اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

احمد مومنی راد

احمد مومنی راد

احمد مومنی راد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112334
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
هابیل ابراهیمی نقش و جایگاه قانون مداری در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/24
علی احمد خمیس مسئولیت بین المللی دولت ها در کمک به گروه های شورشی در سوریه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
نازنین اخوان طباطبایی تعامل راهکارهای حمایت از تولید داخلی و جهانی سازی تجارت کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/06
علی ایزدی تعارض صلاحیت بین دادگاه ها و دیوان های بین المللی دکتری دانلود 1392/04/25
جبار اصلانی Cyber Attacks within International Responsibility System دکتری دانلود 1395/06/16
میلاد اکبری بررسی اخلاق در استثنائات اجرای مقررات سازمان تجارت جهانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/06
سعید اکبرزاده مقایسه مبانی و آثار مسئولیت متصدیان حمل و نقل دریایی و زمینی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/14
علی آگاه بررسی ماهیت و قاعده بهره برداری از نفت و گاز در فقه امامیه و قوانین موضوعه کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
ابوبکر امام اف تحلیل جدایی طلبی آبخازی و اوستیای جنوبی از دیدگاه حقوق بین الملل دکتری دانلود 1392/10/14
فاطمه امین خاکی ژنوسید فرهنگی و حیات معنوی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/04
علی بیانی نقش و تاثیر نهاد رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
مهدی پرتوی پیروز جرح داور در داوری تجاری بین‌المللی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/14
متین تلخابی Human rights aspects of sustainable development with emphasis on social rights کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
نوشین حامد بررسی ساختارهای حقوقی بین المللی مربوط به حمایت از کودکان دربرابر تروریسم کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
حمید حیدری بررسی حقوقی اقدامات متقابل در زمینه پخش مستقیم ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/02
شیروانی حسن نقد و بررسی ساختار شورای امنیت و الگوهای جایگزین کارشناسی ارشد
شقایق حسینی گلزار The Application of Sustainable Development in International Investment Law کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
فرهاد حمیدی A survey on the Fluences of Iran’s Legal System From Internationl Human Right With an Emphass on Freedom and Personal Security کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
محمد مهدی حمیدیان اهانت به مقدسات دینی از دیدگاه اسناد حقوق بین¬الملل و حقوق اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
فاطمه خاوری The Combating against Terrorism in Afghanistan in the light Security Council Resolutions کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
ناصر خداپرست نا امنی انرژی (نفت و گاز)، پاسخ حقوق بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/30
مونا خلیل زاده مسئولیت بین المللی دولتها در فبال حملات سایبری ارتکابی توسط بازیگران غیر دولتی دکتری دانلود 1396/06/27
عبدالعزیز دانش بررسی حقوقی عملکرد سازمان ملل متحددر استقرار صلح و حکومت جدید در افغانستان دکتری دانلود 1392/05/23
زینب یدائی امناب حدود اختیارات دولت ها در وضع مقررات حمایتی- ملی با توجه به مقررات سازمان تجارت جهانی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/27
مهدی رحمانی استثنائات اجرای قوانین در سازمان تجارت جهانی با تکیه بر رویه نهاد حل و فصل اختلاف سازمان کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/29
حشمت رستمی درونکلا تاثیر نظارت انتظامی بر استقلال قضات با نگاه به اسناد بین المللی و داخلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
علی اصغر رضایی راهکارهای حقوقی مقابله با فساد اداری در حقوق اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/14
محمدفواد زارعی مسئولیت نقض حقوق بشر دوستانه در عملیات ناتو در لیبی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
اسماء سالاری اصل احتیاط در سازمان جهانی تجارت دکتری دانلود 1396/06/11
مجتبی سبحانی نیا تبیین حقوق اهل ذمه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
علی سریع السیری بررسی اجمالی رویه های قضایی در پرونده های حقوقی هوانوردی در دیوان بین المللی دادگستریI.C.J کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/25
محمد سعیدی صیانت از میراث فرهنگی ناملموس در حقوق بین الملل دکتری دانلود 1395/07/12
سعید سواری بررسی نقش سازمان همکاری اسلامی در مسائل فلسطین کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/03
حمیدرضا شاه بابای ضرورت حمایت ازنمونه اشیاءمفیددرساختارحقوقی اقتصادی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
حسن شیروانی نقد و بررسی ساختار شورای امنیت و الگوهای جایگزین کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/15
محمدرضا شکیب تأثیر اصل ضرورت بر حل اختلاف در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری از منظر منافع دولت میزبان کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/10
جلال صمدی تحلیل عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از آغاز تا بازنگری (2011 - 2006) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
عبدالله عابدینی تفسیر و اجرای قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت در مورد ایران دکتری دانلود 1393/11/25
محمد عباس زاده بررسی احکام و آراء اکسید از منظر مصالح کشورهای سرمایه پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
دانش عبدالعزیز بررسی حقوقی عملکرد سازمان ملل متحددر استقرار صلح و حکومت جدید در افغانستان دکتری
عابدینی عبدالله تفسیر و اجرای قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت در مورد ایران
شیما عرب اسدی مسئولیت های مشترک بین المللی در قلمروهای زیست محیطی مشترک دکتری دانلود 1395/11/23
