اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدمهدی ساداتی نژاد

سیدمهدی ساداتی نژاد

سیدمهدی ساداتی نژاد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112694
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زانیار ابراهیمی دیدگاه روشنفکران ایرانی درباره ی جهانی شدن(با تاکید بر اندیشه های سریع القلم و کچوئیان) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
امیرور ابوالفضل شالوده¬های عرفان ابن¬عربی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
کیانی احسان اندیشه سیاسی محمّدتقی مصباح‌یزدی(زمینه‌های اجتماعی و سیاسی و تأثیرات آن) کارشناسی ارشد
حسینعلی یارخی جوشقانی همراه سازی بخشی در جمهوری اسلامی ایران، رابطه دولت و طبقات اجتماعی در ایران پس از انقلاب دکتری دانلود 1395/07/04
عارف آهنی افکار و مواضع بنیادگرایان یهودی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/19
محسن توکلیان موضوع: نظامیان و نوسازی (بررسی تطبیقی نقش نظامیان در مدرنیزاسون در ایران و ترکیه 1920-1940) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
مصطفی حبیبی پارادایم‏های فکری در مواجهه افغانستان با مدرنیته کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/04
اکرم خلیفه سنت های الهی و نقش اراده انسان در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه ؛ مطالعه موردی نظریه استاد مطهری کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/04
مونا سادات ذاکر سرچشمه های الهیاتی فلسفه ی تاریخ عصر مدرن کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/08
ابراهیمی زانیار دیدگاه روشنفکران ایرانی درباره ی جهانی شدن(با تاکید بر اندیشه های سریع القلم و کچوئیان) کارشناسی ارشد
اشکان صفری نسل جدید نظریه های گذار به دمکراسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
آهنی عارف افکار و مواضع بنیادگرایان یهودی کارشناسی ارشد
مهدی فدایی مهربانی اندیشه سیاسی عرفانی در ایران (از مکتب اصفهان تا حکمای الهی معاصر) دکتری دانلود 1391/06/31
محمد قربانی تبیین شکاف میان نهادها و واقعیت سیاسی موجوددر دوره ی پهلوی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/23
ناهید قمریان بررسی مفهوم سنت از دید متفکران ایرانی: بررسی موردی اندیشه های داریوش شایگان و سید حسین نصر کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/25
نوری مرتضی Epistemological foundationsin the Political Thought of martyr Motahari کارشناسی ارشد
حبیبی مصطفی پارادایم‏های فکری در مواجهه افغانستان با مدرنیته کارشناسی ارشد
امین معینی تبیین رفتار سیاست‌خارجی ایران در قبال رژیم صهیونیستی در دو دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
فدایی مهربانی مهدی اندیشه سیاسی عرفانی در ایران (از مکتب اصفهان تا حکمای الهی معاصر)
قمریان ناهید بررسی مفهوم سنت از دید متفکران ایرانی: بررسی موردی اندیشه های داریوش شایگان و سید حسین نصر کارشناسی ارشد
مرتضی نوری Epistemological foundationsin the Political Thought of martyr Motahari کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/19
حیدر ولی زاده تاثیر نهج البلاغه بر شکل گیری نظریه سیاسی آیت ا... نائینی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فقه سیاسی 2101510 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اندیشه های سیاسی درایران و اسلام 2101029 2 04 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اخلاق سیاسی 2101081 2 04 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اخلاق سیاسی 2101081 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
قرآن و سیاست 2101052 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
فقه سیاسی 2101510 2 02 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
افکار سیاسی ایران و جهان اسلام 2101289 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی اندیشه سیاسی در اسلام 2101351 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
فقه سیاسی 2101510 2 11 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1396/03/24(15:00 - 17:00) ترم دوم 1395
فقه سیاسی 2101510 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/20(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
اندیشه سیاسی در ایران معاصر 2101413 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/24(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
فقه سیاسی 2101510 2 02 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
افکار سیاسی ایران و جهان اسلام 2101289 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/27(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
تحولات سیاسی و اجتماعی در عصر جمهوری اسلامی ایران 2101367 2 04 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/28(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1