اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی صباغیان

علی صباغیان

علی صباغیان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112397
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جعفری سیریزی جعفر "جایگاه تحریم ایران در سیاست خارجی اتحادیه اروپا" کارشناسی ارشد
سوادکوهی فر حسنی تأثیر بحران اقتصادی بر همگرایی در اتحادیه اروپا (دوره 2008 تا 2011) کارشناسی ارشد
نورانی حسین بررسی علل و پیامدهای امنیتی مداخله قدرت های خارجی در لیبی کارشناسی ارشد
عبدلی سعید تأثیر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بر امنیت منطقه¬ای خاورمیانه و همگرایی با اروپا کارشناسی ارشد
ترابی سمیه نقش قدرت یابی احزاب راست بر وضعیت مسلمانان اروپا پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 (مطالعه موردی آلمان، فرانسه و هلند) کارشناسی ارشد
جان نثاری سهیل سیاست امنیتی و دفاعی اروپا و نقش آن در تبدیل اتحادیه‌ی اروپا به قدرت جهانی کارشناسی ارشد
عبدانی عبدالرحمان سیاست انرژی روسیه (با تاکید بر بخش نفت و گاز) و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
شفیعی فاطمه تاثیر بحران اقتصادی ( 2007-2012) بر آینده یورو کارشناسی ارشد
مولودی فریبرز تاثیر انرژی بر آینده روابط ایران و اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد
جلالی محسن اقتصاد سیاسی فرهنگ در اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد
حاجی حسینی محمدصالح بررسی نقش همکاری اقتصادی میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بر کارایی سازمان کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد سیاسی اروپا 2106250 2 06 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
اقتصاد سیاسی آمریکای شمالی 2106266 2 06 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
سازمانهای بین المللی اروپا 2106200 2 06 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سیاست و حکومت در اروپا 2106191 2 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اتحادیه اروپا 2106199 2 06 هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
اقتصاد سیاسی بین الملل 2106163 2 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/24(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
اقتصاد سیاسی بین الملل 2106163 2 08 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/24(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
تحولات سیاسی جاری ار اروپا 2106248 2 06 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/21(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مسائل اقتصادی اروپا 2106193 2 06 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
آشنایی با زبانهای محلی 2106169 2 10 هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:30) 1395/10/29(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
اقتصاد سیاسی اروپا 2106250 2 06 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/27(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
روابط میان کشورهای اروپا 2106249 2 07 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/28(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
سازمانهای بین المللی اروپا 2106200 2 06 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/21(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
سیاست و حکومت در اروپا 2106191 2 06 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1