مهدی عسگری بررسی حقوقی بدرفتاری با خویشتن و ارتباط با حق بر زندگی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/03
سریع السیری علی بررسی اجمالی رویه های قضایی در پرونده های حقوقی هوانوردی در دیوان بین المللی دادگستریI.C.J کارشناسی ارشد
امین خاکی فاطمه ژنوسید فرهنگی و حیات معنوی کارشناسی ارشد
امیر فامیل زوار جلالی «مسوولیت بین‌المللی دولتها ناشی از تامین مالی دهشت افکنی (تروریسم)؛ با تاکید بر گروه دهشت افکن (تروریستی) داعش» کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
فرمان فرضی مولان UNESCO universal declaration on cultural diversity and Iran legal system کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/01
فرضی مولان فرمان UNESCO universal declaration on cultural diversity and Iran legal system کارشناسی ارشد
حمیدی فرهاد بررسی تاثیرپذیری حقوق ایران از حقوق بشر بین الملل با تاکید بر حق آزادی و امنیت شخصی کارشناسی ارشد
رضا فضل زرندی ایران و حقوق بین الملل ضد فساد کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/01
مرضیه فلاح بررسی شیوه رفتار با مدافعان حقوق بشر ملت فلسطین از منظر اسناد بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
روح اله فهیمی ارزیابی عملکرد محاکم ویژه بین المللی کیفری درخصوص جرم نسل کشی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
مجید قاسم زاده تصمیمات و اقدامات سازمانهای بین المللی تجاری-اقتصادیو حاکمیت دولتها کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
مدینه قدیمی فرد بررسی و نقد آراء دیوان اروپایی حقوق بشردر خصوص آزادی مذهب کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/12
کتایون کاردان شیوه های حل وفصل اختلاف میان دولتها و شرکتهای بین المللی در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز با تاکید بر روشهای جایگزین دکتری دانلود 1396/10/30
قاسم زاده مجید تصمیمات و اقدامات سازمانهای بین المللی تجاری-اقتصادیو حاکمیت دولتها کارشناسی ارشد
عباس زاده محمد بررسی احکام و آراء اکسید از منظر مصالح کشورهای سرمایه پذیر کارشناسی ارشد
اسحاق محمدی جایگاه حقوقی بین‌المللی مجمع کشورهای صادرکننده گاز و نقش آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/15
میثاق محمدی Host State Responsibility Against Foreign Investor in the Light of Fair and Equitable Treatment کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
موسی محمدیان The interrelationship of the right to peace and the development from the point of view of islam کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
شکیب محمدرضا تأثیر اصل ضرورت بر حل اختلاف در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری از منظر منافع دولت میزبان کارشناسی ارشد
زارعی محمدفواد مسئولیت نقض حقوق بشر دوستانه در عملیات ناتو در لیبی کارشناسی ارشد
قدیمی فرد مدینه بررسی و نقد آراء دیوان اروپایی حقوق بشردر خصوص آزادی مذهب کارشناسی ارشد
بهرام مرادیان چالش های حقوقی بهره برداری از منابع مشترک نفت و گازدریای مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/25
اکبری میلاد بررسی اخلاق در استثنائات اجرای مقررات سازمان تجارت جهانی کارشناسی ارشد
پرتوی پیروز مهدی جرح داور در داوری تجاری بین‌المللی کارشناسی ارشد
محمدیان موسی The interrelationship of the right to peace and the development from the point of view of islam کارشناسی ارشد
سعیده موسوی بررسی حقوقی مصونیت دولتها و اموال آنها در حقوق بین الملل با تکیه بر رای پرونده آلمان علیه ایتالیا 2012 کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
زهرا ناجی اقدم بررسی تطبیقی سیستم‌های حقوقی و مقررات حاکم بر رسانه‌های خدمات عمومی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/14
سعدی نوروزی تأثیر دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی تخصصی بر کارکرد حقوقی نهادهای محیط زیست بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/11
حامد نوشین بررسی ساختارهای حقوقی بین المللی مربوط به حمایت از کودکان دربرابر تروریسم کارشناسی ارشد
ابراهیمی هابیل نقش و جایگاه قانون مداری در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحقیق در متون و اسناد بین المللی 2103093 2 04 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/27 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
حل و فصل قضایی اختلافات بین المللی 2103103 2 04 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
متون پیشرفته حقوقی 2103109 2 03 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق بین الملل اقتصادی 2103027 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق بشر 2103096 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
متون حقوقی 2 زبان خارجی تخصصی 2105154 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
متون حقوقی به زبان خارجی 2103122 2 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سمینار 2103076 1 04 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1396
مدیریت دعاوی و اختلافات در صنعت نفت و گاز 2103179 3 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/22(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
نهادها و ساز و کارهای منطقه ای ازحمایت از حقوق بشر 2103112 2 04 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
تحقیق در متون و اسناد بین المللی 2103093 2 04 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/31(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
متون پیشرفته حقوقی 2103109 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/21(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
حقوق بین الملل اقتصادی 2103027 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
متون حقوقی به زبان خارجی 2103122 2 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/22(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
سمینار 2103076 1 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/28(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1