اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضا طجرلو

رضا طجرلو

رضا طجرلو    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112330
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
خرمیان اصفهانی امین جبران خسارت قراردادی در پرتو تخصیص ریسک قراردادهای (بالادستی) نفت و گاز کارشناسی ارشد
موسوی جعفر مقایسه حیازت وقاعده تصرّف( (RULE OF CAPTURE درمنابع نفت وگاز ازمنظر فقه،حقوق ایران وآمریکا کارشناسی ارشد
زاهدی فر جهان بررسی حقوقی مرتع و صدور پروانه چرای دام کارشناسی ارشد
تهمتن حمید بررسی حقوقی قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال با تأکید بر صنعت نفت ایران کارشناسی ارشد
زیدی راضیه حقوق بشر از دیدگاه مارکس کارشناسی ارشد
خانی زهرا سازوکارهای رسیدگی به شکایات مربوط به نقض حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کارشناسی ارشد
مرادی زهرا بررسی حق بر آموزش کودکان دارای کم توانی ذهنی (توان خواه ذهنی) در اسناد بین المللی با نگرشی به حقوق ایران کارشناسی ارشد
نژادی ستاره ساز و کارهای حقوق بین الملل برای جلوگیری از سرایت بحرانهای مالی بین المللی کارشناسی ارشد
کیوانداریان شاهین یررسی اصل شفافیت در قراردادهای نفت و گاز کارشناسی ارشد
نوری عطاء اله ابطال معاملات قبل از توقف تاجر ورشکسته در حقوق ایران و مقایسه آن با قانون نمونه آنسیترال کارشناسی ارشد
محمدی گیتی بررسی حقوقی فرار مالیاتی درنظام مالیاتی ایران و آلمان کارشناسی ارشد
عزیزیان ماجد بررسی آثار شروط حقوق بشر در موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی کارشناسی ارشد
دوستعلی مجید تحلیل حقوقی جایگاه و اختیارات هیئت وزیران در نظام جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
تهامی پورزرندی محمدجواد نظارت بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقوق ایران کارشناسی ارشد
نجفی الموتی محمدرضا نظارت اداری و قضایی بر شوراهای محلی در ایران و فرانسه کارشناسی ارشد
آقاحسن زاده محمود ملاک های تمایز قرارداد تجاری ازقراردادهای اداری در حقوق ایران و فرانسه کارشناسی ارشد
رستمی مرتضی سازِکارهای بین المللی و داخلی حمایت از حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی در کشور بیگانه (با تاکید بر حقوق مکتسبه تامین اجتماعی , اموال و احوال شخصیه) کارشناسی ارشد
صالحی مرضیه نظام حقوقی حاکم بر تغییر کاربری اراضی شهری (رشته حقوق ثبت اسناد و املاک) کارشناسی ارشد
احمدی مژگان ابطال معاملات بعد از توقف تاجر ورشکسته در حقوق ایران و مقایسه آن با قانون نمونه آنسیترال کارشناسی ارشد
سبزه ئی معصومه دادرسی استخدامی در ایران کارشناسی ارشد
پرکاله منصور برابری افراد در دستیابی به مشاغل عمومی: بررسی حقوقی برابری فرصت های استخدامی در حقوق اداری ایران کارشناسی ارشد
بهرامی مهدی مطالعه تطبیقی حقوق مودیان مالیاتی در ایران و ایالات متحده آمریکا کارشناسی ارشد
سالاری نسب مهدی نقشِ زبان در تصویب و تفسیرِ قانون (رویکردی هرمنوتیکی به قانون با نگاهی به قانونِ اساسیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران) کارشناسی ارشد
گنجوی مهدی نقش حقوقِ بین الملل در اعمالِ فراسرزمینیِ حقوقِ اقتصادیِ ملی با تکیه بر حقوقِ بورس و اوراقِ بهادار کارشناسی ارشد
نورایی مهدی حسبه و کاربرد آن در حقوق اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
کوزادی نازی Legal Analyses of Oil Contamination from Offshore Upstream Operations کارشناسی ارشد
کاظمی رحیم‌آبادی نیلوفر بررسی تطبیقی بازسازی شرکت‌ها در نظام‌های حقوق ورشکستگی ایران و آلمان کارشناسی ارشد
مهدوی خواه وحید دلایل اختتام قراردادهای بین‌المللی نفتی در پرتو آرای داوری‌های بین‌المللی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق رقابت در صنعت نفت و گاز 2103207 2 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/26(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
متون حقوقی 2 زبان خارجی تخصصی 2105154 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/31(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مدیریت دعاوی و اختلافات در صنعت نفت و گاز 2103179 3 04 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/22(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
حقوق اقتصادی عمومی 2103139 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/26(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
زبان تخصصی نفت و گاز 2103169 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
سمینار 2103068 1 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/28(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
مالیه عمومی 2101221 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/19(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
متون پیشرفته حقوقی (به زبان انگلیسی با فرانسه) 2103141 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/19(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
متون حقوق عمومی بزبان خارجی 2120082 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/22(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1