اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

اردشیر نوریان

اردشیر نوریان

اردشیر نوریان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112381
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رضاپور دانیال Subject: Iran's soft power amplifier measures with a view to the ideas of Imam Khomeini کارشناسی ارشد
باختری سهراب جهانی شدن تروریسم و امنیت با تأکید بر افغانستان کارشناسی ارشد
مهربانی علی علل ظهور داعش و تأثیر آن بر روی رژیم امنیتی منطقه خاورمیانه کارشناسی ارشد
شریعتی محمدتقی تاثیر پیوند شبکه‌های منطقه‌ای بر امنیت ملی واحدها( مطالعه موردی: شبه قاره هند و جمهوری اسلامی ایران) کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیاست خارجی تطبیقی 2102044 2 03 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1396/03/21(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
مطالعات منطقه ای 2101295 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مطالعات منطقه ای 2101295 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 3 نتیجه