اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

شهلا معظمی

شهلا معظمی

شهلا معظمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112335
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ابراهیمی ابراهیم پرونده شناسایی شخصیت در فرایند کیفری ایران کارشناسی ارشد
ابراهیم ابراهیمی پرونده شناسایی شخصیت در فرایند کیفری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/08
شهاب ابراهیمی Investigation for crime of illegitimate relation of non-fornication in judicial area for Broujerd justice in 1380 کارشناسی ارشد دانلود 1382/07/21
شهرام ابراهیمی پیشگیری از جرم در چالش با موازین حقوق بشر دکتری دانلود 1387/03/13
فاطمه ابراهیمی ورکیانی حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/24
دولتیار ارجمند تحلیل سیمای جنایی شهرستان ملکشاهی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/05
کرباسی آرزو خشونت علیه دختران در مخاصمات مسلحانه کارشناسی ارشد
خجسته آزاد کار در زندان و نقش آن در اصلاح و بازپروری زندانیان کارشناسی ارشد
چلبی آزاده رابطه متقابل فساد و مقبولیت قانون کارشناسی ارشد
فاطمه اسدی بررسی علل تغییر الگوی مصرف مواد مخدر با تأکید بر نقش خرده فرهنگ ها کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
محبوبه اسمعیل پور جهرمی پیشگیری اجتماعی از بزهکاری زنان کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/21
مائده افشار نوری ابعاد وچگونگی حمایت از زنان بزه دیده جرایم جنسی در ظام عدالت کیفری ایران(مطالعه میدانی در شهراهواز) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
عمونیا اکبر سیاست جنایی ایران در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون کارشناسی ارشد
لیلا اکبری بررسی شیوه های پیشگیری ازبزهکاری کودکان ونوجوانان درقواعد واسناد بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1380
کریمی اکرم بررسی عوامل خانوادگی موثر بر فرار دختران از منزل در شهر تهران کارشناسی ارشد
عبداله اله بداشتی سیاهکارودی بررسی قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی در لایحه‌ی آیین دادرسی کیفری کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/05
رحیمی پور ایمان بررسی تطبیقی دفاع مشروع در نظام حقوقی ایران و ایالات متحدۀ آمریکا کارشناسی ارشد
زارعی امیرحسین بزهکاری و بزه دیدگی نوجوانان پسر در زمینه مواد مخدر کارشناسی ارشد
مهدی برجسته جرائم سازمان یافته در حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
سوده برهانی زرندی بوم شناسی بزهکاری کودکان و نوجوانان در استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/06
فروغ بهلولی « بررسی جرم شناختی خشونت علیه اطفال در تهران» کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/12
مریم پاک نهاد تاثیر گروه همسالان بر بزهکاری اطفال و نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/08
سیروس پرویزی پیشگیری خانواده محور از بزهکاری اطفال ونوجوانان در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/15
خورشاهیان جعفر سیمای جنایی جنوب شرق تهران کارشناسی ارشد
محمد جعفری جایگاه و نقش روشهای ندامتگاهی در اصلاح و بازپروری مجرمان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
سمیه جلالیان کارکرد و آثار نرم افزار کاشف قتل در رسیدگی کیفری کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/15
مهسا جمشیدی افارانی تاثیر شبکه های ماهوارهای بر بزهکاری خانواده کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/21
زینب جناب اصفهانی تاثیر خشونتهای خانوادگی بر بزهکاری کودکان و نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/24
آزاده چلبی رابطه متقابل فساد و مقبولیت قانون کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/10
شریعت حسین مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی کارشناسی ارشد
لیلا حسین پیشگیری از بزه دیدگی کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1386
حمید حسینی پیشگیری مدرسه محور از بزهکاری اطفال و نوجوانان (با مطالعه موردی در مدارس شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/10
حسینی حمید پیشگیری مدرسه محور از بزهکاری اطفال و نوجوانان (با مطالعه موردی در مدارس شهر تهران) کارشناسی ارشد
رضایی حمیدرضا بررسی جرم‌شناختی سرقت جوانان (مطالعه موردی شهر یزد) کارشناسی ارشد
آزاد خجسته کار در زندان و نقش آن در اصلاح و بازپروری زندانیان کارشناسی ارشد دانلود 1382
جعفر خورشاهیان سیمای جنایی جنوب شرق تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/30
آناهیتا دادگر Conduct Disorder and Delinquency Among Adolescent Girls (Comparative Study of the Two Regions 13 and 5 of Tehran) کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/09
مهناز دارابی PTSD و جرم کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/31
لیلا دانشور بررسی علل جرم شناختی قاچاق کالا در استان بوشهر کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
ارجمند دولتیار تحلیل سیمای جنایی شهرستان ملکشاهی کارشناسی ارشد
قاسمی راضیه بررسی جرم شناختی پدیده خشونت در مدارس (بررسی موردی چند دبیرستان شهر اصفهان) کارشناسی ارشد
شهبازی رحمان تاثیر عوامل اجتماعی(خانواده، اولیاء مدرسه و گروه دوستان) بر بزهکاری نوجوانان شهر تبریز کارشناسی ارشد
ایمان رحیمی پور بررسی تطبیقی دفاع مشروع در نظام حقوقی ایران و ایالات متحدۀ آمریکا کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
علی رزاق پور نقش سازمان های مردم نهاد در حمایت از کودکان کار (مطالعه میدانی شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/11
رنگرز رضا تعامل پلیس با بزه دیده کارشناسی ارشد
غلامحسینی رضا بررسی آدم ربایی و تروریسم از دیدگاه حقوق داخلی بین‌المللی کارشناسی ارشد
حمیدرضا رضایی بررسی جرم‌شناختی سرقت جوانان (مطالعه موردی شهر یزد) کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/05
نرگس رمضانی عباس قلعه قاچاق انسان با رویکرد به حقوق بین الملل جزایی کارشناسی ارشد دانلود 1384
رضا رنگرز تعامل پلیس با بزه دیده کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/27
احسان روستا بزه دیدگی و بزهکار شدن اطفال و نوجوانان درجرایم مواد مخدر با تاکید بر نقش خانواده کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
امیرحسین زارعی بزهکاری و بزه دیدگی نوجوانان پسر در زمینه مواد مخدر کارشناسی ارشد دانلود 1384
منا زیدشفیعی میانجیگری کیفری کارشناسی ارشد دانلود 1385
جناب اصفهانی زینب تاثیر خشونتهای خانوادگی بر بزهکاری کودکان و نوجوانان کارشناسی ارشد
منصوره سادات هاشمی تحلیل جرم شناختی جرایم خشونت آمیز (بررسی موردی ضرب و جرح عمدی منتهی به قتل در استان تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/22
سامان سیاوشی بررسی جرم شناسی سرقت های مقرون به تهدید و آزار در تهران بزرگ (زورگیری) کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/09
نگار سبحانی بررسی جرمشناسی ده ساله خشونت علیه زنان در ایران از (1375-1385) کارشناسی ارشد دانلود 1386
کاظمی سرکانه سجاد مطالعه جرم شناختی قتلهای ناموسی(مطالعه موردی:استان تهران) کارشناسی ارشد
پرویزی سیروس پیشگیری خانواده محور از بزهکاری اطفال ونوجوانان در ایران کارشناسی ارشد
کرمی زاده سعید تاثیر زندان بر تکرار جرم کارشناسی ارشد
مریم سلطانیان بررسی رشد اخلاقی نوجوانان بزهکار در زندان های شیراز بر اساس نظریه کولبرگ کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/05
مریم سلطانی‌بهلولی تأثیر نظریه عدالت ترمیمی در دادرسی اطفال کارشناسی ارشد دانلود 1385
جلالیان سمیه کارکرد و آثار نرم افزار کاشف قتل در رسیدگی کیفری کارشناسی ارشد
عظیم زاده شادی حمایت کیفری از زنان در برابر خشونت (در مقایسه حقوق ایران و امریکا) کارشناسی ارشد
عظیم زاده شادی پدیده پایداری در بزهکاری رویکردهای جرم شناختی بر گستره ی پدیده پایداری در بزهکاری با مطالعه ای تطبیقی در ایران و ایالات متحده آمریکا
علی شجاعی تاثیر دیدگاه های فمنیستی بر حوزه ی جرم شناسی کارشناسی ارشد دانلود 1382
کوشکی شیرزاد بزه دیدگی اطفال در زمینه مواد مخدر کارشناسی ارشد
حسین شریعت مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1383
مریم شریعتی نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از کودکان بزه دیده کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/10
کامران شریفی تأثیر رسانه و نقش آن در پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
فریدون شفیعی مطالعه جرم شناختی تحریک‌پذیری به ارتکاب جرم (مطالعه میدانی: زندان رجایی شهر) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/11
