اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد جواد رضائی زاده

محمد جواد رضائی زاده

محمد جواد رضائی زاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 66414423
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شیخ بهائی ادیب نظام حقوقی حاکم بر عوارض در ایران کارشناسی ارشد
افضلی اسلام بررسی تطبیقی رابطه شرکت‌های ملی نفت و دولت‌های خود (در کشورهای عضو اوپک) کارشناسی ارشد
بابادوست اصغر بررسی تطبیقی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی فرانسه کارشناسی ارشد
آرمانی ارجمند الهام Investigation and Analysis of Public Law Training in Guidance and High schools کارشناسی ارشد
احمدی فیروزجائی یحیی حق شهروندان برای دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی کارشناسی ارشد
کمال خانی راضیه نظارت دولت بر فعالیت بیمه گری کارشناسی ارشد
دانش ناری زهرا Basics And Requirements Of Correct AdministrativeSystem In Constitunational Law Of Islamic Republic Iran کارشناسی ارشد
زرشکیان سهرورد Legal Aspects of Providing Public Services through Information Technology کارشناسی ارشد
طلاکار شهزاد نظارت بر اجرای بودجه کارشناسی ارشد
باقری عباس بررسی مداخله قدرت عمومی در امور شهرسازی با نگاه بر آراء دیوان عدالت اداری کارشناسی ارشد
مولایی مجرد عبدالرحیم «جریان آزاد اطلاعات در بستر حقوق بشر و بررسی محدودیت های آن » کارشناسی ارشد
بیات شاه پرست غلامرضا بررسی نظام حقوقی حاکم بر ساخت و سازهای خارج از محدودة شهری کارشناسی ارشد
میراحمدی سلوکرویی فاطمه شهردار در حقوق اداری ایران کارشناسی ارشد
سلطانی‌فرد لیلا تضمین شغلی کارگران در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی کارشناسی ارشد
حسینی پور اردکانی مجتبی نظام حقوقی حاکم بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی» کارشناسی ارشد
سجادی جزی مجتبی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با تاکید بر روابط آن با جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
پاکنهاد نایینی مجید A comparative study of the government of the Islamic republic of Iran German federal states of America and France کارشناسی ارشد
دوستعلی مجید تحلیل حقوقی جایگاه و اختیارات هیئت وزیران در نظام جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
یزدان پرست محمد مسؤولیت مدنی مؤسسات عمومی در حقوق ایران کارشناسی ارشد
دلیلی دیدار محمد تقی نظارت قوۀ قضائیه از طریق سازمان بازرسی کل کشور کارشناسی ارشد
زندی مینا نظارت قضایی بر مصوبات قوه مجریه:(ایران ,انگلستان,فرانسه) کارشناسی ارشد
جمالزاده مهدی مبانی، جایگاه و وظایف سازمان تأمین اجتماعی در حقوق اداری ایران کارشناسی ارشد
علیزاده مهران بررسی حقوقی نظام های اجرایی در طرح های پیمانکاری صنعت نفت کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق اداری 2 2103014 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/19(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق اداری ایران 2103085 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/27(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
حقوق معاملات دولتی 2103325 2 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/18(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 3 نتیجه