اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سید محمد حسینی

سید محمد حسینی

سید محمد حسینی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112336
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سلیمی. سجاد جایگاه شهادت و تشریفات قانونی استماع شهادت شهود در دادرسی کیفری ایران کارشناسی ارشد
رضوانی منفرد احمد تاثیر حاکمیت صفویه بر تحولات فقهی ونظام حقوقی ایران
حسینیان کاشانی اعظم السادات مبانی جرم‌انگاری اضرار به نفس کارشناسی ارشد
ستوده اکرم بررسی احکام نشوز زوج و زوجه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران کارشناسی ارشد
محمدی ایمان ضمان کیفری و مناط تحقق و انتفاء آن کارشناسی ارشد
کشاورز چافجیری پژمان مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی ( انگلستان و فرانسه) کارشناسی ارشد
کریمی جواد بررسی فقهی وحقوقی معامله با خود وآثار مترتب برآن کارشناسی ارشد
کشوری پسندیده جواد بررسی تطبیقی خسارت معنوی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران کارشناسی ارشد
محمد علی زاده اشکلک حبیب سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران دکتری
علی زاده اشکلک حبیب محمد سیـاست جنـایی قضـایی جمهوری اسلامـی ایـران
داورزنی حسین بررسی فقهی امکان تعمیم ادلّه اثبات جرم
معدنی حسنعلی ارتداد و مبانی فقهی و حقوقی کیفر آن
غفاری توران حمید بررسی مبانی فقهی تقیه در مذاهب اسلامی کارشناسی ارشد
مسجدسرایی حمید بررسی تحلیلی مسؤولیّت‌ها و اختیارات حاکم در فقه جزایی و حقوق کیفری ایران
لنسل-ارفع زهرا حقوق متقابل زوجین در فقه اسلامی و حقوق اتریش کارشناسی ارشد
احمد القضاه سامر محمد تفتیش در آئین دادرسی کیفری اردن ومقایسه آن با حقوق موضوعه ایران کارشناسی ارشد
سلیمی سجاد جایگاه شهادت و تشریفات قانونی استماع شهادت شهود در دادرسی کیفری ایران کارشناسی ارشد
محمدی سکینه سیاست کیفری کرامت مدار کارشناسی ارشد
بابائی خانه سر عباس سیاست جنایی اجرایی در جمهوری اسلامی ایران
قاسمی عباسعلی بررسی و تحلیل فقهی، حقوقی عفو مجرم و آثار آن از دیدگاه سیاست جنایی کارشناسی ارشد
حاجی آقا محمدی عصمت حقوق و تکالیف یک فرد مسلمان در بلاد غیر مسلمان کارشناسی ارشد
فرهنگ مهر علی تحلیل فقهی-حقوقی آثار و احکام توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 کارشناسی ارشد
حیدری علی مراد تحلیل فقهی-حقوقی تاثیر خویشاوندی در قوانین کیفری ایران
محمدنسل غلامرضا پلیس و سیاست جنایی اجرایی پیشگیرانه
محمد حسنی غلامعباس بررسی تطبیقی عقد کفالت در فقه و حقوق مدنی ایران و سوریه کارشناسی ارشد
دلاور فاطمه بررسی بازدارندگی احکام جزایی اسلام از وقوع جرم کارشناسی ارشد
فلاح تفتی فاطمه حق تألیف و موارد مشابه آن از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد
میرانپور فاطمه بررسی نقش عرف در مهریه و نفقه از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد
مهرابی راد لیلی بررسی حضانت در فقه اسلامی و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد
باری مجتبی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران راجع به مواد مخدر کارشناسی ارشد
خوانین زاده محمد حسین موانع ارث در میان مذاهب پنجگانه اسلامی
خادمی جهرمی محمدصادق بررسی موارد قانونی عکس العمل خصوصی در مقابل جرم، خارج ازسیستم قضائی کارشناسی ارشد
حاجی ده آبادی محمدعلی اصلاح مجرمان در سیاست جنایی اسلام و ایران
حاجی ده آبادی محمدعلی اصلاح مجرمان در سیاست جنایی اسلام و ایران
میرخلیلی محمود پیشگیری وضعی از بزهکاری با نگاه به سیاست جنایی اسلام
میر خلیلی محمود پیشگیری وضعی از بزهکاری با نگاه به سیاست جنایی اسلام دکتری
ابوالحسنی نیارکی مرضیه مبانی فقهی زیارت و توسل کارشناسی ارشد
منوچهری مریم بررسی حقوقی و فقهی اقدامات تادیبی و مراقبتی اولیاء و سرپرستان در مورد اطفال کارشناسی ارشد
یوسفی منصوره مبانی فقهی و حقوقی واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی کارشناسی ارشد
شفیعی مهدی تاخیر تادیه و خسارات ناشی از آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ی ایران کارشناسی ارشد
فراهانی مهری مصونیت پارلمانی در حقوق ایران کارشناسی ارشد
داودی گرمارودی هما پویایی و پایایی نئوکلاسیسیسم باز اندیشیده
رستمی ولی سیـاست جنـایی مشـارکتی در جمهوری اسلامـی ایران
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسی جنایی 2104071 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/29(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
فقه استدلالی 1 2104121 2 04 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/21(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
سیاست جنایی 2104126 2 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/21(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
متون فقه جزایی 2104101 3 04 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:00) 1395/10/21(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه