اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضا طجرلو

رضا طجرلو

رضا طجرلو    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112330
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عاطفه آجری آیسک قواعد مشترک حاکم بر قراردادهای خصوصی سازی دکتری دانلود 1395/10/05
مژگان احمدی ابطال معاملات بعد از توقف تاجر ورشکسته در حقوق ایران و مقایسه آن با قانون نمونه آنسیترال کارشناسی ارشد 1389/02/14
مرضیه افتخاری روش های قیمت گذاری در قراردادهای خرید و فروش نفت و گاز و آثار حقوقی آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
پیمان آقابابایی دهکردی The legal feasibility of Production sharing and service contracts (model Petroleum Act 1974) in current conditions کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/02
محمود آقاحسن زاده ملاک های تمایز قرارداد تجاری ازقراردادهای اداری در حقوق ایران و فرانسه کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/26
حامد امیرخانی تحلیل و نقد قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در پرتو حقوق اداری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
خرمیان اصفهانی امین جبران خسارت قراردادی در پرتو تخصیص ریسک قراردادهای (بالادستی) نفت و گاز کارشناسی ارشد
مهدی بهرامی مطالعه تطبیقی حقوق مودیان مالیاتی در ایران و ایالات متحده آمریکا کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/27
منصور پرکاله برابری افراد در دستیابی به مشاغل عمومی: بررسی حقوقی برابری فرصت های استخدامی در حقوق اداری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/10
حسین پشت دار امکان‌سنجی بکارگیری قرارداد مشارکت در تولید در بخش بالادستی صنعت نفت ایران از دیدگاه حقوق عمومی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/28
محسن تبار The Comparative Study of the Right to Privacy in Iran & the United States کارشناسی ارشد دانلود 1391/02/20
محمدجواد تهامی پورزرندی نظارت بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/21
حمید تهمتن بررسی حقوقی قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال با تأکید بر صنعت نفت ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
موسوی جعفر مقایسه حیازت وقاعده تصرّف( (RULE OF CAPTURE درمنابع نفت وگاز ازمنظر فقه،حقوق ایران وآمریکا کارشناسی ارشد
زاهدی فر جهان بررسی حقوقی مرتع و صدور پروانه چرای دام کارشناسی ارشد
فرخ جواندل جانانلو «ساختار حقوقی- قراردادی قراردادهای جدید نفتی ایران» دکتری دانلود 1396/03/09
بهنام حیدری تحلیل میزان توجیه پذیری موانع قانونی انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
تهمتن حمید بررسی حقوقی قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال با تأکید بر صنعت نفت ایران کارشناسی ارشد
بفرا حمه یوسف بررسی حقوقی مسئولیت تولید کنندگان، فروشندگان و استفاده کنندگان سلاح شیمیایی در حلبچه کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/15
زهرا خانی سازوکارهای رسیدگی به شکایات مربوط به نقض حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/19
امین خرمیان اصفهانی جبران خسارت قراردادی در پرتو تخصیص ریسک قراردادهای (بالادستی) نفت و گاز کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/28
محسن دهقان منشادی بررسی نظام حقوقی حاکم بر نحوه وصول مطالبات دولت و اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اجرای احکام مدنی له آنها در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/04
مجید دوستعلی تحلیل حقوقی جایگاه و اختیارات هیئت وزیران در نظام جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/19
زیدی راضیه حقوق بشر از دیدگاه مارکس کارشناسی ارشد
ثمین رجائیان Jurisdiction in Intellectual Property Contractual disputes arising from electronic commerce کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/30
علیرضا رجبی جورشری Anlysis of Legal Ambiguities in International Commercial English-Language Contracts with Emphasis on “AND” & “OR کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
نگار رحیمی شیوه‌های حقوقی- قراردادی تخصیص خطر (ریسک)، در طرح‌های عبور نفت و گاز از طریق خطوط لوله فرامرزی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
مرتضی رستمی سازِکارهای بین المللی و داخلی حمایت از حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی در کشور بیگانه (با تاکید بر حقوق مکتسبه تامین اجتماعی , اموال و احوال شخصیه) کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/20
آرزو رضائی پور Comparison of resolving disputes involving Competing Claims of Iran and Europe کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
جلال الدین رکنی حسنی بررسی تطبیقی نظام‌های مالی – مالیاتی حاکم بر قراردادهای خدماتی ایران ( بیع متقابل) و قراردادهای خدماتی عراق در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
