اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدمهدی ساداتی نژاد

سیدمهدی ساداتی نژاد

سیدمهدی ساداتی نژاد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112694
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

تحصیلات

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اندیشه سیاسی در ایران معاصر 2101413 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/24(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
فقه سیاسی 2101510 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/20(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
فقه سیاسی 2101510 2 11 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1396/03/24(15:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مبانی اندیشه سیاسی دراسلام 2101351 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
افکارسیاسی ایران و جهان اسلام 2101289 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/27(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
تحولات سیاسی واجتماعی در عصر جمهوری اسلامی ایران 2101367 2 04 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/28(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
فقه سیاسی 2101510 2 02 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1