اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

امیرساعد وکیل

امیرساعد وکیل

امیرساعد وکیل    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112336
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

»»بیوگرافی

1- اخذ مدرک کارشناسی در رشته حقوق از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران(1381)

2- احراز رتبه سوم کنکور سراسری کارشناسی ارشد و رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی(1381)

3- اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق بشر از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به عنوان نخستین دانش آموخته حقوق بشر در کشور(1383) عنوان پایان نامه: رعایت حقوق بشر، عاملی در حفظ صلح و امنیت بین المللی- استاد راهنما: آقای دکتر جمشید ممتاز، رئیس کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

4- اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی(1383) عنوان پایان نامه: حمایت از حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران- استاد راهنما: آقای دکتر سید باقر میرعباسی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

5- پذیرش در آزمون ورودی مقطع دکتری رشته حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علامه طباطبایی(1384)

6- اخذ مدرک دکتری در رشته حقوق بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی(1388)عنوان رساله: تعهد دولت ها به ترغیب و تضمین رعایت حقوق بنیادین بشر توسط سایر دول- استاد راهنما: آقای دکتر جمشید ممتاز- عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.

7- اخذ مدرک کارشناسی ارشد حرفه ای در حقوق با گرایش حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه ایالت پنسیلوانیا (1393)

 

»» سوابق علمی وپژوهشی :

* اخذ مدرک 13 دوره تخصصی و کاربردی کوتاه مدت و تألیف و ترجمه 17 کتاب و افزون بر 20 مقاله حقوقی مشتمل بر:

1- اخذ مدرک دوره کوتاه مدت تخصصی- کاربردی «حقوق بین الملل محیط زیست» در دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه(1378)

2- تألیف کتاب «اوپک در یک نگاه» با مقدمه آقای دکتر سید باقر میرعباسی مدیر وقت گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه تهران(1379)

3- احراز رتبه اول در دوره تخصصی- کاربردی «سازمان های تخصصی بین المللی»  به زبان انگلیسی که با همکاری وزارت امورخارجه و دفتر اطلاعات سازمان ملل متحد و توسط مدیران کارگزاری های سازمان ملل متحد برگزار شد(1380)

4- ویرایش کتاب «حقوق بین الملل عمومی» تألیف آقای دکتر عباس تدینی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز(1380)

5- تألیف مقاله «حق بهره مندی از اوقات فراغت به عنوان یکی از موازین حقوق بشر» در نشریه ارگان رسمی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری(1381)

6- شرکت در دوره آموزشی کوتاه مدت «مطالعات صلح و حل تعارض» که توسط مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران و مؤسسه مطالعات صلح فنلاند برگزار شد(1381)

7- تألیف کتاب «نسل سوم حقوق بشر: حقوق همبستگی» تحت نظر سرکار خانم دکتر نسرین مصفا و آقای دکتر یوسف مولایی(1382)

8- تألیف کتاب «سازمان ها و کارگزاری های بین المللی ملل متحد و نقش آنها در ایران» با مقدمه آقای دکتر مسعود اسلامی رئیس دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه(1382)

9- تألیف مقاله «جایگاه حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت» در نشریه علمی و پژوهشی پژوهشهای حقوقی(1382)

10- برگزیده آزمون عمومی دانشگاه تهران جهت شرکت در دوره آموزشی دانشگاه هاروارد در ایالات متحده تحت عنوان «حقوق بین الملل بشردوستانه در مخاصمات کنونی»

11- ارایه و ایراد مقاله «قرآن و حق صلح» در چهارمین همایش بین المللی قرآن کریم و روابط بین الملل که با همکاری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد(1382)

12- تألیف مقاله «بررسی حق آگاهی مردم به عنوان یک حق اساسی» در نشریه علمی و پژوهشی حقوق اساسی با همکاری آقای دکتر محمد حسن حبیبی(1382)

