اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا صدرا

علیرضا صدرا

علیرضا صدرا    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112388
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مجیدی ابراهیم اصول جهان بینی علمی و تحول پارادایمی سیاست در اندیشه هابز کارشناسی ارشد
امیرور ابوالفضل شالوده¬های عرفان ابن¬عربی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
بقرایی ابوطالب بررسی دیدگاه ها و اصول فکری-سیاسی گروه فرقان کارشناسی ارشد
حیدری الهام مفهوم وکالت در اندیشه سیاسی نائینی کارشناسی ارشد
ابوالحسنی الهه تحول مفهوم دموکراسی از حکومت دموکراتیک به حکم روایی دموکراتیک در پایان قرن بیستم
ابوالحسنی الهه تحول مفهوم دموکراسی از " حکومت دموکراتیک" به "حکم روایی دموکراتیک"
اکبری امیر مقایسه ای میان اندیشه سیاسی و جهان بینی روشنفکران عصر مشروطه و عصر انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد
سلامت آملی امیر بابک حکومت زیبا (نظریۀ دموکراسی اشرافی) کارشناسی ارشد
شمسینی غیاثوند حسن نشانگان عرفی سازی در گفتمان های سیاسی متعارض ایرانی
شمسینی غیاثوند حسن تحول معنایی، ساختاری و کارکردی عرفی پذیری جمهوری اسلامی ایران
رمضانی خردمردی حسین مدیریت سیاسی از دیدگاه خواجه نصیرالدین توسی کارشناسی ارشد
مردانیان حمید در مدیریت جنگ و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس کارشناسی ارشد
جمشیدی سجاد تاثیر هرمنوتیک بر اندیشه سیاسی در ایران با بررسی موردی اندیشه سیاسی محمد مجتهد شبستری کارشناسی ارشد
میر باقری سید علی راهبرد سیاسی امام خمینی در رابطه با دولت موقت کارشناسی ارشد
کرمشائی صبریه بررسی کارآمدی مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارت کارشناسی ارشد
خدیو طاهر قانون و زیست سیاست در ایرانِ عصر رضاشاه
حسینی واحد طاهره بررسی سیره سیاسی پیامبر(ص) در ارتباط با مسلمین کارشناسی ارشد
برخورداری عارف بررسی تطبیقی مدینه فاضله در اندیشه های فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی کارشناسی ارشد
زارع عباس دلایل و علل ظهور و تحول مفهوم ولایت فقیه در سده معاصر
یگانه عباس بررسی نقش وزارت امورخارجه در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
یگانه عباس بررسی نقش وزارت امورخارجه در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
میر باقری علی راهبرد سیاسی امام خمینی در رابطه با دولت موقت کارشناسی ارشد
آل سید غفور محسن اسلام لیبرال در ایران معاصر (پیدایی و تحولات سنت فکری-سیاسی اسلام لیبرال از مشروطه تا انقلاب اسلامی)
در خوش محسن بررسی رابطه تاریخ و اندیشه سیاسی آیت ال.. نایینی در کتاب تنبیه الامه وتنزیه المله کارشناسی ارشد
آجرلو محمدجواد جغرافیای سیاسی شیعیان شبه جزیره عربستان با تاکید بر تحولات انقلابی خاورمیانه عربی کارشناسی ارشد
حسینی‌زاده محمدعلی اسلام سیاسی در ایران (زمینه‌ها، استقرار و چالشها)
منشادی مرتضی مشروطیت از منظر نمایندگان نخستین مجلس شورای ملی (ماهیت.نیازهای ساختاری.زمینه ها و موانع تحقق)
مادرشاهی منیرسادات خصوصیات مردم سالاری دینی در نظرات اندیشمندان سیاسی معاصر ایران (از دهه دوم انقلاب اسلامی)
فدایی مهربانی مهدی تاثیر مفهوم انسان کامل عزیزالدین نسفی بر اندیشه سیاسی دوره صفویه کارشناسی ارشد
نصر مهدی مفهوم و رابطه عقلانیت و سیاست در سنت اخلاقی ارسطویی (از نظرگاه السدر مک اینتایر) کارشناسی ارشد
کریمیان کریمی نورالله مبانی معرفت شناسی ماهیت سیاسی غرب ازدیدگاه آیت الله خامنه ای کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اندیشه های سیاسی درایران واسلام 2101029 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/30(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مبانی اندیشه سیاسی دراسلام 2101351 2 04 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
افکارسیاسی ایران و جهان اسلام 2101289 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/27(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
تاریخ اندیشه سیاسی درایران 2101057 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/28(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
تاریخ اندیشه سیاسی در ایران 2101528 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/28(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نظام سیاسی ودولت دراسلام 2101353 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1