اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعیده لطفیان

سعیده لطفیان

سعیده لطفیان    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112546
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
خلج منفرد ابوالحسن Turkey's Ruling Justice and Development Party; From Conservative catch-all party to Cartel Authoritarianism
صادقی احمد مقایسه اهمیت استراتژیک ایران در سیاست خارجی آمریکا. در دوران جنگ سرد وپس از آن کارشناسی ارشد
صادقی احمد مقایسه اهمیت استراتژیک ایران در سیاست خارجی امریکا در دوران جنگ سرد و پس از آن کارشناسی ارشد
زیور ایرامی بررسی بحران کویت و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
نمازی آرش طرح خاورمیانه بزرگ و تاثیر آن بر سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
حامد اسماعیلی علل تغییر سیاست خاورمیانه¬ای ترکیه در2011-2002 کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/24
محمود آقای کثیری پیامد امنیتی تغییر نگرش در سیاست خارجی آمریکا در عراق برای ایران: تحلیل سناریوی خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سال 2011 کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/09
باقری قلعه سری اکرم بررسی وضعیت آنومیک و ارتباط آن با مشارکت سیاسی کارشناسی ارشد
جعفری امیر تاثیر توانایی هسته ای اسرائیل بر امنیت منطقه ای خاورمیانه کارشناسی ارشد
رحمتی امیر علل چرخش سیاستگذاری خارجی آمریکا در قبال ایران از مهار به مقابله کارشناسی ارشد
باقری امیرحسین ارائه مدلی برای به کارگیری مدیریت دانش در وزرات امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
حامد انوریان اصل چالشهای سیاستگذاری در همگرایی کشورهای اسلامی (سازمان کنفرانس اسلامی) کارشناسی ارشد دانلود 1388/03/24
مجید بیات نقش طرح ناحیه محوری شهرداری تهران و شورای شهر در شکل گیری حکمرانی شهری کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/14
خالد بایزیدی مطالعه تاریخی - تحلیلی سیاست خارجی آمریکا و شوروی / روسیه در قبال جنبش های کرد کارشناسی ارشد دانلود 1385
عاطفه باغی شادباد علل عدم حضور نظامی ناتو در خاورمیانه و شرایط تسهیل کننده حضور این اتحادیه در آینده کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/29
امیرحسین باقری ارائه مدلی برای به کارگیری مدیریت دانش در وزرات امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/10
اکرم باقری قلعه سری بررسی وضعیت آنومیک و ارتباط آن با مشارکت سیاسی کارشناسی ارشد دانلود 1386
حمید بروکی میلان سیاستگذاری خارجی ایران در قبال عراق در پی حمله نظامی آمریکا به عراق کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/27
حوریه بهزادی ایران و امنیت خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/24
فریال پریسافر تحلیل فرصت ها و تهدیدهای روابط امنیتی هند و اتحادیه اروپا با هدف شکل دادن به یک سیستم بین الملل چند قطبی جدید کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/26
جلال ثناقربانی تحول نظری در ابزارهای سیاست خارجی آمریکا پس از اشغال عراق: مطالعه موردی سیاستهای تغییر رژیم کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/30
سهیل جان نثاری سیاست امنیتی و دفاعی اروپا و نقش آن در تبدیل اتحادیه‌ی اروپا به قدرت جهانی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/26
امیر جعفری تاثیر توانایی هسته ای اسرائیل بر امنیت منطقه ای خاورمیانه کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
میرزایی جلال شکاف قومی، دولت مرکزی و امنیت ملی ایران ( مطالعه موردی: مناطق کردستان) دکتری
