اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد شیرخانی

محمد شیرخانی

محمد شیرخانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112381
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
قدرت احمدیان جهانی شدن و اقتصاد سیاسی ایران دکتری 1380
محمدعاصم اشجع زاده سیاست خاورمیانه ای امریکا و جهت‌گیری ضد آمریکایی القاعده کارشناسی ارشد دانلود 1384
منصور آقامحمدی ساختارهای ناهمگون اقتصاد سیاسی و واگرایی کشورهای منطقه خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1378
علیرضا اقلیم کارکرد بازار بین المللی نفت و عدم کارایی تحریم نفتی ایالات متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران دکتری 1386
فائزه اکبرشاهی جان کنت گالبریث در برابرآدام اسمیت: بررسی مقایسه‌ای انتقادی قدرت تشریح دو مکتب نهادگرایی و بازارآزاد دراقتصاد سیاسی بین‌الملل همراه با مطالعة موردی کارایی دو مکتب یاد شده در بازار جهانی دخانیات از 1900 تا 2014 کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
فرشید امیدی سیاست آزاد سازی اقتصادی چین و گسترش روابط چین و آمریکا(2002ـ1980) کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/01
رحیم بایزیدی توسعه اقتصادی و افزایش قدرت چین نسبت به آمریکا (2013-1990) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
حسین باقرلو تغییر مزیت نسبی صنایع تولیدی ایالات‌متحده در مقابل رقبای آسیایی و نقش آن در امنیت ملی ایالات‌متحده کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
جلال باکفی Wealth V.S. Warrior :The Political Economy of Unmanned Aerial Vehicles کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
منصور بخشی باشیرات استفاده سیاسی و ابزاری روسیه از انرژی و تنش با اتحادیه اروپا (2010-2000) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/10
یوسف بید خوری نقش دولت در توسعه اقتصادی ژاپن کارشناسی ارشد دانلود 1377
حیدرعلی بلوجی رژیم‌های بین‌المللی سلاح‌های کشتار جمعی و امنیت ملی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1384
سامان بهرامی موانع سیاسی واقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/11
بیژن پیروز اقتصاد سیاسی اصلاحات و تحول در سرویس های امنیتی فدراسیون روسیه کارشناسی ارشد دانلود 1383
مریم پیک آذر راهکار ارتقاء امنیت انرژی ایران با تاکید بر موقعیت ژئوپلتیک آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
امید پورمند چالش های اوپک برای اعضاء؛ کشاکش بر سر سهمیه بندی و قیمت نفت؛مطالعه موردی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/09
حمید تقوی پور منافع اقتصادی وافزایش حضورنظامی امریکادرخلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1381
سیدرضا تقوی نژاد اقتصاد سیاسی توسعه در برزیل و آرژانتین، از 1990 به بعد کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
هنلیتو سویلیا جونیور امنیت انرژی در خاورمیانه و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی آسیا و اقیانوسیه«1970-2004» دکتری دانلود 1386/12/11
محسن چیت ساز سازمان ملل متحد و تأمین مالی توسعه کارشناسی ارشد دانلود 1382
حسین حیدری موازین تأمین اجتماعی سازمان بین المللی کار و دگرگونی در موازین تأمین اجتماعی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/13
محمدعلی حیدری هژمون نظام بین اللملی و تحولات سیاسی - اقتصادی در قفقاز دکتری 1384
امید حسینی Examining the Effects of Kurdish Nationalism on Turkey’s Position toward the geopolitical status of Kirkuk کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/18
محمدحسین خانلرخانی نقش ابرقدرت ها در پایان بخشیدن به جنگ ایران و عراق کارشناسی ارشد 1386/07/09
مجید خراعی فدافن همکاری اقتصادی و همکاری بریتانیا با آمریکا در اشغال عراق کارشناسی ارشد 1386/04/04
مجید خزاعی فدافن منافع اقتصادی و همکاری بریتانیا با آمریکا در اشغال عراق کارشناسی ارشد دانلود 1386
سهیل خسروی دهقی نقش بازار‌ها مالی و نهادهای پولی در سیاست‌ خارجی امریکا(بررسی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های با تاکید بر سیاست‌های ضد ایرانی از 1979 تا 2013) کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/09
هادی خسرو شاهین نقش سیاست خارجی ایدئولوژیک در عدم پیشبرد فرآیند توسعه در ایران در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی (1376-1369) کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمود خلف رضایی COMPARETIVE ANALYSISOF REPUBLICAN AND DEMOCRATADMINISTRATIONS’ APPROACH OWARDS US UNILATERALSANCTIONS AGAINST IRAN (BUSH AND OBAMA ADMINISTRATIONS) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