13- تألیف کتاب «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوقی کنونی» با مقدمه آقای دکتر محمد حسن حبیبی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- چاپ اول(1382)

14- تألیف کتاب «حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللی» تحت نظر آقای دکتر عباسعلی کدخدایی، قائم مقام وقت شورای نگهبان و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران(1383)

15- تألیف کتاب «حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران» با مقدمه آقای دکتر ضرغام غریبی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی(1383)

16- ارایه مقاله «امنیت انرژی در خلیج فارس» به پانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس در مرکز مطالعات سیاسی- بین المللی وزارت امور خارجه(1383)

17- ترجمه گزارش هیئت عالیرتبه دبیرکل سازمان ملل تحت عنوان «جهانی امن تر: مسئولیت مشترک ما» طی طرحی از سوی مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در ایران و انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد(1383)

18- شرکت در سمینار «حقوق بشر و حقوق بشردوستانه: چشم انداز جهانی و منطقه ای» با مشارکت دانشگاه تهران و دانشگاه هاروارد(1383)

19- شرکت در کارگاه آموزشی «یک جهان امن تر: مسئولیت مشترک» تحت نظر اجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد(1383)

20- شرکت در دوره آموزشی «تأثیر متقابل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه» در مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران(1384)

21- شرکت در نخستین برنامه شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت نظر مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران(1384)

22- شرکت در کارگاه آموزشی «حق توسعه» تحت نظر مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران(1384)

23- تألیف و ترجمه مقاله «اصلاح ساختار سازمان ملل متحد» در نشریه علمی و پژوهشی پژوهشهای حقوقی(1384)

24- ارایه افزون بر 10 مقاله علمی در روزنامه رسالت در زمینه های حقوق بشر و حقوق مالکیت فکری(1384)

25- منتخب دوازدهمین جشنواره کتاب سال دانشجویی به دلیل تعدد و کیفیت آثار(1384)

26- مشارکت در اجرای طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علامه طباطبایی تحت عنوان «دایره المعارف آرای دیوان بین المللی دادگستری» تحت نظر آقای دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی علامه طباطبایی(1384)

27- تدوین چهار عنوان کتاب کمک آموزشی در زمینه حقوق بین الملل عمومی برای متقاضیان شرکت در کنکور سراسری کارشناسی ارشد(1385)

28- ایراد سخنرانی در خصوص «چالش های نظام مالکیت فکری و حقوق بشر» در سمینار مالکیت فکری در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران(1385)

29- ایراد سخنرانی در برنامه «شناخت و تأثیرات ابعاد سیاست های جهانی بر عملکرد سازمان ملل متحد، نگاه به فاجعه رواندا» در تالار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به دعوت از انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد(1385)

30- ارایه و ایراد مقاله تحت عنوان «اصل تفکیک نظامیان و غیرنظامیان در اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی» در همایش بین المللی اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه تحت نظر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران با همکاری آقای دکتر عباسعلی کدخدایی(1386)

31- تألیف کتاب «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوقی کنونی» تحت نظر آقای دکتر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- چاپ دوم(1386)

32- کسب رتبه اول پایان نامه های دانشجویی در نخستین جشنواره ملی گرامیداشت روز جهانی مالکیت فکری(1386)

33- تألیف مقاله «رویه دیوان اروپایی در ارتباط با مصونیت دولت ها از اقدامات اجرایی» در مجله حقوقی(1387)

34- ترجمه کتاب «نهادها و ساز و کارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر» با همکاری جناب آقای دکتر سید قاسم زمانی و آقای پوریا عسکری(1387)

35- ترجمه کتاب «آرا و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری» تحت نظر آقای دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران(1387)

36- ترجمه کتاب «حقوق بین الملل در قرن بیست و یکم» با همکاری جناب آقای دکتر عباسعلی کدخدایی و برگزیده هشتمین دوره جایزه کتاب فصل کشور(1387)

37- احراز عنوان دانشجوی برتر مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی(1387)

38- اخذ مدرک شرکت در دوره کوتاه مدت تخصصی و کاربردی نگارش متون تخصصی به زبان انگلیسی در دانشگاه تهران(1387)

39- ترجمه و تألیف مقاله " جنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل معاصر" در مجله حقوقی(1388)

40- ارایه مقاله تحت عنوان استانداردهای رفتار در معاهدات بین المللی سرمایه گذاری در سمینار مرکز منطقه ای داوری تهران و شعبه ایرانی انجمن حقوق بین الملل (1388)

41- تألیف مقاله وضعیت دارفور و غزه، میدان آزمایش نظریه مسئولیت حمایت در نشریه علمی و پژوهشی پژوهش حقوق و سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (1389)

42- اخذ مدرک شرکت در دوره آموزشی داوری های بین المللی در اتاق بازرگانی بین المللی ایران (1389)

43- اخذ مدرک شرکت در دوره آموزش پیشرفته داوری های بین المللی در اتاق بازرگانی بین المللی ایران (1389)

44- مشارکت در تدریس کارگاه آموزشی تحول در نقش دبیرکل سازمان ملل متحد در قرن بیست و یکم در انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد (1389)

45- تألیف مقاله تبار شناسی نظریه نظم عمومی در حقوق بین الملل با مشارکت دکتر عباسعلی کدخدایی در نشریه علمی و پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (1389)

46- تألیف کتاب مروری بر مکاتب فلسفی حقوق بین الملل با مقدمه دکتر محسن محبی(1389)

47- ایراد سخنرانی در کنفرانس حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل تحت عنوان حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در پرتو مصونیت قضایی دولت ها در دانشگاه بوعلی همدان (1390)

48- ایراد سخنرانی در همایش بین المللی حمایت از غیر نظامیان تحت عنوان دکترین مسئولیت حمایت در پرتو حمایت از غیرنظامیان که توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ برگزار شد (1390)

49- ایراد سخنرانی در کنفرانس بین المللی تنوع فرهنگی تحت عنوان تعهد به همکاری از منظر ادیان که توسط مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی جنبش عدم تعهد برگزار شد (1390)

50- شرکت در سمینار حقوق تجارت بین الملل: تجارت الکترونیک و اینترنت که توسط کانون وکلای مرکز ایران و مرکز مطالعات حقوقی بین المللی اتریش برگزار شد (1390)

51- تألیف کتاب حقوق بین الملل عمومی 1و2 (1390)

52- شرکت در دوره عالی تخصصی حقوق قراردادهای نفت و گاز در انستیتوی نفت دانشگاه تهران (1390)

53- تألیف کتاب ضمانت اجرای حقوق بنیادین بشر (1390)

54- تألیف کتاب ایران و تحریم های بین المللی (1392)

55- عضو برگزیده انجمن دانشجویان و صاحبان حرف ایرانی- امریکایی (1392)

56- شرکت در دوره تخصصی وکالت در قراردادهای تجاری بین المللی در دانشگاه ایالت پنسیلوانیا (1393)

57- دستیار تحقیقاتی آقای دکتر ویلیام فاکس در دانشگاه ایالت پنسیلوانیا (1393)

58- تألیف کتاب حقوق بین الملل ورزش و فوتبال (1394)

59- تألیف کتاب حقوق شهروندی در اینترنت با مشارکت آقای دکتر عباسعلی کدخدایی (1394)

60- تدریس در نخستین دوره آموزشی ارتقای ظرفیت زنان برای حضور در مجامع بین المللی با همکاری دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و معاونت زنان ریاست جمهوری (1394)

61- ارایه مقاله به اولین کنگره ملی حقوق ورزشی و تقدیر از مقاله به عنوان یکی از سه مقاله برتر تحت عنوان نهادهای داوری ملی در ورزش (1394)

62- شرکت به عنوان قاضی مسابقات شبیه سازی کمیته بین المللی صلیب سرخ یادواره هانری دونان در مرحله کشورهای جنوب آسیا (1394)

63- ارایه مقاله در همایش ملی حقوق و بازی های رایانه ای تحت عنوان جلوه های اختصاصی کپی رایت در بازی های ورزشی رایانه ای که با همکاری بناید بازی های رایانه ای، کمیته ملی حقوق بشردوستانه و انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار شد (1395)

 

»»سوابق اجرایی :

1- مشاور حقوقی شرکت سرمایه گذاری همایش پرداز اقتصاد(1378)

2- عضو نخستین شورای صنفی دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران(1378)

3- مشاور حقوقی سازمان ایرانگردی و جهانگردی و عضو کمیته تدوین قانون جامع گردشگری(1381)

4- مشارکت در اجرای طرح ملی تقویت ظرفیت های آموزش و پژوهش حقوق بشر(1381)

5- مجری و ناظر برگزاری برخی سمینارهای داخلی و بین المللی در مرکز مطالعات حقوق بشر و مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران(1383)

6- تدریس حقوق بین الملل عمومی برای متقاضیان شرکت در آزمون سراسری کارشناسی ارشد در مؤسسه علمی و فرهنگی طرح نوین اندیشه(1383)

7- کارشناس کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام(1383)

8- عضو شورای نویسندگان نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و علمی پزشک و جامعه، ارگان رسمی جامعه اسلامی پزشکان ایران(1384)

9- همکاری در اجرای طرح تحقیقاتی مؤسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران تحت عنوان حقوق شهروندی در محیط سایبر تحت نظر جناب آقای دکتر عباسعلی کدخدایی(1384)

10- مشاور علمی و دبیر برگزاری کارگاه های آموزشی ستاد حقوق بشر در قوه قضائیه(1384)

11- کارشناس، مشاور و سرپرست اداره دعاوی و داوری های بین المللی و مشاور رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در دعاوی بین المللی(1384)

12- مشاور حقوقی- بین المللی وزارت دادگستری(1386)

13- نماینده منتخب ایران از سوی برنامه عمران سازمان ملل متحد در نشست رهبران جوان دولتهای کشورهای آسیای جنوب شرقی در سریلانکا (1386)

14- عضو هیئت رسمی اعزامی جمهوری اسلامی ایران به اجلاس های اول و دوم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مقر اروپایی سازمان ملل، ژنو(1387)

15- نماینده وزارت دادگستری در سمینار منطقه ای نقش توسعه تدریجی نظام مالکیت فکری و تأثیر آن بر کشورهای در حال توسعه(1387)

16- نماینده وزارت دادگستری در برنامه های آموزش سازمان جهانی مالکیت معنوی در کشور سنگاپور در زمینه حق ثبت اختراعات(1387)

17- عضو مدعو کمیته تدوین سیاست های کلی نظام در مسایل حقوقی- بین المللی کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام(1387)

19- عضویت در کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو دو دوره کمیسیون امور بین الملل کانون وکلا(1388)

20- عضو کمیته حقوقی و داوری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی و داور اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (1388)

21- تدریس در دو ماده درسی دوره عالی تخصصی حقوق قراردادهای نفت و گاز در انستیتو نفت دانشکده فنی دانشگاه تهران (1390)

22- تدریس در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران (1391)

23- تدریس در مقطع کارشناسی ارشد واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (1391)

24- تدریس در دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه (1393)

25- مدیریت مؤسسه حقوقی بین المللی هزاره صلح (1394)

26- تدریس و برگزاری دوره آموزشی حقوق تجارت بین الملل کاربردی با همکاری مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران (1395)

27- تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (1395)

28- شرکت در دو دوره مسابقات فراملی دادگاه های شبیه سازی یادواره هانری دونان در جنوب آسیا از طرف کمیته بین المللی صلیب سرخ بعنوان قاضی (1395)

29- عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (1396)


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه
fa
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه