اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محسن صادقی

محسن صادقی

محسن صادقی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهرنوش ابوذری جرم‌شناسی جرایم سایبری کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/31
مهدی آجورلو A legal Survay on Swap Agreement کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/18
فاطمه السادات ایروانی مهاجری جنبه های حقوقی تجاری سازی اموال فکری کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/21
کریمیان جزی اسماعیل رژیم حقوقی حل و فصل اختلافات تحت معاهده منشور انرژی با تاکید بر اختلافات ناشی از سرمایه گذاری کارشناسی ارشد
حبیبه امینی بررسی ابعاد حقوقی پنجره واحد تجاری کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
ابوالفضل انبارلویی آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر خدمات حمل و نقل دریایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
زهرا بهادری جهرمی :" شیوه مطلوب احراز نقض حق اختراع در حقوق ایران با نگاهی به دکترین معادل ها" دکتری دانلود 1395/12/14
مرجان بهمنی باب اناری حمایت حقوقی از اموال فکری در برابر رقابت غیر منصفانه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
ساناز توسلی نقد و بررسی حمایت حقوقی از پخش‌های اینترنتی با تاکید بر حقوق سازمان‌های پخش رادیویی و تلویزیونی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/24
سپهر حسن خان پور Legal Study of Agency Problem in Capital Market Financial Institutions کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
آتنا خانی تحلیل اقتصادی قراردادهای بیع متقابل نفتی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
شراره دستمالچی قانون حاکم بر قراردادهای تجارتی بین‌المللی در اصول کنفرانس لاهه (۲۰۱۵) و مطالعه تطبیقی آن کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/08
زهرا دهقان «ابعاد حقوقی تأثیر خصوصی سازی بر فعالیت شرکت های خارجی » کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
سید محمدرضا رزم گیر بررسی حقوقی- فقهی کارایی ساختار قراردادی در بانکداری اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
ساحل رمضانی تبار امکان حمایت از نوآوری های مرتبط با توالی ژن های انسانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/05
توسلی ساناز نقد و بررسی حمایت حقوقی از پخش‌های اینترنتی با تاکید بر حقوق سازمان‌های پخش رادیویی و تلویزیونی کارشناسی ارشد
رزم گیر سید محمدرضا بررسی حقوقی- فقهی کارایی ساختار قراردادی در بانکداری اسلامی کارشناسی ارشد
سمیرا سلیمانزاده بررسی تطبیقی مقررات ایران و سازمان جهانی تجارت درحوزه ی بورس اوراق بهادار کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
کسنوی شادی فلسفه و مبنای حمایت از علائم تجاری کارشناسی ارشد
ناصری نیک شهرزاد Test Data Protection in Patented Drugs کارشناسی ارشد
علیرضا صنیعی منش Kinds of future contracts and their rules کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/15
روح اله فرامرزی بابادی چارچوب حقوقی موسسات اعتبار سنجی کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/15
زهره قیصری کارکردهای حقوقی معاهده همکاری ثبت اختراع در سیستم های ثبت ملی و منطقه ای کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/03
اسماعیل کریمیان جزی رژیم حقوقی حل و فصل اختلافات تحت معاهده منشور انرژی با تاکید بر اختلافات ناشی از سرمایه گذاری کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
شادی کسنوی فلسفه و مبنای حمایت از علائم تجاری کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/05
نرگس گلپایگانی اصول تفسیر تریپس در هیأت حل اختلاف سازمان تجارت جهانی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/20
ژاله مبشری سهم منصفانه در ثبت و تجاری سازی اموال فکری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
اعظم محمدی استثنای استفاده شخصی در حقوق مالکیت فکری با تأکید بر رویه قضایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
بهمنی باب اناری مرجان حمایت حقوقی از اموال فکری در برابر رقابت غیر منصفانه کارشناسی ارشد
ابوذری مهرنوش جرم‌شناسی جرایم سایبری کارشناسی ارشد
شهرزاد ناصری نیک Test Data Protection in Patented Drugs کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
پیمان نیکزادهرسینی تحلیل حقوقی- اقتصادی قوانین حاکم بر شرکتهای تعاونی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق اقتصادی 2105246 2 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 2105199 1 05 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حقوق و اقتصاد 2105268 2 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
کارتحقیقی 2 2105190 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 08:45) 1396/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق و اقتصاد 2105268 2 05 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
کارتحقیقی 2 2105190 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 08:45) 1396/03/27(18:00 - 20:00) ترم دوم 1395
سمینار 2105199 1 05 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/30(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق اقتصادی 2105246 2 05 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
کارتحقیقی 2 2105190 1 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 13:45) 1395/10/18(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
سمینار 2105199 1 05 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:00) 1395/10/28(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1