اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدداود آقائی

سیدداود آقائی

سیدداود آقائی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112547
اتاق: دفتر معاونت آموزش دانشکده
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
طاهری ابراهیم Geo-economics role and position of Iran and turkey in network order of Middle East and central Asia
محمدی احسانه سهم ونقش جمهوری اسلامی ایران در اوپک و بازار جهانی نفت کارشناسی ارشد
بیگلری آرش نقش شورای امنیت سازمان ملل در برقراری صلح در خاورمیانه و شمال آفریقا(با تاکید بر جنگ عراق و ایران ، جنگ سی وسه روزه لبنان و جنگ در لیبی و کشور سوریه ) کارشناسی ارشد
موسوی منور ایوب بیداری اسلامی و تاثیر آن بر روابط ج.ا. ایران و عربستان سعودی کارشناسی ارشد
شاه محمدی پریسا راهبرد روسیه در قبال حضور ناتو در آسیای مرکزی کارشناسی ارشد
فتحی پور جبراییل بررسی تطبیقی حضور نظامی اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متّحده در افغانستان کارشناسی ارشد
محمود حسینی موانع توسعه همه¬جانبه در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا؛ با تاکید بر تحولات سیاسی اجتماعی در دو کشور مصر و عربستان سعودی کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/06
سکینه رجبی مهارلویی تحول در ساختار اتحادیه اروپا از قانون اساسی تا پیمان لیسبون کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/19
عماد رحمانی بررسی نقش جنگ جهانی دوم در افول جایگاه اروپا در نظام بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/01
معظمی سیامک بررسی مقایسه ای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در برخورد با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و پرونده هسته¬ای ایران
سیدسعید صادقی تحولات فکری سیاست خارجی ایالات متحده امریکا:از انزوا گرایی تا بین‌الملل گرایی تهاجمی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
علی عابدین زاده بررسی مقایسه ای روابط خارجی ایران و اتحادیه اروپا در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد و نتایج حاصل از آن کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/09
مرتضی عریضی میبدی بررسی روابط جمهوری اسلامی ایران و گروههای مقاومت اسلامی در منطقه غرب آسیاو تاثیرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/29
جبراییل فتحی پور بررسی تطبیقی حضور نظامی اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متّحده در افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
بنی اسدزاده مجتبی بررسی ایده جمهوری اسلامی ایران نسبت به امنیت خلیج فارس ( سازمان امنیت و همکاری خلیج فارس ) کارشناسی ارشد
اصلی تمر محمد بررسی امنیت زیست محیطی در ج.ا.ایران (با تاکید بر امنیت منابع آبی) کارشناسی ارشد
احسانه محمدی سهم ونقش جمهوری اسلامی ایران در اوپک و بازار جهانی نفت کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/11
حسینی محمود موانع توسعه همه¬جانبه در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا؛ با تاکید بر تحولات سیاسی اجتماعی در دو کشور مصر و عربستان سعودی کارشناسی ارشد
شکوهمند محمود رویکرد منطقه ای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به آفریقا: بررسی فرصت های اقتصادی وفرهنگی با کشورهای جنوب شرق آفریقا( موزامبیک ، سومالی و تانزانیا، 1390- 1358) کارشناسی ارشد
عریضی میبدی مرتضی بررسی روابط جمهوری اسلامی ایران و گروههای مقاومت اسلامی در منطقه غرب آسیاو تاثیرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
سیامک معظمی بررسی مقایسه ای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در برخورد با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و پرونده هسته¬ای ایران دکتری دانلود 1394/03/25
فاطمه مفیدی بررسی ویژگی های سیاست فرهنگی اتحادیه اروپا(مطالعۀ موردی کشور فرانسه) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
عبدالله مهربانی The Separatist Movements and The EU Integration(Case Studies: Britain, Spain and Belgium) دکتری دانلود 1395/08/29
ساهری مهرداد تأثیر بحران افغانستان بر آسیای مرکزی با تأکید بر تاجیکستان کارشناسی ارشد
ایوب موسوی منور بیداری اسلامی و تاثیر آن بر روابط ج.ا. ایران و عربستان سعودی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
شریفی نجمه رابطه ایران و شورای همکاری خلیج فارس:تعامل یا تقابل,با تاکید بر رابطه ایران و امارات متحده عربی از سال 2001تا2011 کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق بین الملل عمومی 2 2105214 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/29 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
سازمان های بین المللی 2101296 2 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سازمان های بین المللی 2101296 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روابط ایران و اروپا 2106197 2 06 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روابط ایران و کشورهای اروپائی 2106257 2 06 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آداب دیپلماسی و فنون مذاکراه 2101452 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
حقوق بین الملل عمومی 1 2103030 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق بین الملل عمومی 1 2103030 2 04 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
سیاست بین الملل 2106162 2 09 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق بین الملل عمومی 2 2105214 2 02 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1396/03/31(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
سازمان های بین المللی 2101296 2 04 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1396/03/27(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
سازمان های بین المللی 2101296 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/03/27(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
روابط ایران و اروپا 2106197 2 06 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/30(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
روابط ایران و کشورهای اروپائی 2106257 2 06 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/21(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
آداب دیپلماسی و فنون مذاکراه 2101452 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/21(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق بین الملل عمومی 1 2103030 2 04 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/21(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
حقوق بین الملل عمومی 1 2103030 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/21(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نقش ایران در سازمان های بین الملل 2102068 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1395/10/25(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 18 نتیجه
از 1