ابراهیمی شهاب Investigation for crime of illegitimate relation of non-fornication in judicial area for Broujerd justice in 1380 کارشناسی ارشد
رحمان شهبازی تاثیر عوامل اجتماعی(خانواده، اولیاء مدرسه و گروه دوستان) بر بزهکاری نوجوانان شهر تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/07
ابراهیمی شهرام پیشگیری از جرم در چالش با موازین حقوق بشر
بطیاری عاطفه تأثیر بیکاری بر جرم و انحرافات اجتماعی (مطالعه موردی: زندان گرگان) کارشناسی ارشد
اله بداشتی سیاهکارودی عبداله بررسی قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی در لایحه‌ی آیین دادرسی کیفری کارشناسی ارشد
شادی عظیم زاده پدیده پایداری در بزهکاری رویکردهای جرم شناختی بر گستره ی پدیده پایداری در بزهکاری با مطالعه ای تطبیقی در ایران و ایالات متحده آمریکا دکتری دانلود 1389/11/27
شادی عظیم زاده حمایت کیفری از زنان در برابر خشونت (در مقایسه حقوق ایران و امریکا) کارشناسی ارشد دانلود 1384
شجاعی علی تاثیر دیدگاه های فمنیستی بر حوزه ی جرم شناسی کارشناسی ارشد
یوسف زاده علی حقوق زندانیان در ایران و عملکرد زندان مرکزی اصفهان کارشناسی ارشد
یوسف‌زاده علی حقوق زندانیان در ایران و عملکرد زندان مرکزی اصفهان کارشناسی ارشد
محسنی علیرضا اختیارات و نقش قاضی در تعیین و اجرای مجازات ها و مقایسه تطبیقی آن با حـقــوق انگلستـــان کارشناسی ارشد
اکبر عمونیا سیاست جنایی ایران در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون کارشناسی ارشد دانلود 1381
رضا غلامحسینی بررسی آدم ربایی و تروریسم از دیدگاه حقوق داخلی بین‌المللی کارشناسی ارشد دانلود 1384
ابراهیمی ورکیانی فاطمه حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون کارشناسی ارشد
بهلولی فروغ « بررسی جرم شناختی خشونت علیه اطفال در تهران» کارشناسی ارشد
خوش انس فضل الله criminological study the impact of foreigners in crime ( case stydy of Zahedan provinces ) کارشناسی ارشد
راضیه قاسمی بررسی جرم شناختی پدیده خشونت در مدارس (بررسی موردی چند دبیرستان شهر اصفهان) کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/29
هاجر قلی پور رابطة بیش فعالی و مجرمیت کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/07
ملکی مریان قهرمان نقش ضابطان قضائی عام و خاص در تحقق دادرسی عادلانه با تاکید بر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 کارشناسی ارشد
سجاد کاظمی سرکانه مطالعه جرم شناختی قتلهای ناموسی(مطالعه موردی:استان تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/21
آرزو کرباسی خشونت علیه دختران در مخاصمات مسلحانه کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/05
اکرم کریمی بررسی عوامل خانوادگی موثر بر فرار دختران از منزل در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386
سعید کرمی زاده تاثیر زندان بر تکرار جرم کارشناسی ارشد دانلود 1382
مریم کشفی کارناوال جرم کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
مهرمتین کوثر بررسی و تحلیل جرم شناختی قتل های خانوادگی والدین علیه فرزندان، فرزندان علیه والدین کارشناسی ارشد
شیرزاد کوشکی بزه دیدگی اطفال در زمینه مواد مخدر کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/04
محمد رحیم گرجی فرد توجیه کیفر سالب آزادی (حبس) بر مبنای نظریه بازپروری کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/15
میلاد گل بیدی بررسی حقوقی قوادی و شکلهای جدید و سازمان یافته آن کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
حسین گلدوزیان دام گستری در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق آمریکا کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/10
اکبری لیلا بررسی شیوه های پیشگیری ازبزهکاری کودکان ونوجوانان درقواعد واسناد بین المللی کارشناسی ارشد
حسین لیلا پیشگیری از بزه دیدگی کودکان کارشناسی ارشد
دانشور لیلا بررسی علل جرم شناختی قاچاق کالا در استان بوشهر کارشناسی ارشد
محمدی ماجده رسیدگی ترمیمی به جرایم نوجوانان دانش‌آموز با تکیه بر ظرفیت‌های موجود در مدارس کارشناسی ارشد
افشار نوری مائده ابعاد وچگونگی حمایت از زنان بزه دیده جرایم جنسی در ظام عدالت کیفری ایران(مطالعه میدانی در شهراهواز) کارشناسی ارشد
عارفه محبی بررسی جرم شناختی ترس از جرم کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
اسمعیل پور جهرمی محبوبه پیشگیری اجتماعی از بزهکاری زنان کارشناسی ارشد
