیط‌زیست کارشناسی ارشد
قریشی فردین حاکمیت دولت ها و مشروعیت اقدامات شورای امنیت کارشناسی ارشد
قریشی فردین حاکمیت دولتها ومشروعیت اقدامات شورای امنیت کارشناسی ارشد
محمدعلی پور فریده رژیم حقوقی استفاده های غیر کشتیرانی از آبراه های بین المللی: مورد ایران و عراق
گراوند فرشاد بررسی حق به توسعه در عمل و نظر بانک جهانی کارشناسی ارشد
ذوالقدر مالک موانع سیاسی داخلی و مساله جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران
ذوالقدر مالک موانع سیاسی داخلی و مساله جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران دکتری
لهراسبی میثم روابط ایران و روسیه و تعیین رژیم حقوقی دریای خزر (2003-1991) کارشناسی ارشد
سپاهی محمد حسن تحریمهای ایالت متحده آمریکا علیه شوروی سابق (1990-1945) و علیه جمهوری اسلامی ایران (2012-1979)، بررسی مقایسه ای کارشناسی ارشد
رحمانی محمدرضا رژیم حقوقی تنگه های بین المللی با تاکید بر مواضع جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
زهده ای محمدعلی رژیمهای امنیت بین المللی با تاکید بر عملکرد نظامی آمریکا بعد از جنگ سرد کارشناسی ارشد
زهره ای محمدعلی رژیمهای امنیت بین الملل با تاکید برعملکرد نظامی آمریکا بعداز جنگ سرد، (بررسی بحرانهای کویت،‌ عراق، بوسنی، سومالی) کارشناسی ارشد
بهمنی قاجار محمد علی حق آزادی و امنیت شخصی در نظام حقوق بشر و نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد
یزدان‌فام محمود دولت‌‌های شکننده و امنیت انسانی
گلشن پژوه محمودرضا سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و افزایش توجه بین‌المللی نسبت به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران (138٦-1360)
عبادی مریم بررسی نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد و ناتو در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای: مطالعه موردی بحران سوریه و اوکراین کارشناسی ارشد
صبوری مصطفی سازمان تجارت جهانی و اوپک هم خوان یا ناهمخوان و آینده ی پیش روی اوپک کارشناسی ارشد
بیژنی مهدی تاثیر منابع نفت و گاز در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر کارشناسی ارشد
توکلی مهدی حقوق بهداشتی زندانیان کارشناسی ارشد
محمدلو مهران حقوق بشر و موارد نقض حقوق دفاعی متهمان در مراجع کیفری ایران کارشناسی ارشد
علیزاده نسرین وضعیت حقوقی دریای خزر و همگرایی زیست محیطی کشورهای ساحلی خزر کارشناسی ارشد
علیزاده نسرین وضعیت حقوقی دریای خزر و همگرایی زیست محیطی کشورهای ساحلی خزر کارشناسی ارشد
شفیعی نوذر سازمانهای غیر دولتی وجهانی شدن (بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در فرایند جهانی شدن ) کارشناسی ارشد
شفیعی نوذر سازمانهای غیردولتی و جهانی شدن (بررسی نقش سازمانهای غیردولتی در فرایند جهانی شدن)(2000-1990)
شیخی یوسف نقش حقوق بشر در روابط ایران و اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق توسعه و محیط زیست 2102088 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
سازمانهای بین المللی 2102037 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل 2102070 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
سازمانهای بین المللی 2102037 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه