اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بیژن پیروز

بیژن پیروز

بیژن پیروز    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112416
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جبرائیلی یاسر حمایت هوشمندانه از تولید داخلی و پیشرفت اقتصادهای ملی (یک مطالعه تطبیقی انتقادی) کارشناسی ارشد
رسولی امید جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی منطقه ای کارشناسی ارشد
ژو تاو روابط اقتصادی ایران و چین طی سالهای 2014 - 2000 (با تاکید سرمایه گذاری خارجی چین در ایران ) کارشناسی ارشد
باکفی جلال ثروت علیه سرباز:اقتصاد سیاسی جنگ افزارهای بدون سرنشین هواپایه کارشناسی ارشد
عشقی زینب نقش سیاستگذاری های عمومی و شرایط بین الملل بر تورم اقتصادی ایران:مقایسه دولت-های هاشمی و احمدی نژاد کارشناسی ارشد
فرهادی زینب امنیتی شدن خاورمیانه و واگرایی اقتصادی۱۹۸۰-۲۰۱۴ کارشناسی ارشد
فاضلی سامان ژئوپولیتیک اوکراین و سیاست خارجی روسیه کارشناسی ارشد
طاهرخانی ستاره کارایی استرتژی قهری در منازعات متمتقارن:نقد نظریه هان
خسروی دهقی سهیل نقش بازار‌ها مالی و نهادهای پولی در سیاست‌ خارجی امریکا(بررسی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های با تاکید بر سیاست‌های ضد ایرانی از 1979 تا 2013) کارشناسی ارشد
هاشمی صفیه سادات بررسی عوامل مؤثر بر افول بازدارندگی متعارف و ظهور بازدارندگی هسته ای در خاورمیانه کارشناسی ارشد
هاشمی صفیه سادات بررسی عوامل مؤثر بر افول بازدارندگی متعارف و ظهور بازدارندگی هسته ای در خاورمیانه کارشناسی ارشد
محروق فاطمه استراتژی امنیت ملی چین در دوران مائو، دنگ شیائوپینگ و پسادنگ(1949-2010): تداوم و تغییر در امنیتی سازی و امنیتی زدایی کارشناسی ارشد
محمدشریفی مجید امنیت انرژی اتحادیه اروپا: فرصت¬های ایران و ترکیه
فرهادیان محمدحسین The Role of Economic Considerations in the Foreign olicy of the Islamic Republic of Iran(A Case Study of Iran-UAE Relations 1992-2011) کارشناسی ارشد
خلیلی مهدی برندهای بین‌المللی محصولات دخانی و بازار رسمی و غیررسمی دخانیات ایران( 2015 – 2006 ) کارشناسی ارشد
قربانی ندا بررسی چالش های دیپلماسی عمومی ایران در منطقه خلیج فارس مطالعه موردی: بحرین و عراق کارشناسی ارشد
نوعدوست هادی اثرات سیاسی اقتصادی کاهش درآمدهای نفتی بر ایران:گذشته، حال و آینده کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استراتژی نظامی ابرقدرتها و قدرتهای بزرگ 2102004 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/26(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
اقتصادبین الملل 2102007 3 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/20(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
اقتصادبین الملل 2102006 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/20(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
سیاست بین الملل 2102042 3 11 هرهفته چهار شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1396/03/24(15:00 - 17:00) ترم دوم 1395
سیاست حکومت در شبه قاره هند 2101390 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
سیاست وحکومت در آسیای جنوب شرقی 2101360 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/31(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مطالعات منطقه ای 2101295 2 11 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1396/03/27(15:00 - 17:00) ترم دوم 1395
استراتژی نظامی ابرقدرتها و قدرتهای بزرگ 2102004 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/22(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
اقتصادبین الملل 2102007 3 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/18(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
تکنولوژی و روابط بین الملل (با تاکید بر روابط جهان سوم) 2102097 2 02 هرهفته شنبه (11:30 - 13:00) 1395/10/27(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
زبان انگلیسی 2102149 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/25(17:00 - 19:00) ترم اول 1395
سیاست وحکومت درچین 2101203 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/22(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
مسائل پولی و بانکی بین المللی 2102053 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
مسائل پولی و بانکی بین المللی 2102053 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/25(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1