اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محسن صفری

محسن صفری

محسن صفری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
صفوی آرمین وقف خاص بر اولاد خاص کارشناسی ارشد
انورعارف اسعد بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی
فتح الهی آسیه مسوولیت مدنی ناشی از انتقال فناوری معیوب کارشناسی ارشد
موسوی جعفر مقایسه حیازت وقاعده تصرّف( (RULE OF CAPTURE درمنابع نفت وگاز ازمنظر فقه،حقوق ایران وآمریکا کارشناسی ارشد
میرهاشمی حبیب بررسی چالش های قانونی موجود در حفاظت از جنگل های زاگرس (مطالعه موردی شهرستان اردل-استان چهارمحال و بختیاری) کارشناسی ارشد
مظفری سیبنی خدیجه مسئولیت مدنی سبب مجمل کارشناسی ارشد
رضائی چیانه رسول بررسی فقهی حقوقی اثر فسخ عقود تملیکی (معاملات سابق) بر فسخ کارشناسی ارشد
تخشید زهرا ابعاد حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس درحقوق ایران و فقه شیعه کارشناسی ارشد
نوایی سارا تقابل نفع و ضرر(قاعده من له الغنم فعلیه الغرم)به عنوان مبنای مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد
امیر شاه کرمی سیدمهرداد بررسی تطبیقی آثار حقوقی تغییر جنسیت در حقوق ایران و نظام کامن لا کارشناسی ارشد
داموغ سهیلا جایگاه حسن و قبح در ساختار قضایای حقوقی کارشناسی ارشد
مشهدیان شهاب قراردادهای بهره‌برداری از علامت تجاری(فرانچایز) کارشناسی ارشد
مسیح زاده طراوت حقوق غیر مالی ناشی از مالکیتهای آثار ادبی و هنری کارشناسی ارشد
رستگار عباس اضطرار در نظام بانکی ایران و تأثیر آن در تسهیلات بانکی کارشناسی ارشد
مژدهی علیرضا مسئولیت مدنی دارندگان حیوانات و مطالعه تطبیقی آن کارشناسی ارشد
امام وردی محمد حسن معنا شناسی قانون کارشناسی ارشد
خسروی محمدمهدی تحلیل معرفت شناختی – اسلامی قضایای حقوقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کارشناسی ارشد
حسینی زاده محمود مبنا و نحوه تقسیم مسؤولیت مدنی در صورت اجتماع عرضی اسباب در حقوق ایران و انگلیس کارشناسی ارشد
خاقانی مریم بررسی شبیه سازی انسانی از دیدگاه حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
قرشی مریم ماهیت و آثار قراردادهای ثبت نام دامنه اینترنتی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و آمریکا کارشناسی ارشد
بهاری زاده مصطفی قراردادهای بهره برداری از دکل حفاری کارشناسی ارشد
صفارزاده مهسا وکالت محجور کارشناسی ارشد
عچرش ناصر اثر پذیرش خطر خواهان در خسارت مورد مطالبه با مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس
علیجان نژاد نیما تحلیل تطبیقی استفاضه در اثبات دعوی از منظر فقه اسلامی، حقوق ایران و فرانسه کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول فقه 1 2105013 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
حقوق مدنی 5 خانواده 2105108 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
فلسفه حقوق 2105300 1 06 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/20(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
فلسفه حقوق 2105133 1 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 16:45) 1396/03/31(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
اصول فقه 2 2105014 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/20(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
اصول فقه 2105196 3 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق تطبیقی منابع معدنی 2103180 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/19(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
حقوق مدنی3 کلیات قراردادها 2105104 3 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1395/10/21(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
متون فقه 1 2105156 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/29(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1