اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سید نصرالله ابراهیمی

سید نصرالله ابراهیمی

سید نصرالله ابراهیمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
چاوشی لاهرود ابراهیم نقض علائم تجاری مشهور کارشناسی ارشد
علوی دهکردی احمدرضا Legal Regime Governing the Research and Development Contracts (R&D) کارشناسی ارشد
خرمیان اصفهانی امین جبران خسارت قراردادی در پرتو تخصیص ریسک قراردادهای (بالادستی) نفت و گاز کارشناسی ارشد
جعفری ندوشن شهاب تعارض صلاحیت مراجع حل اختلاف در رسیدگی به اختلافات قراردادهای سرمایه گذاری خارجی
شمشیری صادق جنبه های حقوقی انتقال دانش فنی در صنعت نفت و گاز کارشناسی ارشد
ملک پور علیرضا تحلیل حقوقی مقررات حاکم بر قراردادهای (طراحی تأمین-تجهیزات-اجرا) کارشناسی ارشد
زمانی کوه پنجی مجید نظریه بازی‌ها در مدیریت جامع و یکپارچه تفسلی قراردادهای نفتی کارشناسی ارشد
پدرام مدرس روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی کارشناسی ارشد
هاشمی مصطفی مدیریت حقوقی مذاکرات قراردادهای بین المللی بالادستی صنعت نفت و گاز براساس مدل تفسل
میرباقری هانیه سادات The Negotiation of International oil and gas contracts and its prevailing legal principles کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق بین الملل خصوصی 2 2105184 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/01(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق تطبیقی قرار دادها 2103210 3 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق قراردادهای تجاری بین المللی اقتصادی 2105247 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/27(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق نفت و گاز 2103177 3 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/24(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
قراردادهای بالادستی نفت و گاز 2103189 2 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق انرژی 2105259 2 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق قراردادها 2103174 3 03 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/21(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق نفت و گاز 2103177 3 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/28(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
زبان تخصصی نفت و گاز 2103169 2 04 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/20(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
قراردادهای مشارکت در صنعت نفت و گاز 2103223 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/21(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
متون حقوقی 2105223 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/20(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1