میرزایی جلال شکاف قومی, دولت مرکزی و امنیت ملی ایران ( مطالعه موردی : مناطق کردنشین)
رکابی شعرباف جواد نظامی گرایی اسراییل و تاثیر آن بر امنیت کشورهای منطقه
مریم جوان شهرکی "تأثیر جهانی شدن برگسترش تروریسم جهانی" مورد مطالعاتی: گروه القاعده کارشناسی ارشد دانلود 1384
عزیز الله حاتم زاده اختلاف و همکاری امریکا و اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم و سلاحهای کشتار جمعی در دوره پس از 11 سپتامبر کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/13
قاسمی حاکم بحران امنیتی دائمی اسرائیل و پیامدهای آن
اسماعیلی حامد علل تغییر سیاست خاورمیانه¬ای ترکیه در2011-2002 کارشناسی ارشد
انوریان اصل حامد چالشهای سیاستگذاری در همگرایی کشورهای اسلامی (سازمان کنفرانس اسلامی) کارشناسی ارشد
کریمی فرد حسن بررسی تاثیر نرم افزارهای آزاد/متن باز بر امنیت ملی(تبیین طرح ملی نرم افزارهای آزاد بر اساس روش تکنولوژی کلیدی) کارشناسی ارشد
نورانی حسین بررسی علل و پیامدهای امنیتی مداخله قدرت های خارجی در لیبی کارشناسی ارشد
فلاحت بیشه حشمت الله ضعف توسعه انسانی در جهان سوم مطالعه موردی ایران کارشناسی ارشد
بروکی میلان حمید سیاستگذاری خارجی ایران در قبال عراق در پی حمله نظامی آمریکا به عراق کارشناسی ارشد
رهنورد حمید تحلیل هزینه و فایده سیاست های ضد تروریسم آمریکا در ابعاد داخلی ( از دوره بوش دوم) کارشناسی ارشد
بایزیدی خالد مطالعه تاریخی - تحلیلی سیاست خارجی آمریکا و شوروی / روسیه در قبال جنبش های کرد کارشناسی ارشد
بایزیدی خالد مطالعه تاریخی-تحلیلی سیاست خارجی آمریکا و شوروی/روسیه در قبال جنبش های کرد کارشناسی ارشد
نصرالهی آذر خضر عوامل نارسائی در عملکرد دولت ـ ملت در خاورمیانه عربی کارشناسی ارشد
محمد خضرزاده بررسی راهکارهای عملی مقابله با نگرانی های امنیت ملی در جوامع چند قومیتی (مورد مطالعاتی عراق) کارشناسی ارشد دانلود 1381
محمد خواجوئی بررسی تهدیدهای نرم و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ سرد کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/03
سعیدزاده دلیر تاثیر سیاست خارجی ایران بر محیط امنیت خاورمیانه کارشناسی ارشد
مقیمی رزاق بررسی همکاری روسیه و آمریکا در آسیای مرکزیپس از 11 سپتامبر 2001 کارشناسی ارشد
سارا رضایی تحلیل سیاست خصوصی سازی و پیامدهای آن برای توسعه ملی و فساد اقتصادی و مالی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/08
محمد رضاپور اهداف، برنامه ها و ماموریت های سازمان ناتو پس از جنگ سرد کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/24
جواد رکابی شعرباف نظامی گرایی اسراییل و تاثیر آن بر امنیت کشورهای منطقه دکتری دانلود 1382
الناز رمضانی عقیل پایگاه های نظامی آمریکا در خلیج فارس و بازدارندگی علیه ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/31
حمید رهنورد تحلیل هزینه و فایده سیاست های ضد تروریسم آمریکا در ابعاد داخلی ( از دوره بوش دوم) کارشناسی ارشد دانلود 1385
سرائی زهره پیامدهای رویداد 11 سپتامبر 2001 بر نقش حقوق بشر در سیاست منطقه ای آمریکا در آسیای مرکزی کارشناسی ارشد
ایرامی زیور بررسی بحران کویت و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایران کارشناسی ارشد
رضایی سارا تحلیل سیاست خصوصی سازی و پیامدهای آن برای توسعه ملی و فساد اقتصادی و مالی در ایران کارشناسی ارشد
سیدسجادی سپهر تأثیر ایجاد ادارات مجازی بر کاهش دیوانسالاری (مورد ایران از 1380 تاکنون) کارشناسی ارشد
سیدسجادی سپهر تاثیر ایجاد ادارات مجازی بر کاهش دیوانسالاری (مورد ایران از 1380 تاکنون) کارشناسی ارشد
زهره سرائی پیامدهای رویداد 11 سپتامبر 2001 بر نقش حقوق بشر در سیاست منطقه ای آمریکا در آسیای مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/11
عبدلی سعید تأثیر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بر امنیت منطقه¬ای خاورمیانه و همگرایی با اروپا کارشناسی ارشد
سیکا سعدالدین مطالعه ی مقایسه ای عوامل مهم تاثیرگذار بر سیاست خاورمیانه ای ایران در دو دوره خاتمی و احمدی نژاد با تأکید بر گفتمان های غالب دکتری دانلود 1395/08/12
سیکا سعدالدین جایگاه شورای همکاری خلیج فارس در سیاست خاورمیانه ای چین کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
سهراب سعدالدین همکاری در رقابت امنیتی چین و اتحادیه اروپا در آفریقا پس از جنگ سرد کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/26
وحید سفیائی نقش ارتش در تکوین وتداوم دولت مطلقه در ایران از شکل گیری ارتش نوین تا پایان سلسله پهلوی 1357ـ 1300 دکتری دانلود 1379
عباس سلیمان زاده تجزیه، وحدت و یکپارچگی و فدرالیسم در عراق و تاثیر آن بر سیاست‎های منطقه‎ای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/10
وحید سینایی نقش ارتش در تکوین و تداوم مطلقه از شکل گیری نوین تا پایان سلسله پهلوی (1357-1300) دکتری دانلود 1379
جان نثاری سهیل سیاست امنیتی و دفاعی اروپا و نقش آن در تبدیل اتحادیه‌ی اروپا به قدرت جهانی کارشناسی ارشد
مجید سودایی بررسی تأثیر سیاست‌های منطقه‌ای روسیه در قفقاز جنوبی بر امنیت ملی گرجستان کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/29
ماکویی سویل استراتژی ترویج دموکراسی در خاورمیانه کارشناسی ارشد
سیمین شیرازی موگویی تاثیر آزادسازی اقتصادی بر رشد جامعه مدنی در قزاقستان کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/29
علی شیر محمدی کوشه تحلیل سیاست دفاعی امنیتی اسرائیل پس از حادثه 11 سپتامبر و پیامدهای منطقه‌ای آن کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/23
احمد صادقی مقایسه اهمیت استراتژیک ایران در سیاست خارجی امریکا در دوران جنگ سرد و پس از آن کارشناسی ارشد 1373
امیربهزاد صادقی سیاست خارجی احزاب جمهوری خواه ودموکرات، نسبت به ایران: نگاهی مقایسه ای به دوران بوش و اوباما کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
باغی شادباد عاطفه علل عدم حضور نظامی ناتو در خاورمیانه و شرایط تسهیل کننده حضور این اتحادیه در آینده کارشناسی ارشد
سلیمان زاده عباس تجزیه، وحدت و یکپارچگی و فدرالیسم در عراق و تاثیر آن بر سیاست‎های منطقه‎ای ایران کارشناسی ارشد
قندیل عباسی تاثیر روند صلح خاورمیانه بر روابط هند با اسرائیل دکتری دانلود 1382
سعید عبدلی تأثیر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بر امنیت منطقه¬ای خاورمیانه و همگرایی با اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
شیر محمدی کوشه علی تحلیل سیاست دفاعی امنیتی اسرائیل پس از حادثه 11 سپتامبر و پیامدهای منطقه‌ای آن کارشناسی ارشد
نعمتی علی باقر رقابت روسیه و آمریکا در قفقاز جنوبی: تهدیدات و فرصتها برای جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
محسن غلامی فشارهای داخلی وبین المللی اقتصادی وپذیرش قطعنامه 598 شورای امننیت از سوی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1374
ندری غلامرضا بررسی مواضع و رویکرد آمریکا نسبت به پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما ، 2011- 2009 کارشناسی ارشد
مسعود فیاضی تغییرات ژئوپولتیک عمده در دهه 1990 و تاثیرآن بر امنیت ملی ایران در مرزهای شمالی کارشناسی ارشد دانلود 1376
محتشمی فتانه تحلیل علل و پیامدهای منطقه ای تحول در مواضع رسمی دولت مصر در قبال مساله فلسطین و اسراییل از سال 1948 تاکنون کارشناسی ارشد