اسمعیلی محسن جرم شناسی پدیده فرار از منزل نوجوانان ( دختران و پسران ) کارشناسی ارشد
علیرضا محسنی اختیارات و نقش قاضی در تعیین و اجرای مجازات ها و مقایسه تطبیقی آن با حـقــوق انگلستـــان کارشناسی ارشد دانلود 1382
جعفری محمد جایگاه و نقش روشهای ندامتگاهی در اصلاح و بازپروری مجرمان کارشناسی ارشد
ماجده محمدی رسیدگی ترمیمی به جرایم نوجوانان دانش‌آموز با تکیه بر ظرفیت‌های موجود در مدارس کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/17
گرجی فرد محمد رحیم توجیه کیفر سالب آزادی (حبس) بر مبنای نظریه بازپروری کارشناسی ارشد
زهرا محمدنسل The Effect of Child Abuse Victimization on Child Abusing in Adulthood and Prevention MethodsCase study: Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
مهدوی محمود اطفال و نوجوانان در معرض خطرمطالعة موردی بررسی عوامل خطر بزهکاری در نوجوانان کانون اصلاح و تربیت تهران
محسن مرادی حسن آباد تاثیر افکار عمومی بر ابقا یا الغای کیفر اعدام در غرب کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
تاثری مرضیه رابطه هوش و بزهکاری کارشناسی ارشد
پاک نهاد مریم تاثیر گروه همسالان بر بزهکاری اطفال و نوجوانان کارشناسی ارشد
سلطانیان مریم بررسی رشد اخلاقی نوجوانان بزهکار در زندان های شیراز بر اساس نظریه کولبرگ کارشناسی ارشد
سلطانی‌بهلولی مریم تأثیر نظریه عدالت ترمیمی در دادرسی اطفال کارشناسی ارشد
شریعتی مریم نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از کودکان بزه دیده کارشناسی ارشد
مهری متانکلایی مریم بررسی جرم شناختی بزه تجاوز به عنف کارشناسی ارشد
نیوشا مصلی نژاد بررسی توزیع جنسیتی جرائم در استان تهران از سال 1378 تا 1387 کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/21
گل بیدی میلاد بررسی حقوقی قوادی و شکلهای جدید و سازمان یافته آن کارشناسی ارشد
قهرمان ملکی مریان نقش ضابطان قضائی عام و خاص در تحقق دادرسی عادلانه با تاکید بر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/27
زیدشفیعی منا میانجیگری کیفری کارشناسی ارشد
برجسته مهدی جرائم سازمان یافته در حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد
محمود مهدوی اطفال و نوجوانان در معرض خطرمطالعة موردی بررسی عوامل خطر بزهکاری در نوجوانان کانون اصلاح و تربیت تهران دکتری دانلود 1388/09/02
مریم مهری متانکلایی بررسی جرم شناختی بزه تجاوز به عنف کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/04
کوثر مهرمتین بررسی و تحلیل جرم شناختی قتل های خانوادگی والدین علیه فرزندان، فرزندان علیه والدین کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/19
جمشیدی افارانی مهسا تاثیر شبکه های ماهوارهای بر بزهکاری خانواده کارشناسی ارشد
دارابی مهناز PTSD و جرم کارشناسی ارشد
محمدمهدی نادری تحلیل جرمشناختی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/28
رمضانی عباس قلعه نرگس قاچاق انسان با رویکرد به حقوق بین الملل جزایی کارشناسی ارشد
سبحانی نگار بررسی جرمشناسی ده ساله خشونت علیه زنان در ایران از (1375-1385) کارشناسی ارشد
علی یوسف زاده حقوق زندانیان در ایران و عملکرد زندان مرکزی اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1386
علی یوسف‌زاده حقوق زندانیان در ایران و عملکرد زندان مرکزی اصفهان کارشناسی ارشد 1386/03/01
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جرم شناسی 2104094 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
بزهکاری اطفال 1 2104008 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 10:45) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
جرم شناسی 2104033 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
بزهکاری اطفال 2 2104009 1 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 15:45) 1396/10/24 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
بزهکاری اطفال 1 2104008 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 10:45) 1396/04/01(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
جرم شناسی 2104033 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/29(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
بزهکاری اطفال 2 2104009 1 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 15:45) 1395/10/19(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1