اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی صباغیان

علی صباغیان

علی صباغیان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112397
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهدی احمدبیگی «روابط فرا آتلانتیکی و سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران» دکتری دانلود 1396/05/16
آیلار امیری Impact of Thatcher policies on British approach toward EU member ship کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
ابراهیم باقری اتحادیه اروپا و نظام تجاری چند جانبه کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/10
سمیه ترابی نقش قدرت یابی احزاب راست بر وضعیت مسلمانان اروپا پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 (مطالعه موردی آلمان، فرانسه و هلند) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
جعفری سیریزی جعفر "جایگاه تحریم ایران در سیاست خارجی اتحادیه اروپا" کارشناسی ارشد
جعفر جعفری سیریزی "جایگاه تحریم ایران در سیاست خارجی اتحادیه اروپا" کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/04
محسن جلالی اقتصاد سیاسی فرهنگ در اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/29
محمدصالح حاجی حسینی بررسی نقش همکاری اقتصادی میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بر کارایی سازمان کارشناسی ارشد دانلود 1390/02/27
سوادکوهی فر حسنی تأثیر بحران اقتصادی بر همگرایی در اتحادیه اروپا (دوره 2008 تا 2011) کارشناسی ارشد
نورانی حسین بررسی علل و پیامدهای امنیتی مداخله قدرت های خارجی در لیبی کارشناسی ارشد
علی محمد خاکسار سیر تحول اسلام هراسی به اسلام‌ستیزی در اروپا؛ علل و نمودها"بررسی موردی انگلستان بعد از 11 سپتامبر " کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
هانی خدابخش سیاست امنیتی-دفاعی بریتانیا در خاورمیانه(با تأکید بر سیاست خلع سلاح و کنترل تسلیحات) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
ریحانه درخشان تأثیر روند منطقه گرایی اتحادیه اروپا برشکل گیری هویت مشترک اروپایی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
حافظ رستمی عوامل تضعیف رابطه‌ی ویژه بریتانیا-آمریکا در دوران پسا بلر کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
احمد رمضانی رقابت‌های اقتصادی چین و ژاپن در آسیای جنوب شرقی: نهاد گرایی جدید کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/17
عبدلی سعید تأثیر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بر امنیت منطقه¬ای خاورمیانه و همگرایی با اروپا کارشناسی ارشد
ترابی سمیه نقش قدرت یابی احزاب راست بر وضعیت مسلمانان اروپا پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 (مطالعه موردی آلمان، فرانسه و هلند) کارشناسی ارشد
جان نثاری سهیل سیاست امنیتی و دفاعی اروپا و نقش آن در تبدیل اتحادیه‌ی اروپا به قدرت جهانی کارشناسی ارشد
حسنی سوادکوهی فر تأثیر بحران اقتصادی بر همگرایی در اتحادیه اروپا (دوره 2008 تا 2011) کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/27
فاطمه شفیعی تاثیر بحران اقتصادی ( 2007-2012) بر آینده یورو کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/29
عبدانی عبدالرحمان سیاست انرژی روسیه (با تاکید بر بخش نفت و گاز) و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
امیرعلی عبداله زاده سیاست اتحادیه اروپا در قبال بیداری اسلامی در شمال آفریقا(بررسی موردی تونس، مصر و لیبی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/22
حاجی عثمان حاجی ساختار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ایزدیان عراق کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
شفیعی فاطمه تاثیر بحران اقتصادی ( 2007-2012) بر آینده یورو کارشناسی ارشد
علیرضا فتحی پطرودی آثار و تبعات اقتصادی ناشی از پیوستن لهستان به اتحادیه اروپا در سال های2012- 2004 کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/05
مولودی فریبرز تاثیر انرژی بر آینده روابط ایران و اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد
میلاد فرجی تاثیر سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا بر توسعه روستایی کشورهای عضو این اتحادیه (مطالعه موردی: ایتالیا- اسپانیا- فرانسه) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/04
ایمان کاظمی بررسی اهداف اتحادیه اروپا از شکل گیری نشست مشترک آسیا- اروپا(آسم) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/23
نورالدین ییلاقی تأثیر آزادسازی اقتصادی بر توسعه صنعتی ویتنام کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
جلالی محسن اقتصاد سیاسی فرهنگ در اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد
تقی محمدیان نقش احزاب و گروه بندی های سیاسی در سیاستگذاری های اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
حاجی حسینی محمدصالح بررسی نقش همکاری اقتصادی میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بر کارایی سازمان کارشناسی ارشد
احسان محمدی منیع فرآیند تصمیم سازی در اتحادیه اروپا پس از معاهده لیسبون کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
مولودالسادات میرعنایت The role and influence of the united states in the decision making process and policy of international financial institutions (IMF, World Bank) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
فرزانه مصطفی جوکار The Impact of European Union of Formation on Bilateral Relation of Germany with Islamic Republic of Iran کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
علی معارف وند EU's approach to renewable energy and the Eu's next policy in energy security کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
عبدالله مهربانی The Separatist Movements and The EU Integration(Case Studies: Britain, Spain and Belgium) دکتری دانلود 1395/08/29
فریبرز مولودی تاثیر انرژی بر آینده روابط ایران و اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
سمیه نیسه نقش بخش اقدام خارجی در پیشبرد سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/21
رکسانا نیکنامی شکاف شمال و جنوب و تاثیر آن بر روند همگرایی اتحادیه اروپا دکتری دانلود 1393/11/27
مریم نمازی بررسی مقایسه‌ای سیاست‌های خانواده در سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
نادر نوربخش بررسی علل گسترش جریان راست افراطی در اروپا طی سالهای 2001-2011 کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحولات سیاسی جاری اروپا 2106248 2 06 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مسائل اقتصادی اروپا 2106193 2 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سازمان های بین المللی اروپا 2106200 2 06 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اتحادیه اروپا 2106199 2 06 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اقتصاد سیاسی بین الملل 2106163 2 09 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/30 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
سازمان های بین المللی اروپا 2106200 2 06 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد سیاسی اروپا 2106250 2 06 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
اقتصاد سیاسی آمریکای شمالی 2106266 2 06 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
سیاست و حکومت در اروپا 2106191 2 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تحولات سیاسی جاری اروپا 2106248 2 06 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/21(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مسائل اقتصادی اروپا 2106193 2 06 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/22(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
اتحادیه اروپا 2106199 2 06 هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
اقتصاد سیاسی بین الملل 2106163 2 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/24(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
اقتصاد سیاسی بین الملل 2106163 2 08 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/24(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
سازمان های بین المللی اروپا 2106200 2 06 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/21(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
آشنایی با زبان های محلی 2106169 2 10 هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:30) 1395/10/29(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
اقتصاد سیاسی اروپا 2106250 2 06 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/27(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
سیاست و حکومت در اروپا 2106191 2 06 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
روابط میان کشورهای اروپا 2106249 2 07 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/28(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1