محمود خلف رضایی بررسی تطبیقی رویکرد دولت¬های جمهوری¬خواه بوش پسر و دموکرات اوباما در قبال تحریم¬های یکجانبه امریکا علیه ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
احمدعلی رباطی اهمیت منابع اقتصادی در روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1379
داود رضائی اسکندری همگرایی منطقه ای و کارکرد نابرابر اکو و آسه آن کارشناسی ارشد دانلود 1381
مرتضی رفیعی بصیری سیاست خارجی اوباما وپرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
محمّد جواد رنجکش جهانی شدن و سیاست خارجی خاتمی دکتری دانلود 1386/11/02
منصوره روستایی جهانی شدن اقتصاد و وضعیت شغلی زنان(مقایسه موردی ایران و سنگاپور) کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/12
بهاره سازمند هویت مشترک و منطقه گرایی در جنوب شرق آسیا ( آسه آن 2005-1967) دکتری دانلود 1386
باقر سیدنژاد نظم مطلوب جهانی دین دکتری دانلود 1393/11/14
محمد سرخابی Political and Economic Objectives of Pakistan In Supporting Taliban کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
قاسم سلطانی حمله آمریکا به عـراق و پیـامدهای سیاسی - اقتصادی آن برای جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1384
سرور سوری China Economic and Strategic Interests and Its Foreign Policy toward Middle East after Cold War(Case Study Iran) کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/18
محمدحسن شیخ الاسلامی مناسبات بین المللی تشنج آمیز با ایالات متحده و اتحادیه اروپا و عدم جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران (1993-2003) دکتری دانلود 1384/07/27
منصوره شریفی صدر نقش دولت در توسعـه اقتصـادی کـره جنوبی (1979 -1961) کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد شمس الدین عبدالهی نژاد اتاق های فکر و سیاست خارجی امریکا در قبال ایران (2012-2008)مطالعۀ موردی مؤسسه بروکینگز و شورای روابط خارجی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
نصیر شهبازی جمهوری اسلامی ایران و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (بررسی موانع) کارشناسی ارشد دانلود 1381
حسین صوراناری تقابل سیاستهای جمهوری اسلامی ایـران با امنیت اسرائیـل و رابطـه ایـران و آمریکـا کارشناسی ارشد دانلود 1383
حسین صوراناری تقابل سیاستهای جمهوری اسلامی ایران با امنیت اسراییل و رابطه ایران و آمریکا کارشناسی ارشد دانلود 1383
حسین طالشی صالحانی یورو و روند همگرایی در اروپا ( 2002 ـ 1950 ) کارشناسی ارشد دانلود 1382
عبدالله طیبی جهانی شدن اقتصاد و گسترش سازمان تجارت جهان کارشناسی ارشد 1384
علی اکبر عدالتی The Constitution of Islamic Republic Iran and Absorption the Issue of Foreign Direct Investment in Iranian Oil Industry کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/20
محمدجواد عزیزآبادی سازمان منطقه ای آسه آن و توسعه توریسم در کشورهای عضو این سازمان کارشناسی ارشد دانلود 1383
زینب عشقی نقش سیاستگذاری های عمومی و شرایط بین الملل بر تورم اقتصادی ایران:مقایسه دولت-های هاشمی و احمدی نژاد کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
هدایت اله عقدایی نفوذ آمریکا و خروج هند از خط لوله صلح کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/14
جواد علی پور قدرت نرم در سیاست خارجی کلینتون و بوش:مطالعه تطبیقی در مورد عراق کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/05
رامین فخری جنبه های سیاسی و اقتصادی تجارت تسلیحات: مطالعه تطبیقی هند و عربستان کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/15
حسن فرزام فر ساختار اقتصادی و روند همگرایی کشورهای عضو اکو کارشناسی ارشد دانلود 1384
زینب فرهادی امنیتی شدن خاورمیانه و واگرایی اقتصادی۱۹۸۰-۲۰۱۴ کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
محمدحسین فرهادیان The Role of Economic Considerations in the Foreign olicy of the Islamic Republic of Iran(A Case Study of Iran-UAE Relations 1992-2011) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/07
حسین فروغی نیا حضور و نفوذ قدرتهای بزرگ و امنیت در منطقه خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1381
علی فلاحی توافقنامه تجارت و همکاری ایران - اتجادیه اروپا و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دکتری دانلود 1384
عباس قربانی خالسرایی قوم گرایی و روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان کارشناسی ارشد دانلود 1385
عبداله قنبرلو هژمونی جویی اقتصادی و توسعه استراتژی امنیتی مداخله گرایانه آمریکا (دوره پس از جنگ سرد) دکتری دانلود 1/28/2008
حمیدرضا قوام ملکی اوپک و بازار جهانی نفت کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/09
بهزاد قوجایی Confronting With the Impact of the US and the Western Political Economy کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/21
علی اکبر کیانی جهانی شدن تکنولوژی و پروژه نیروگاه بین المللی ایتر(ITER) کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/11
حامد کشاورز شاهباز دولت رانتیر و توسعه اقتصادی در ایران: مقایسه دولت¬های هاشمی رفسنجانی و خاتمی (83-1368) کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/01
محمد کیک "حمایت امریکا از شیعیان و تشدید اختلافات بین شیعه و سنی در عراق" کارشناسی ارشد دانلود 1387/4/17
محمدعلی گرجی ازندریانی بررسی اهداف سیاسی ، اقتصادی ایالات متحده آمریکادر آسیای مرکزی کارشناسی ارشد 1380
عباس گلرو تأثیر انقلاب اسلامی بر روابط ایران و مصر کارشناسی ارشد دانلود 1385
داود گودرزی استراتژیهای توسعه اقتصادی (مطالعه موردی ایران و کره جنوبی) کارشناسی ارشد دانلود 1381
نبی اله مجد چالش های بین المللی و سهم ایران از تجارت جهانی گاز طبیعی کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/15
کیمیا محمدی جهانی شدن و تاثیر آن برفقر در کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد 1383
کیمیا محمدی جهانی شدن و تأثیر آن بر فقر در کشورهای در حال توسعه کارشناسی ارشد دانلود 1383
مجید محمدی شکاف های اجتماعی و قومگرایی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/05
محمدنظیر مرادی مسأله کردها و تلاش ترکیه در پیوستن به اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1383
مهدی میرمحمدی یازده سپتامبر و تغییر ساختار جامعه اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا کارشناسی ارشد دانلود 1385
منوچهر مقصودلو بانک جهانی و سیاستهای تعدیل اقتصادی ایران ( 78-1368) کارشناسی ارشد دانلود 1380
منوچهر مقصودلو بانک جهانی و سیاستهای تعدیل اقتصادی ایران (78-1368) کارشناسی ارشد 1380
حامد مهاجرپور دیپلماسی انرژی و صادرات گاز ایران به کشورهای آسیایی دکتری دانلود 1392/10/14
اکبر مهدی زاده عمل گرایی در سیاست خارجی و گسترس روابط اقتصادی چین و جمهوری اسلامی ایران(1357-76) دکتری دانلود 1386
اکبر مهدیزاده عملگرایی در سیاست خارجی و گسترش ربط ایران چین دکتری دانلود 1386/10/26
مسعود موسوی شفائی نفت خلیج فارس و استراتژی امنیت ملی ایالات متحده 2005- 2000 دکتری دانلود 1386
مسعود موسوی شفائی نفت خلیج فارس و استراتژی امنیت ملی ایالات متحده 2005 - 2000 دکتری 1386
محمود موسوی شقایی نقش ژاپن در توسعه اقتصادی کره جنوبی کارشناسی ارشد دانلود 1378
مریم مولایی نفت و وابستگی متقابل چین در خلیج‌فارس کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
آزاده مومنی نظریه بازی ها و خاتمه جنگ ایران و عراق کارشناسی ارشد 1384
نسیم سادات واسعی زاده کاشانی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی بررسی مقایسه ای ایران و کره جنوبی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/26
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مسائل عمده اقتصادی معاصر 2102095 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اقتصاد بین الملل 2102007 3 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/09 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
اقتصاد سیاسی بین المللی 2102073 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد بین الملل 2102007 3 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مسائل عمده اقتصادی معاصر 2102095 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/28(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
انرژی و سیاست جهان 2102009 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/24(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
انرژی و سیاست جهان 2102009 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/22(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
اقتصاد سیاسی بین المللی 2102073 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/22(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1