اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین نوروزی

حسین نوروزی

حسین نوروزی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112533
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
معصومه آبایی بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر فرهنگ برند در شرکت بیمه ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/20
حمیده ابراهیم زاده شهری Check and Study of the role of tourism marketing mix and the factors behind the success of tourism destinations in South Khorasan province کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/13
موسوی احمد رویکرد سیاست خارجی ایران در سالهای 1391- 1384 و تأثیر آن بر دیپلماسی انرژی ایران در حوزه گاز طبیعی کارشناسی ارشد
رقیه احمدی ببرسی و رتبه بندی مهمترین علل تمایل مصرف کنندگان داخلی در انتخاب محصولات جایگزین خارجی(مورد مطالعه لوازم خانگی) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
عطری آرمین بررسی عوامل موثر بر صادرات صنایع غذایی و تدوین الگویی جهت توسعه صادرات آن کارشناسی ارشد
جبرائیلی یاسر حمایت هوشمندانه از تولید داخلی و پیشرفت اقتصادهای ملی (یک مطالعه تطبیقی انتقادی) کارشناسی ارشد
حسین اسلامی بررسی منابع تداوم تنش در روابط دو کشور چین و ژاپن در منطقه شرق آسیا کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
غلامرضا افتخاری تعارض میان منافع بازیگران خارجی صحنه‌ی سیاسی افغانستان و تأثیر آن بر ناکامی استراتژی نظامی ناتو در افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
نبی الله امامی ایوکی Development of Turkey’s trade and economic diplomacy and its impact on membership in European Union کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
وقوفی امید معنویت و اخلاق در روابط بین الملل از منظر اسلام کارشناسی ارشد
شیما امیری بررسی تأثیر بازاریابی‌کارآفرینانه‌ بر عملکرد با میانجیگری جهتگیری یادگیری (مطالعه موردی: هتل‌های شهر همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
رسول باباپور Investigating and Identifying of the effective performance and accessibility dimention in iran medical tourism success کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
حامد بابائی بررسی تاثیر بازاریابی ویروسی بر خرید اجباری و ارزش ویژه برند کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/26
محسن بیات جهانی شدن و ناکارآمدی تحریم هدفمند علیه ایران (2005-2013) دکتری دانلود 1392/06/25
رضا براتی سیاست خارجی عملگرایانه و ارتقای جایگاه اقتصادی چین در جهان (2010- 1978) دکتری دانلود 1392/07/29
کیانی آذر بهاره تحلیل مولفه های موثر بر تصویر ذهنی و ارائه الگوی برند ملی در صنعت گردشگری کارشناسی ارشد
مریم پدمرنگ بررسی تاثیر توسعه(تعمیم) برند بر تصویر ذهنی مصرف‏کنندگان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
شاهروش پریا بررسی و مطالعه تأثیر اجزاء و عناصر ترفیع بر انتخاب مشتریان کارگزاری بورس ایران کارشناسی ارشد
خلیلی پژمان مطالعه و اولویت‌بندی تأثیر ابزارهای پیشبرد فروش پولی و غیر پولی بر انتخاب فروشگاه در صنعت پوشاک ایران" کارشناسی ارشد
پوریا پسندیده بررسی تاثیر عشق برند بر پرداخت قیمت بیشتر و تبلیغات دهان به دهان (WOM) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/26
پسندیده پوریا بررسی تاثیر عشق برند بر پرداخت قیمت بیشتر و تبلیغات دهان به دهان (WOM) کارشناسی ارشد
نیوشا تدریسی بررسی تاثیر بازاریابی پارتیزانی بر تصمیم خرید گردشگران داخلی (مورد مطالعه: صنایع دستی) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
دیان جانباز حامل های انرژی، قدرت های بزرگ و نظامی گری در دریای خزر دکتری دانلود 1393/06/24
یاسر جبرائیلی حمایت هوشمندانه از تولید داخلی و پیشرفت اقتصادهای ملی (یک مطالعه تطبیقی انتقادی) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
سروناز جهانگیری بررسی و مطالعه تأثیر مؤلفه‌های معماری بر نگرش و وابستگی برند مخاطبان مورد مطالعه: مراکز خرید استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/23
محمدعلی جویان عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی و نقش آن بر توسعه اقتصادی افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/15
بابائی حامد بررسی تاثیر بازاریابی ویروسی بر خرید اجباری و ارزش ویژه برند کارشناسی ارشد
کشاورز شاهباز حامد دولت رانتیر و توسعه اقتصادی در ایران: مقایسه دولت¬های هاشمی رفسنجانی و خاتمی (83-1368) کارشناسی ارشد
اسلامی حسین بررسی منابع تداوم تنش در روابط دو کشور چین و ژاپن در منطقه شرق آسیا کارشناسی ارشد
امید حسینی Examining the Effects of Kurdish Nationalism on Turkey’s Position toward the geopolitical status of Kirkuk کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/18
عالمی حسن رضا بررسی اثر بخشی تبلیغات بازرگانی(تلویزیونی)بر رفتار مشتریان بانک سپه در استان قم کارشناسی ارشد
جواد حق گو Iranian Nuclear Case and the US Political Economy of Media Diplomacy دکتری دانلود 1394/06/16
صادقی حمید بررسی و مطالعه عوامل مؤثر بر رضایتمندی و وفاداری مشتریان به ارائه‌کنندگان اینترنت پرسرعت در تهران کارشناسی ارشد
ابراهیم زاده شهری حمیده Check and Study of the role of tourism marketing mix and the factors behind the success of tourism destinations in South Khorasan province کارشناسی ارشد
راح حمیده The effect of corporate social responsibility on the green intellectual capital with respect to the role of environmental awareness (Case Study; Company Saipa Automotive) کارشناسی ارشد
میر محمد حمزه لو بررسی و ارزیابی مدل بازاریابی رسانه اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
سعید خان بابالو علل داخلی بحران اقتصادی یونان و تأثیر آن بر جایگاه این کشور در روند همگرایی اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/17
محمد خسروی بررسی مقایسه ای تاثیر تصویر برند دانشگاه تهران بر رضایت و وفاداری دانشجویان و کارکنان دانشگاه کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/17
پژمان خلیلی مطالعه و اولویت‌بندی تأثیر ابزارهای پیشبرد فروش پولی و غیر پولی بر انتخاب فروشگاه در صنعت پوشاک ایران" کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
مهدی خلیلی برندهای بین‌المللی محصولات دخانی و بازار رسمی و غیررسمی دخانیات ایران( 2015 – 2006 ) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
شهرزاد داوری Effect of factors of green marketing On green consumer satisfaction survey the impact of price sensitivity (case study: Esfahan city) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
محبوبه ذاکر بررسی و شناسایی عوامل موفقیت تجارت الکترونیک بنگاه با بنگاه (B2B EC) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/26
حمیده راح The effect of corporate social responsibility on the green intellectual capital with respect to the role of environmental awareness (Case Study; Company Saipa Automotive) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
براتی رضا سیاست خارجی عملگرایانه و ارتقای جایگاه اقتصادی چین در جهان (2010- 1978)
طاهرخانی ستاره کارایی استرتژی قهری در منازعات متمتقارن:نقد نظریه هان
مریم ستوده نیا تحول اقتصاد سیاسی برزیل و دیپلماسی فعال آن در سازمان جهانی تجارت کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/18
مهدی سدیدی تدوین استراتژی های سرمایه گذاری بلندمدت مبتنی بر روندهای آینده کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
عالی نژاد سید مهدی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت ارائه خدمات بانکداری نوین در مؤسسه اعتباری کوثر کارشناسی ارشد
جهانگیری سروناز بررسی و مطالعه تأثیر مؤلفه‌های معماری بر نگرش و وابستگی برند مخاطبان مورد مطالعه: مراکز خرید استان تهران کارشناسی ارشد
خان بابالو سعید علل داخلی بحران اقتصادی یونان و تأثیر آن بر جایگاه این کشور در روند همگرایی اروپا کارشناسی ارشد
صیادی سعیده بررسی تاثیر بازاریابی سبز بر شخصیت خرده فروش و عکس العمل مصرف کننده کارشناسی ارشد
پریا شاهروش بررسی و مطالعه تأثیر اجزاء و عناصر ترفیع بر انتخاب مشتریان کارگزاری بورس ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
امیری شیما The Effect of entrepreneurial marketing on performance by mediation of learningorientation (Case study: Hotels in Hamedan کارشناسی ارشد
کاوه شهریاری مهر تاثیر ابعاد شخصیت برندبر ارتقای ارزش ویژه برنددرمیان دانشجویان :نقش تعدیل گر صفات اخلاقی ادراک شده کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/15
داوری شهرزاد Effect of factors of green marketing On green consumer satisfaction survey the impact of price sensitivity (case study: Esfahan city) کارشناسی ارشد
سعیده صیادی بررسی تاثیر بازاریابی سبز بر شخصیت خرده فروش و عکس العمل مصرف کننده کارشناسی ارشد دانلود 93/11/21
حمید صادقی بررسی و مطالعه عوامل مؤثر بر رضایتمندی و وفاداری مشتریان به ارائه‌کنندگان اینترنت پرسرعت در تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
حامد صدیق بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید محصولات سبز”دوستدار محیط زیست“ در دانشجویان جوان (مطالعه موردی دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/09
ستاره طاهرخانی کارایی استرتژی قهری در منازعات متمتقارن:نقد نظریه هان دکتری دانلود 1394/12/15
امید طاهرنژاد دخالت اقتصادی دولت و کنترل اثرات منفی بحران مالی 2008 (مطالعه‌ی موردی چین) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/20
حسن رضا عالمی بررسی اثر بخشی تبلیغات بازرگانی(تلویزیونی)بر رفتار مشتریان بانک سپه در استان قم کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/15
سید مهدی عالی نژاد شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت ارائه خدمات بانکداری نوین در مؤسسه اعتباری کوثر کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
آرمین عطری بررسی عوامل موثر بر صادرات صنایع غذایی و تدوین الگویی جهت توسعه صادرات آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/25
بهزاد علیزاده عوامل عدم شکل گیری رژیم حقوقی دریای خزر و پیامدهای اقتصادی و امنیتی آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/21
هادی فرج اله اصفهانی بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر روی سه لایه محصول (مورد مطالعه صنعت لیزینگ ) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
سحر فقیه بررسی تاثیر انگیزه های درونی و بیرونی موثر بر مشارکت در تبلیغات دهان به دهان و وفاداری الکترونیکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
محمد فهیمی بررسی و مطالعه رابطه ابعاد هویت نام تجاری با ارزش ویژه نام تجاری با در نظر گرفتن نقش ترویج فروش (مورد مطالعه: صنعت لوازم خانگی در افغانستان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/26
محمدرضا فولادی تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر وضعیت شاخص های توسعه اقتصادی کشوربا تأکید بر دوره ی زمانی (1384 – 1390) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
بهاره کیانی آذر تحلیل مولفه های موثر بر تصویر ذهنی و ارائه الگوی برند ملی در صنعت گردشگری کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
حامد کشاورز شاهباز دولت رانتیر و توسعه اقتصادی در ایران: مقایسه دولت¬های هاشمی رفسنجانی و خاتمی (83-1368) کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/01
محسن کمالی تحلیل اثرگذاری استراتژی های قیمت گذاری بر ارزش ادراک شده مشتریان (مورد مطالعه: شرکت سامسونگ) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
سوگند یکه نژادیان طراحی مدل تحلیل استراتژی های عرضه محصول جدید: رویکرد پویایی سیستم کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
معتمدی لیدا بررسی تأثیر مدیریت دانش بر رضایت گردشگران با نقش مداخله گری گرایش کارآفرینانه و مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (مورد مطالعه: هتلهای چهار و پنج ستاره شهر شیراز) کارشناسی ارشد
ذاکر محبوبه بررسی و شناسایی عوامل موفقیت تجارت الکترونیک بنگاه با بنگاه (B2B EC) کارشناسی ارشد
بیات محسن جهانی شدن و ناکارآمدی تحریم هدفمند علیه ایران (2005-2013)
فهیمی محمد بررسی و مطالعه رابطه ابعاد هویت نام تجاری با ارزش ویژه نام تجاری با در نظر گرفتن نقش ترویج فروش (مورد مطالعه: صنعت لوازم خانگی در افغانستان) کارشناسی ارشد
راضیه محمدی تاثیر استراتژی‌های بازاریابی سبز بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی دانش زیست‌محیطی مشتری؛ مورد مطالعه، صنعت مواد غذایی در استان البرز کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
موسوی محمدجواد اختلافات سیاسی- اقتصادی پاکستان و افغانستان و پیدایی و رشد طالبان کارشناسی ارشد
موسوی محمدحسین بررسی مقایسه ای رویکرد دیپلماسی منطقه ای افغانستان در اتحادیه سارک و سازمان اکو؛ مدیریت امنیت و توسعه کارشناسی ارشد
فولادی محمدرضا تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر وضعیت شاخص های توسعه اقتصادی کشوربا تأکید بر دوره ی زمانی (1384 – 1390) کارشناسی ارشد
جویان محمدعلی عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی و نقش آن بر توسعه اقتصادی افغانستان کارشناسی ارشد
مهرداد محمودی توانا تاثیر مسئولیت اجتماعی برند بر وفاداری مشتری(مورد مطالعه:شرکت هواپیمایی ماهان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/21
عیسی مرادی افراپلی تحول دیپلماسی تجارت جهانی و تأثیر آن برگسترش مشارکت سازمان های غیردولتی(NGOs) در سازمان جهانی تجارت(WTO) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
ستوده نیا مریم تحول اقتصاد سیاسی برزیل و دیپلماسی فعال آن در سازمان جهانی تجارت کارشناسی ارشد
حمزه لو میر محمد بررسی و ارزیابی مدل بازاریابی رسانه اجتماعی کارشناسی ارشد
لیدا معتمدی بررسی تأثیر مدیریت دانش بر رضایت گردشگران با نقش مداخله گری گرایش کارآفرینانه و مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (مورد مطالعه: هتلهای چهار و پنج ستاره شهر شیراز) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
آبایی معصومه بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر فرهنگ برند در شرکت بیمه ایران کارشناسی ارشد
هادی ملکیان بررسی عوامل شکل دهنده تجربه مشتری و تاثیر آن بر رضایت مشتریان در بانک انصار کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/31
خلیلی مهدی برندهای بین‌المللی محصولات دخانی و بازار رسمی و غیررسمی دخانیات ایران( 2015 – 2006 ) کارشناسی ارشد
سدیدی مهدی تدوین استراتژی های سرمایه گذاری بلندمدت مبتنی بر روندهای آینده کارشناسی ارشد
مهذبی گنجه مهدی بررسی تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر تهران) کارشناسی ارشد
ناهیدی مهدیه بررسی و رتبه بندی موانع و محدودیتهای بازاریابی سبس در مصرف داروهای گیاهی مورد مطالعه صنعت داروی کارشناسی ارشد
مهدی مهذبی گنجه بررسی تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/26
محمودی توانا مهرداد تاثیر مسئولیت اجتماعی برند بر وفاداری مشتری(مورد مطالعه:شرکت هواپیمایی ماهان) کارشناسی ارشد
احمد موسوی رویکرد سیاست خارجی ایران در سالهای 1391- 1384 و تأثیر آن بر دیپلماسی انرژی ایران در حوزه گاز طبیعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
محمدجواد موسوی اختلافات سیاسی- اقتصادی پاکستان و افغانستان و پیدایی و رشد طالبان کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/13
محمدحسین موسوی بررسی مقایسه ای رویکرد دیپلماسی منطقه ای افغانستان در اتحادیه سارک و سازمان اکو؛ مدیریت امنیت و توسعه کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
فرشته موسوی احمدزاده دافچاهی بررسی و مطالعه عوامل مؤثر برقصد خرید گردشگران از صنایع‌دستی استان گیلان با در نظر گرفتن ویژگی محصول کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
مهدیه ناهیدی بررسی و رتبه بندی موانع و محدودیتهای بازاریابی سبس در مصرف داروهای گیاهی مورد مطالعه صنعت داروی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/26
محمدحسن نباتچیان بررسی تاثیر انتخاب آمیخته بازاریابی بر ارزش برند رسانه دیجیتال کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
تدریسی نیوشا بررسی تاثیر بازاریابی پارتیزانی بر تصمیم خرید گردشگران داخلی (مورد مطالعه: صنایع دستی) کارشناسی ارشد
هوداکا هایاشی روابط ایران و ژاپن (1988-1953) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
فرج اله اصفهانی هادی بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر روی سه لایه محصول (مورد مطالعه صنعت لیزینگ ) کارشناسی ارشد
ملکیان هادی بررسی عوامل شکل دهنده تجربه مشتری و تاثیر آن بر رضایت مشتریان در بانک انصار کارشناسی ارشد
یوسفی همایون راهبرد پاکستان درمبارزه با تروریسم و تأثیر آن بر امنیت ملی افغانستان کارشناسی ارشد
همایون یوسفی راهبرد پاکستان درمبارزه با تروریسم و تأثیر آن بر امنیت ملی افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/05
امید وقوفی معنویت و اخلاق در روابط بین الملل از منظر اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شرکت های چند ملیتی و اقتصاد بین الملل 2102049 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تئوری های روابط بین الملل 2102016 3 11 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
شرکت های چند ملیتی و اقتصاد بین الملل 2102049 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/28(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
تئوری های روابط بین الملل 2102016 3 11 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1396/03/20(15:00 - 17:00) ترم دوم 1395
سازمان های بین المللی 2102037 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/18(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
تئوری های روابط بین الملل 2102016 3 11 نامشخص نامشخص ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1