احمد رنجبر علل و موجبات ماهوی بازنگری قضایی اعمال و تصمیمات اداری(بررسی مقایسه ای حقوق اداری هند، پاکستان، ایران) دکتری دانلود 1394/07/13
راضیه زیدی حقوق بشر از دیدگاه مارکس کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/11
خانی زهرا سازوکارهای رسیدگی به شکایات مربوط به نقض حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کارشناسی ارشد
مرادی زهرا بررسی حق بر آموزش کودکان دارای کم توانی ذهنی (توان خواه ذهنی) در اسناد بین المللی با نگرشی به حقوق ایران کارشناسی ارشد
مهشید ژیان حق دسترسی به خدمات شهری برای جانبازان و معلولان با توجه به مفهوم شهر بدون مانع کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
مهدی سالاری نسب نقشِ زبان در تصویب و تفسیرِ قانون(رویکردی هرمنوتیکی به قانون با نگاهی به قانونِ اساسیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/20
معصومه سبزه ئی دادرسی استخدامی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/29
نژادی ستاره ساز و کارهای حقوق بین الملل برای جلوگیری از سرایت بحرانهای مالی بین المللی کارشناسی ارشد
کیوانداریان شاهین یررسی اصل شفافیت در قراردادهای نفت و گاز کارشناسی ارشد
نسترن شریفان Comparative analysing of rehabiliation in England and Iran corporate insolvency law کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/19
مریم شکیباپور تحلیل حقوقی عوامل ایجاد شکاف مالیاتی و راهکارهای پیشگیری از آن در حقوق مالیاتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
محسن صادقی نقش دولت در تعدیل و کارآمدی نظام حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/21
مرضیه صالحی نظام حقوقی حاکم بر تغییر کاربری اراضی شهری (رشته حقوق ثبت اسناد و املاک) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
جواد صالحیان امیری بررسی حقوقی و تطبیقی فرار مالیاتی در نظام مالیاتی ایران، آلمان و انگلیس کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/05
فهیمه عابدی موغاری بررسی راهکارهای حقوقی پیشگیری و مقابله با فساد اداری در حقوق ایران در پرتو نظریه حکمرانی خوب کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/24
ماجد عزیزیان بررسی آثار شروط حقوق بشر در موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/27
نوری عطاء اله ابطال معاملات قبل از توقف تاجر ورشکسته در حقوق ایران و مقایسه آن با قانون نمونه آنسیترال کارشناسی ارشد
نیلوفر کاظمی رحیم‌آبادی بررسی تطبیقی بازسازی شرکت‌ها در نظام‌های حقوق ورشکستگی ایران و آلمان کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/02
احمد کتابی رودی بررسی امتیازات قدرت عمومی در حقوق مالیاتی ایران و انگلستان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
هاشم کسایی قرارداد بیع متقابل نفتی و مقایسه‌ی آن با قراردادهای اداری کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/07
شاهین کیوانداریان یررسی اصل شفافیت در قراردادهای نفت و گاز کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/01
نازی کوزادی Legal Analyses of Oil Contamination from Offshore Upstream Operations کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/06
محمدی گیتی بررسی حقوقی فرار مالیاتی درنظام مالیاتی ایران و آلمان کارشناسی ارشد
مهدی گنجوی نقش حقوقِ بین الملل در اعمالِ فراسرزمینیِ حقوقِ اقتصادیِ ملی با تکیه بر حقوقِ بورس و اوراقِ بهادار کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/16
عزیزیان ماجد بررسی آثار شروط حقوق بشر در موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی کارشناسی ارشد
دوستعلی مجید تحلیل حقوقی جایگاه و اختیارات هیئت وزیران در نظام جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
سامر محبت پور Act of government in oil and gas upstreem contracts کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
گیتی محمدی بررسی حقوقی فرار مالیاتی درنظام مالیاتی ایران و آلمان کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/31
بیژن محمدی جیحونی بررسی الزامات اجرایی حاکم بر سرمایه‌گذاری‌ خارجی در حوزه نفت و گاز کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/10
تهامی پورزرندی محمدجواد نظارت بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقوق ایران کارشناسی ارشد
نجفی الموتی محمدرضا نظارت اداری و قضایی بر شوراهای محلی در ایران و فرانسه کارشناسی ارشد
پژواک محمدعلی نژاد بررسی تطبیقی نظام رسیدگی به تخلفات ساختمانی در ایران و انگلستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/27
آقاحسن زاده محمود ملاک های تمایز قرارداد تجاری ازقراردادهای اداری در حقوق ایران و فرانسه کارشناسی ارشد
مصطفی مداحی نسب روش های حل و فصل اختلافات و پیشگیری از آن ها در قراردادهای نفت و گاز کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
زهرا مرادی بررسی حق بر آموزش کودکان دارای کم توانی ذهنی (توان خواه ذهنی) در اسناد بین المللی با نگرشی به حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/17
