اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد شفیعی فر

محمد شفیعی فر

محمد شفیعی فر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112417
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدتقی ابراهیمی خوجین دلایل ناکامی جریان لیبرال دموکراسی در ایران معاصربررسی زندگی سیاسی شاپور بختیار دکتری دانلود 1393/09/10
عبادی نسب اجمد استراتژی رقابت سیاسی جریانهای سیاسی در قبال انتخابات ریاست جمهوری، بین سالهای 68 تا88 کارشناسی ارشد
مهنا اسدپور جنبش های دهقانی در ایران معاصر (مطالعه ی موردی شکل گیری و فروپاشی جنبش جنگل) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/04
محمد الوندی بررسی اخلاق رهبری امام خمینی(ره) در مواجهه با مخالفان و دشمنان داخلی انقلاب اسلامی دکتری دانلود 1392/07/23
رضا جعفری اندیشه سیاسی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
قناعت گر حسین Legal Barriers to Development in Iran کارشناسی ارشد
سجادی حمید برنامه¬های توسعه و انسجام ساختاری در جمهوری اسلامی ایران
جعفری رضا اندیشه سیاسی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای کارشناسی ارشد
عباسی رضا گفتمان‌های سیاسی- اقتصادی و تجربه‌ی توسعه در جمهوری اسلامی کارشناسی ارشد
محمدی سعید انقلاب اسلامی و توسعۀ متوازن؛بررسی برنامه¬های پنج¬سالۀ توسعه در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
هادی طلوعی Opportunities and Challenges in the U.S. attacks on Afghanistan and Iraq for Iran's foreign policy کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/15
اجمد عبادی نسب استراتژی رقابت سیاسی جریانهای سیاسی در قبال انتخابات ریاست جمهوری، بین سالهای 68 تا88 کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/15
علی قلی طایفه عباس بررسی انشعاب‌های نهضت آزادی ایران کارشناسی ارشد
علی عدنانی ساداتی علل و پیامدهای عزل آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
عدنانی ساداتی علی علل و پیامدهای عزل آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری کارشناسی ارشد
عباس علی قلی طایفه بررسی انشعاب‌های نهضت آزادی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
علی اکبر فهیمی بررسی آینده روابط ایران و عربستان؛ ارائه راهکارهایی برای برون رفت از وضع موجود کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/26
محسن باباپور گل افشانی مبانی مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری کارشناسی ارشد دانلود 1394
گل افشانی محسن باباپور مبانی مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری کارشناسی ارشد
الوندی محمد بررسی اخلاق رهبری امام خمینی(ره) در مواجهه با مخالفان و دشمنان داخلی انقلاب اسلامی
اسدپور مهنا جنبش های دهقانی در ایران معاصر (مطالعه ی موردی شکل گیری و فروپاشی جنبش جنگل) کارشناسی ارشد
امین ولیزاده مبانی توسعه متعالی در اندیشه آیت الله خامنه ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/28
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انقلاب اسلامی ایران 2120112 2 04 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
انقلاب اسلامی ایران 2120112 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
آزاد1 2101010 2 04 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تحولات سیاسی و اجتماعی در عصر جمهوری اسلامی ایران 2101367 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
انقلاب اسلامی ایران در ابعاد تاریخی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی 2101530 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
انقلاب اسلامی بازتاب بر مسائل 2120008 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
انقلاب اسلامی ایران 2120112 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
تحولات سیاسی و اجتماعی در عصر جمهوری اسلامی ایران 2101367 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تحول سیاسی اجتماعی از سال 42 تا 75 2101288 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
انقلاب اسلامی بازتاب بر مسائل 2120008 2 11 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/29(15:00 - 17:00) ترم دوم 1395
انقلاب اسلامی بازتاب بر مسائل 2120008 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/28(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
انقلاب اسلامی ایران 2120112 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/31(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
انقلاب اسلامی ایران 2120112 2 04 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/31(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
تحولات سیاسی و اجتماعی در عصر جمهوری اسلامی ایران 2101367 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/23(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
انقلاب اسلامی ایران 2101040 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/22(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
انقلاب اسلامی ایران در ابعاد تاریخی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی 2101530 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/28(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
انقلاب اسلامی بازتاب بر مسائل 2120008 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/28(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
انقلاب اسلامی ایران 2120112 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/27(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
انقلاب اسلامی ایران 2120112 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/27(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1