اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مصطفی ملکوتیان

مصطفی ملکوتیان

مصطفی ملکوتیان    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112373
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رفیعی قهساره ابوذر اصلاحات ارضی و تاثیر آن بر مشروعیت رژیم شاه در روستاها کارشناسی ارشد
مرادی ایرج انقلاب اسلامی و نظریه تد رابرت گر کارشناسی ارشد
کمالی اکبر بررسی علل نوسانات میزان مشارکت سیاسی مردم اصفهان در دوره های ششم، هفتم و هشتم انتخابات ریاست جمهوری کارشناسی ارشد
امن پور بهرام همگرایی و واگرایی امت اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد
دهقانی جواد نقش رهبری در تداوم انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد
دهنوی خلجی جواد علل رویکرد جنبش دانشجوئی به مذهب ( خرداد 42 به بعد) کارشناسی ارشد
موسوی جواد علل تیرگی روابط ایران و مصر بعد از انقلاب اسلامی ایران کارشناسی ارشد
رحیمی ( روشن) حسن رابطه رهبری سیاسی با دفاع نظامی، نگرشی برجنگهای معاصر ایران کارشناسی ارشد
سامع نصایح حسن بررســی علل و زمینــه هـای فـروپـاشی سـریع ارتـش پهلوی در دوران انقـلاب اسـلامــی کارشناسی ارشد
شمسینی غیاثوند حسن مفهوم آزادی درمطبوعات ایران پس از دوم خرداد 1376 از (دیدگاه جناحی) کارشناسی ارشد
ابراهیمی شاهم آبادی حسین ارزیابی سیایتهای مقابله ای نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با مواد مخدر وکاهش اعتیاد کارشناسی ارشد
آرامی حسین بررسی موانع رشد سازمان های مردم نهاد در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
زمانی حسین موعود گرایی و تغییر و تحول در نظام هندسه جهانی از منظر دکترین سیاسی مقام معظم رهبری کارشناسی ارشد
عباس زاده حسین ارزیابی عملکرد شورای اسلامی شهر تبریز کارشناسی ارشد
نقدی عشرت ابادی حسین بررسی دیدگاه ها و اصول اساسی دو جریان فکری اسلام سیاسی فقاهتی و اسلام سیاسی لیبرال (با تاکید بر محتوای مذاکرات) مجلس خبرگان قانون اساسی کارشناسی ارشد
حبیبی حمید گروگانگیری در سفارتخانه آمریکا وآغاز جنگ ایران و عراق کارشناسی ارشد
قنواتی خداخواست جمهوریت و اسلامیت در اندیشة سیاسی امام خمینی کارشناسی ارشد
بقایی شیره جینی خرم بررسی تأثیر نهادهای انقلابی بر تثبیت نظام جمهوری اسلامی (با تأکید بر نهادهای سیاسی و امنیتی) کارشناسی ارشد
مزرئی نوده خسرو بررسی علل و عوامل بروز ناآرامیها و بحرانهای دوره اول ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی کارشناسی ارشد
امامی میبدی راضیه بررسی اهمیت نقش دانش ضمنی در سیاست های انتقال تکنولوژی در ICT کارشناسی ارشد
صالحی امیری رضا کالبدشکافی فرقه گرائی در پاکستان کارشناسی ارشد
حسین پور روح الله روشنفکران عصر مشروطه و تجدد (با تاکید بر میرزاملکم خان) کارشناسی ارشد
ملک زاده روح الله نقش مراجع در نهضت ملی شدن صنعت نفت(با تأکید بر آیت الله بروجردی) کارشناسی ارشد
میرخلیلی روح اله نظریه منحنی J و انقلاب اسلامی ایران کارشناسی ارشد
میر باقری سید علی راهبرد سیاسی امام خمینی در رابطه با دولت موقت کارشناسی ارشد
دیندارلو سعید تأثیر اصلاحات ارضی دهه 1340 بر تکوین مجدد دولت مطلقه درایران کارشناسی ارشد
مکوندی گوداژدر سعید آسیب‌شناسی نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد
خلجی عباس تاثیر اصلاحات دورة 42-1339 بر وقوع قیام پانزده خرداد 1342 کارشناسی ارشد
قشمی میمند عباس شبکه¬های اجتماعی قومی، اعتماد و رفتار انتخاباتی کارشناسی ارشد
عطایی عبدالوهاب ماهیت و علل ضعف و ناپایداری احزاب سیاسی در افغانستان معاصر کارشناسی ارشد
اسدیان علی بررسی روابط ترکیه و اسرائیل و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران در دهه 1990 کارشناسی ارشد
میر باقری علی راهبرد سیاسی امام خمینی در رابطه با دولت موقت کارشناسی ارشد
طاهری زاده علیرضا نقش قدرتهای خارجی در وقوع انقلابهای رنگین در آسیای مرکزی و قفقاز کارشناسی ارشد
سلیمانی غلامعلی مذهب و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: تحلیل نقش باورهای دینی در تصمیم‌گیری رهبران سیاسی(مطالعه موردی: بررسی تصمیم گیری امام خمینی(ره) در سیاست خارجی)
میرزا زاده احمد بیگلو فرامرز فرهنگ، توسعه و اقتصاد سیاسی نفت در دوره پهلوی دوم کارشناسی ارشد
طاهری بنچناری میثم ریشه یابی گرایش امام خمینی به برخی مفاهیم مدرنیته کارشناسی ارشد
حسینی مجید مبانی سویه سازی تحولات انقلابی در ایران با تأکید بر انقلاب اسلامی 1357-1379 کارشناسی ارشد
آل سید غفور محسن جایگاه سیاسی عالم دینی در دو مکتب اخباری واصولی کارشناسی ارشد
آجرلو محمدجواد جغرافیای سیاسی شیعیان شبه جزیره عربستان با تاکید بر تحولات انقلابی خاورمیانه عربی کارشناسی ارشد
محمدی محمدجواد واکاوی نقش دیپلماسی عمومی آمریکا در وقوع انقلاب های رنگی در آسیای مرکزی و قفقاز کارشناسی ارشد
کریمی محمد حسین بررسی تطبیقی اهداف استراتژیک جناح های عمده طرفدار و مخالف روند صلح خاورمیانه در اسرائیل کارشناسی ارشد
شمسا محمدرضا تأثیر غرب گرایی بر ظهور اندیشه انقلاب اسلامی در نظریه سیاسی شریعتی
حسینی زاده محمدعلی علما ومساله مشروعیت دولت صفوی کارشناسی ارشد
عرفانی محمدقاسم بازسازی هویت ملّی افغانستان در عصر جهانی شدن کارشناسی ارشد
باباپور محمد مهدی گفتمان ‌های فقهی سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حسین پور نادر تحلیل گفتمانی روند هژمونیک شدن گفتمان اسلامی در انقلاب 1357 کارشناسی ارشد
نخعی هادی تحولات جنبش دانشجوئی ایران؛ روند و فرجام (1359-1304)
احمد وحیده نیروهای اجتماعی در انقلاب فرانسه و ایران کارشناسی ارشد
یعقوبی منفرد یوسف حمایت از فلسطین و منافع ملی جمهوری اسلامی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انقلاب اسلامی بازتاب برمسائل 2120008 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/28(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
انقلاب اسلامی ایران 2101040 2 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/22(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
انقلاب اسلامی بازتاب برمسائل 2120008 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/28(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
جغرافیای انسانی-اجتماعی و سیاسی 2101355 2 04 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
جغرافیای انسانی-اجتماعی و سیاسی 2101355 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه