اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجید وحید

مجید وحید

مجید وحید    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112324
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتبرخی از دروس ارائه شده تاکنون

کتب تالیفیمقالات ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اکبری احمد بررسی جایگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ساختار سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
نظربیگی آرزو بررسی بهره‌وری در صنعت نساجی در برنامه چهارم توسعه کارشناسی ارشد
نژادحسین الهه بررسی موانع عدم تحقق الگوی توسعه پایدار در شهر تهران کارشناسی ارشد
لطفی سرابی امیرعباس سیاستگزاری جمهوری اسلامی ایران در زمینه همکاریهای بین‌المللی در قبال مواد مخدر کارشناسی ارشد
شرافت ثمره نیازسنجی، امکان سنجی و سیاستگذاری دولت در عرصه ایجاد نظام آموزشی عالی مجازی در ایران (86 -1380) کارشناسی ارشد
قاسمی جابر بررسی تطبیقی الگوی نوسازی رضاشاه و آتاتورک کارشناسی ارشد
کمالی یحیی بررسی سیاست های توسعه گردشگری ایران با استفاده از مفهوم مرجعیت(برنامه سوم و چهارم توسعه) کارشناسی ارشد
شاهرخی حجت سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از میراث فرهنگی مطالعه موردی تمدن حوزه هلیل:جیرفت  کارشناسی ارشد
ملکی علیشاه حیدر بررسی سیاست های جمهوری اسلامی ایران در مورد پیشگیری از پیامدهای زلزله در تهران کارشناسی ارشد
چراغی حسن تبعات پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت کارشناسی ارشد
سلمان زاده حسن رابطه دولت و بخش خصوصی در ایران در روند جهانی شدن کارشناسی ارشد
قلجی حسین Macro-Policy in Iran, United States, France,Turkey, and Malaysia; A Comparative Study
ناصری حسین موانع سیاستی توسعه رقابتی در صنعت خودروسازی ایران کارشناسی ارشد
هواسی حسین مدل و سطوح تصمیم گیری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص نهمین انتخابات ریاست جمهوری کارشناسی ارشد
اسلامی حمیدرضا جایگاه مازاد بخش کشاورزی درفرایند توسعه صنعتی ایران (بارویکرد آسیب شناسی) کارشناسی ارشد
حسنی یداله ارزیابی سامانه حمل و نقل سریع اتوبوسی (BRT) شهر تهران با استفاده از مدل ارزیابی سازه‌گرا کارشناسی ارشد
سروری داوود توسعه در بستر تنوع فرهنگی و رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به آن کارشناسی ارشد
قراباغی ریحانه جایگاه آموزش رسمی و مسئله مشروعیت در ایران بعد از انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد
نجف پور شعبان بررسی سیاستگذاری گردشگری د ر جمهوری اسلامی کارشناسی ارشد
شفیعی شمسه نقش آموزش فنی حرفه‌ای آموزش و پرورش در تحقق اهداف کمی اقتصادی برنامه سوم توسعه کارشناسی ارشد
محمدیان صابر بررسی و ارزیابی سیاست‌گذاری فرهنگی ایران در تاجیکستان کارشناسی ارشد
یگانه عباس بررسی نقش وزارت امورخارجه در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
یگانه عباس بررسی نقش وزارت امورخارجه در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
دارابی عصمت سیاست ایجاد شهرهای جدید در استان تهران کارشناسی ارشد
امیدوار علیرضا سیاستگذاری حکومت در ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایران کارشناسی ارشد
مختاری علیرضا سیاستگذاری عمومی درباره جانبازان انقلاب‌‌اسلامی در دوره اصلاحات (دوره ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی 1384-1376) کارشناسی ارشد
اشرفی اسکویی غزاله آسیب شناسی سیاستهای مقابله با سکونت گاههای غیر رسمی و پیامدهای اجتماعی-سیاسی آن و ارائه راهکارهای سیاستگذاری با نگاهی به کلان شهر تهران کارشناسی ارشد
اوقانی غزاله بررسی سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در توسعه حقوق زنان کارشناسی ارشد
ترجمان فریده بررسی علل و عوامل پدیده فرار مغزها از جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
نوایی فرهاد روانکاوی ریشه‌های استبداد در خانواده و تأثیر آن بر سیاست خارجی مازوخیستی و سیاست داخلی سادیستی 57-1320 کارشناسی ارشد
نجفی کرم تاثیر در آمدهای نفتی بر سیاست های اقتصادی ایران در دهه 60 و 70 کارشناسی ارشد
لفظی لی لا توسعه صنعت گردشگری راهکاری برای خروج از بحران بیکاری کارشناسی ارشد
رنجبر محسن بررسی پدیده فرار سرمایه از ایران ( دوره جمهوری اسلامی) کارشناسی ارشد
فتح تبار فیروزجاهی محسن تحلیل سیاست های اشتغال در برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
صفار محمد مطالعه تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی در ایران و ترکیه
شفاعت محمدرضا بررسی سیاست های تامین مسکن نیازمندان در ایران کارشناسی ارشد
شفاعت محمدرضا بررسی سیاست های تامین مسکن نیازمندان در ایران کارشناسی ارشد
علمدارلو محمدمهدی نقش شورای شهر در بسترسازی تحقق حکمرانی شهری در تهران کارشناسی ارشد
گیلی محمود دوگانگی در شخصیت فرانوا میتران :مطالعه ابهام های سیاست خارجی میتران نسبت به اتحاد آلمان کارشناسی ارشد
حبیبی مسعود بررسی جایگاه رضایت مشتری (مشتری مداری) در صنعت خودرو جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
کرم‌زادی مسلم بررسی سیاستگذاری آموزشی در زمینه تربیت مدنی پس از انقلاب اسلامی تا 1384 کارشناسی ارشد
ذاکری مصطفی فساد اداری و تأثیر آن بر روند توسعه در ایران کارشناسی ارشد
سلطانی معصومه Sustainable urban development and public policy implications, examine the problem of air pollution in Tehran between1382-1392 کارشناسی ارشد
حاجی منصور نقش گروههای نفوذ بر سیاستگذاریهای جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
داودی مهدی بررسی نقش و جایگاه شهروندی اجتماعی و مولفه های آن در تحقق حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران (1392 – 1368)
شایسته مهدی بررسی نظام سیاستی سواحل دریای مازندران کارشناسی ارشد
فرجادتبار مهدی بررسی سیاستگذاری های جمهوری اسلامی ایران در کنترل و کاهش آلودگی هوای تهران کارشناسی ارشد
ابراهیمی مادوانی مهران موانع ساختاری در توسعه صنعت گردشگری ایران کارشناسی ارشد
میرازبابایی نیره بررسی سیاستهای جمهوری اسلامی ایران درخصوص حفاظت از بناهای تاریخی کارشناسی ارشد
رحیمی هما سیاست گذاری های ارتقای ایمنی در صنعت حمل ونقل جاده‎ای و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد
آرایی وحید آسیب شناسی فرایند سیاست های نظارت قضایی بر دستگاه های اداری جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل چرخه ای سیاستگذاری؛ ارائه الگوی سیاستی
مسلمی مهنی یوسف سیاستگذاری های ارتقاء ایمنی در صنعت حمل و نقل جاده ای و تاثیر آن بر کاهش تلفات و زیان های انسانی و غیر انسانی در کشور کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیاستگذاری عمومی درایران 2101357 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/30(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
سیاستگذاری عمومی درایران 2101357 2 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/30(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مبانی سازمان ومدیریت 2101408 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/30(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
جامعه شناسی سیاسی ایران 2101519 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00) 1395/10/19(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
سازمان وسیاستگزاری عمومی 2101163 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/19(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
سیاستگذاری فرهنگی 2101363 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/26(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
مقدمه سیاستگذاری عمومی 2101361 2 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/19(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1