اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضا شکوهی زاده

رضا شکوهی زاده

رضا شکوهی زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پاک طینت حسن رجوع بیمه گذار اولیه به بیمه گر اتکایی دکتری
علیخانی کوشکک داریوش ویژگی های نظام حقوقی حاکم بر جبران خسارات بدنی و تفاوتهای آن با نظام عام مسئولیت مدنی کارشناسی ارشد
امیری راحله مطالعه تطبیقی جهت قراردادی در حقوق ایران و آمریکا کارشناسی ارشد
ناظمی پول صابر ماهیت و آثار تفویض وکالت در حقوق ایران و فرانسه کارشناسی ارشد
یوسفی صلاح حقوق رقابت در صنعت بیمه کارشناسی ارشد
رئیس الساداتی علی تحلیل جبران خسارت بدنی در حقوق ایران کارشناسی ارشد
محمدی قوهکی علیرضا مبانی و آثار تفکیک اموال منقول و غیر منقول در حقوق قراردادها کارشناسی ارشد
مرادی فاطمه اصل ابتکار عمل خصوصی اصحاب دعوا در دادرسی مدنی کارشناسی ارشد
فرزانه شال محمد تبیین ماهیت حقوقی تفکیک عرصه و اعیان و مراجع مربوطه کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آیین دادرسی مدنی 2 2105023 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/01(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق بیمه 2105048 1 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 12:45) 1396/03/22(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آیین دادرسی مدنی 1 2105018 2 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 3 نتیجه