رستمی مرتضی سازِکارهای بین المللی و داخلی حمایت از حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی در کشور بیگانه (با تاکید بر حقوق مکتسبه تامین اجتماعی , اموال و احوال شخصیه) کارشناسی ارشد
صالحی مرضیه نظام حقوقی حاکم بر تغییر کاربری اراضی شهری (رشته حقوق ثبت اسناد و املاک) کارشناسی ارشد
احمدی مژگان ابطال معاملات بعد از توقف تاجر ورشکسته در حقوق ایران و مقایسه آن با قانون نمونه آنسیترال کارشناسی ارشد
سبزه ئی معصومه دادرسی استخدامی در ایران کارشناسی ارشد
منصور منافی بررسی حقوقی آثار تحریم‌های بین‌المللی بر مبادلات نفتی ج.ا.ایران با تأکید بر حق توسعه کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
پرکاله منصور برابری افراد در دستیابی به مشاغل عمومی: بررسی حقوقی برابری فرصت های استخدامی در حقوق اداری ایران کارشناسی ارشد
بهرامی مهدی مطالعه تطبیقی حقوق مودیان مالیاتی در ایران و ایالات متحده آمریکا کارشناسی ارشد
سالاری نسب مهدی نقشِ زبان در تصویب و تفسیرِ قانون (رویکردی هرمنوتیکی به قانون با نگاهی به قانونِ اساسیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران) کارشناسی ارشد
گنجوی مهدی نقش حقوقِ بین الملل در اعمالِ فراسرزمینیِ حقوقِ اقتصادیِ ملی با تکیه بر حقوقِ بورس و اوراقِ بهادار کارشناسی ارشد
نورایی مهدی حسبه و کاربرد آن در حقوق اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
وحید مؤذن تحلیل حقوقی ساختار و تشکیلات نظام اداری ایران در پرتو قانون مدیریت خدمات کشوری کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
جعفر موسوی مقایسه حیازت وقاعده تصرّف( (RULE OF CAPTURE درمنابع نفت وگاز ازمنظر فقه،حقوق ایران وآمریکا کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/23
موسی موسوی زنوز نقش سازمان جهانی تجارت در تحول حقوق تجارت بین الملل دکتری دانلود 1391/06/31
کوزادی نازی Legal Analyses of Oil Contamination from Offshore Upstream Operations کارشناسی ارشد
ستاره نژادی ساز و کارهای حقوق بین الملل برای جلوگیری از سرایت بحرانهای مالی بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/30
مرضیه نظرآقایی تحلیل و نقد جنبه های حمایتی حقوق کار ایران با تأکید بر آخرین تحولات حقوقی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/02
کاظمی رحیم‌آبادی نیلوفر بررسی تطبیقی بازسازی شرکت‌ها در نظام‌های حقوق ورشکستگی ایران و آلمان کارشناسی ارشد
عطاء اله نوری ابطال معاملات قبل از توقف تاجر ورشکسته در حقوق ایران و مقایسه آن با قانون نمونه آنسیترال کارشناسی ارشد دانلود 1389/02/13
مهدی نورایی حسبه و کاربرد آن در حقوق اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
مهدوی خواه وحید دلایل اختتام قراردادهای بین‌المللی نفتی در پرتو آرای داوری‌های بین‌المللی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت دعاوی و اختلافات در صنعت نفت و گاز 2103179 3 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/06 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
حل وفصل اختلافات و دعاوی در صنعت نفت و گاز 2103211 2 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/06 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
حقوق مالیه عمومی 2104136 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
متون پیشرفته حقوقی (به زبان انگلیسی با فرانسه) 2103141 2 03 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق اقتصادی عمومی 2103139 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی نفت و گاز 2103169 2 04 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
متون حقوق عمومی به زبان خارجی 2120082 2 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق رقابت در صنعت نفت و گاز 2103207 2 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/26(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مدیریت دعاوی و اختلافات در صنعت نفت و گاز 2103179 3 04 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/22(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
متون حقوقی 2 زبان خارجی تخصصی 2105154 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/31(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
متون پیشرفته حقوقی (به زبان انگلیسی با فرانسه) 2103141 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/19(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
حقوق اقتصادی عمومی 2103139 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/26(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
زبان تخصصی نفت و گاز 2103169 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
مالیه عمومی 2101221 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/19(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
متون حقوق عمومی به زبان خارجی 2120082 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/22(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
سمینار 2103068 1 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/28(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1