احسان فیروز تاثیر مساله فلسطین در امنیت خاورمیانه پس از جنگ جهانی دوم کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/06
مهدی فقیه محوریت دموکراسی در سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/08
حشمت الله فلاحت بیشه ضعف توسعه انسانی در جهان سوم مطالعه موردی ایران کارشناسی ارشد 1375
نعمتی قاسم تناقض‌های عمده در سیاست‌گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر پرستیژ ملی کشور: مطالعه موردی تطبیقی کارشناسی ارشد
نعمتی قاسم تناقض های عمده در سیاست گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران و تاثیرآن برپرستیژ ملی کشور:مطالعه موردی تطبیقی کارشناسی ارشد
حاکم قاسمی بحران امنیتی دائمی اسرائیل و پیامدهای آن دکتری دانلود 1380
عباس قندیل تاثیر روند صلح خاورمیانه بر روابط هند با اسرائیل
عباسی قندیل تاثیر روند صلح خاورمیانه بر روابط هند با اسرائیل دکتری
حمید کاظمی عوامل موثر بر سیاست امنیتی روسیه در قفقاز جنوبی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/03
محمد موسی کاظمی محمدی نقش احزاب ترکیه در روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/08
محبوبه کریمی تحلیل رابطه¬ ثروت منابع انرژی و امنیت ملی کشورهای حاشیه¬ جنوبی خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
محجوبه کریمی تحلیل رابطه ثروت منابع انرژی و امنیت ملی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
حسن کریمی فرد بررسی تاثیر نرم افزارهای آزاد/متن باز بر امنیت ملی(تبیین طرح ملی نرم افزارهای آزاد بر اساس روش تکنولوژی کلیدی) کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/11
اکبری لادن بررسی عوامل موثر بر وابستگی های عشیره ای در رفتار انتخاباتی مردم در شهرستان کرمانشاه(مطالعه موردی: انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی) کارشناسی ارشد
سویل ماکویی استراتژی ترویج دموکراسی در خاورمیانه کارشناسی ارشد دانلود 1384
بیات مجید نقش طرح ناحیه محوری شهرداری تهران و شورای شهر در شکل گیری حکمرانی شهری کارشناسی ارشد
سودایی مجید بررسی تأثیر سیاست‌های منطقه‌ای روسیه در قفقاز جنوبی بر امنیت ملی گرجستان کارشناسی ارشد
شهرابی فراهانی محبوبه سیاست‌های امنیتی ایران درباره فعالیت‌های هسته‌ای کارشناسی ارشد
فتانه محتشمی تحلیل علل و پیامدهای منطقه ای تحول در مواضع رسمی دولت مصر در قبال مساله فلسطین و اسراییل از سال 1948 تاکنون کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/06
بیات محسن اطمینان سازی و پذیرش پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای توسط ایران کارشناسی ارشد
غلامی محسن فشارهای داخلی وبین المللی اقتصادی وپذیرش قطعنامه 598 شورای امننیت از سوی ایران کارشناسی ارشد
خضرزاده محمد بررسی راهکارهای عملی مقابله با نگرانی های امنیت ملی در جوامع چند قومیتی (مورد مطالعاتی عراق) کارشناسی ارشد
خواجوئی محمد بررسی تهدیدهای نرم و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ سرد کارشناسی ارشد
یزدانی زازرانی محمدرضا سیاستگذاری امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
کاظمی محمدی محمد موسی نقش احزاب ترکیه در روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه کارشناسی ارشد
آقای کثیری محمود پیامد امنیتی تغییر نگرش در سیاست خارجی آمریکا در عراق برای ایران: تحلیل سناریوی خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سال 2011 کارشناسی ارشد
فرشته میرحسینی تاثیر برنامه های انرژی اتمی بر امنیت انرژی در خاورمیانه کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/25
جلال میرزایی شکاف قومی, دولت مرکزی و امنیت ملی ایران ( مطالعه موردی : مناطق کردنشین) دکتری دانلود 1385
جوان شهرکی مریم Globalization and SecurityCase Study: Securitization of Iran in US Foreign Policy
جوان شهرکی مریم "تأثیر جهانی شدن برگسترش تروریسم جهانی" مورد مطالعاتی: گروه القاعده کارشناسی ارشد
فیاضی مسعود تغییرات ژئوپولتیک عمده در دهه 1990 و تاثیرآن بر امنیت ملی ایران در مرزهای شمالی کارشناسی ارشد
رزاق مقیمی بررسی همکاری روسیه و آمریکا در آسیای مرکزیپس از 11 سپتامبر 2001 کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/26
حسن ملکی زمینه های فکری دیگرهراسی در تفکر سیاسی نومحافظه کاران و پیامدهای آن با تمرکز بر عملکرد رسانه های تصویری در حوزه اسلام هراسی، ایران هراسی و شیعه هراسی دکتری دانلود 1394/02/22
فقیه مهدی محوریت دموکراسی در سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه کارشناسی ارشد
عبدالله مهربان تأثیر سیاست همسایگی اتحادیه اروپا بر امنیت و توسعه ی کشورهای ایران و عراق در صورت الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/31
واحدیان نسرین ناکارآمدی دولتهای آسیای مرکزی و گسترش بنیادگرایی اسلامی در منطقه(با تاکید بر سه جمهوری تاجیکستان,ازبکستان,قرقیزستان کارشناسی ارشد
وحید نصیری بررسی نقش و نفوذ یهودیان در جامعه و فرهنگ ایالات متحده آمریکا کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/01
خضر نصرالهی آذر عوامل نارسائی در عملکرد دولت ـ ملت در خاورمیانه عربی کارشناسی ارشد دانلود 1381
عبدالطیف نظری تحلیل سیاست گذاری امنیت ملی افغانستان پس از یازده سپتامبر 2001 دکتری دانلود 1391/12/09
علی باقر نعمتی رقابت روسیه و آمریکا در قفقاز جنوبی: تهدیدات و فرصتها برای جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
قاسم نعمتی تناقض های عمده در سیاست گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران و تاثیرآن برپرستیژ ملی کشور:مطالعه موردی تطبیقی کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/21
آرش نمازی طرح خاورمیانه بزرگ و تاثیر آن بر سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/24
حسین نورانی بررسی علل و پیامدهای امنیتی مداخله قدرت های خارجی در لیبی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
نسرین واحدیان ناکارآمدی دولتهای آسیای مرکزی و گسترش بنیادگرایی اسلامی در منطقه(با تاکید بر سه جمهوری تاجیکستان,ازبکستان,قرقیزستان کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/12
سفیائی وحید نقش ارتش در تکوین وتداوم دولت مطلقه در ایران از شکل گیری ارتش نوین تا پایان سلسله پهلوی 1357ـ 1300
سینایی وحید نقش ارتش در تکوین و تداوم مطلقه از شکل گیری نوین تا پایان سلسله پهلوی (1357-1300) دکتری
ابوالفضل ولایتی تحلیل سیاست های دفاعی اسرائیل و پیامدهای آن بر امنیت خاورمیانه پس از 11 سپتامبر 2001 کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/06
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیر تحولات حکومت خاورمیانه 2101283 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
نظام امنیت بین المللی منطقه ای 2106164 2 07 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روش و پژوهش در مطالعات منطقه ای 2106161 2 07 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سیر تحولات حکومت خاورمیانه 2101283 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
روش و پژوهش در مطالعات منطقه ای 2106219 2 08 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
ابزارهای نوین تجزیه تحلیل سیاسی 2101002 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1