اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مصطفی ملکوتیان

مصطفی ملکوتیان

مصطفی ملکوتیان    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112373
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسین ابراهیمی شاهم آبادی ارزیابی سیایتهای مقابله ای نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با مواد مخدر وکاهش اعتیاد کارشناسی ارشد دانلود 1386
رفیعی قهساره ابوذر اصلاحات ارضی و تاثیر آن بر مشروعیت رژیم شاه در روستاها کارشناسی ارشد
محمدجواد آجرلو جغرافیای سیاسی شیعیان شبه جزیره عربستان با تاکید بر تحولات انقلابی خاورمیانه عربی کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/02
وحیده احمد نیروهای اجتماعی در انقلاب فرانسه و ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/26
حسین آرامی بررسی موانع رشد سازمان های مردم نهاد در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/04
مرادی ایرج انقلاب اسلامی و نظریه تد رابرت گر کارشناسی ارشد
علی اسدیان بررسی روابط ترکیه و اسرائیل و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران در دهه 1990 کارشناسی ارشد دانلود 1382
کمالی اکبر بررسی علل نوسانات میزان مشارکت سیاسی مردم اصفهان در دوره های ششم، هفتم و هشتم انتخابات ریاست جمهوری کارشناسی ارشد
محسن آل سید غفور جایگاه سیاسی عالم دینی در دو مکتب اخباری واصولی کارشناسی ارشد دانلود 1379
راضیه امامی میبدی بررسی اهمیت نقش دانش ضمنی در سیاست های انتقال تکنولوژی در ICT کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/27
بهرام امن پور همگرایی و واگرایی امت اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/02
ستار آهنین جان تاثیر رفتارهای حمایتگرانه در توسعه و اثر بخشی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای شرق دریای مدیترانه (لبنان ، سوریه و فلسطین ) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
محمد مهدی باباپور گفتمان ‌های فقهی سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دکتری دانلود 1388/10/28
خرم بقایی شیره جینی بررسی تأثیر نهادهای انقلابی بر تثبیت نظام جمهوری اسلامی (با تأکید بر نهادهای سیاسی و امنیتی) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
امن پور بهرام همگرایی و واگرایی امت اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد
دهقانی جواد نقش رهبری در تداوم انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد
دهنوی خلجی جواد علل رویکرد جنبش دانشجوئی به مذهب ( خرداد 42 به بعد) کارشناسی ارشد
موسوی جواد علل تیرگی روابط ایران و مصر بعد از انقلاب اسلامی ایران کارشناسی ارشد
حمید حبیبی گروگانگیری در سفارتخانه آمریکا وآغاز جنگ ایران و عراق کارشناسی ارشد دانلود 1379
رحیمی ( روشن) حسن رابطه رهبری سیاسی با دفاع نظامی، نگرشی برجنگهای معاصر ایران کارشناسی ارشد
سامع نصایح حسن بررســی علل و زمینــه هـای فـروپـاشی سـریع ارتـش پهلوی در دوران انقـلاب اسـلامــی کارشناسی ارشد
شمسینی غیاثوند حسن مفهوم آزادی درمطبوعات ایران پس از دوم خرداد 1376 از (دیدگاه جناحی) کارشناسی ارشد
ابراهیمی شاهم آبادی حسین ارزیابی سیایتهای مقابله ای نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با مواد مخدر وکاهش اعتیاد کارشناسی ارشد
آرامی حسین بررسی موانع رشد سازمان های مردم نهاد در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
زمانی حسین موعود گرایی و تغییر و تحول در نظام هندسه جهانی از منظر دکترین سیاسی مقام معظم رهبری کارشناسی ارشد
عباس زاده حسین ارزیابی عملکرد شورای اسلامی شهر تبریز کارشناسی ارشد
نقدی عشرت ابادی حسین بررسی دیدگاه ها و اصول اساسی دو جریان فکری اسلام سیاسی فقاهتی و اسلام سیاسی لیبرال (با تاکید بر محتوای مذاکرات) مجلس خبرگان قانون اساسی کارشناسی ارشد
مجید حسینی مبانی سویه سازی تحولات انقلابی در ایران با تأکید بر انقلاب اسلامی 1357-1379 کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمدعلی حسینی State and Ethnicity in Afghanistan(Nature, structure and How the government works) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
روح الله حسین پور روشنفکران عصر مشروطه و تجدد (با تاکید بر میرزاملکم خان) کارشناسی ارشد دانلود 1382
نادر حسین پور تحلیل گفتمانی روند هژمونیک شدن گفتمان اسلامی در انقلاب 1357 کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/17
محمدعلی حسینی زاده علما ومساله مشروعیت دولت صفوی کارشناسی ارشد دانلود 1378
حبیبی حمید گروگانگیری در سفارتخانه آمریکا وآغاز جنگ ایران و عراق کارشناسی ارشد
قنواتی خداخواست جمهوریت و اسلامیت در اندیشة سیاسی امام خمینی کارشناسی ارشد
بقایی شیره جینی خرم بررسی تأثیر نهادهای انقلابی بر تثبیت نظام جمهوری اسلامی (با تأکید بر نهادهای سیاسی و امنیتی) کارشناسی ارشد
مزرئی نوده خسرو بررسی علل و عوامل بروز ناآرامیها و بحرانهای دوره اول ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی کارشناسی ارشد
عباس خلجی تاثیر اصلاحات دورة 42-1339 بر وقوع قیام پانزده خرداد 1342 کارشناسی ارشد دانلود 1378
سعید دیندارلو تأثیر اصلاحات ارضی دهه 1340 بر تکوین مجدد دولت مطلقه درایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/18
جواد دهقانی نقش رهبری در تداوم انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/15
جواد دهنوی خلجی علل رویکرد جنبش دانشجوئی به مذهب ( خرداد 42 به بعد) کارشناسی ارشد دانلود 1377
امامی میبدی راضیه بررسی اهمیت نقش دانش ضمنی در سیاست های انتقال تکنولوژی در ICT کارشناسی ارشد
حسن رحیمی ( روشن) رابطه رهبری سیاسی با دفاع نظامی، نگرشی برجنگهای معاصر ایران کارشناسی ارشد دانلود 1380
صالحی امیری رضا کالبدشکافی فرقه گرائی در پاکستان کارشناسی ارشد
ابوذر رفیعی قهساره اصلاحات ارضی و تاثیر آن بر مشروعیت رژیم شاه در روستاها کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/28
محمود رمضانی کرد آسیابی Shia religious role in the birth and continuation of Islamic Revolution کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/15
حسین پور روح الله روشنفکران عصر مشروطه و تجدد (با تاکید بر میرزاملکم خان) کارشناسی ارشد
ملک زاده روح الله نقش مراجع در نهضت ملی شدن صنعت نفت(با تأکید بر آیت الله بروجردی) کارشناسی ارشد
میرخلیلی روح اله نظریه منحنی J و انقلاب اسلامی ایران کارشناسی ارشد
حسین زمانی موعود گرایی و تغییر و تحول در نظام هندسه جهانی از منظر دکترین سیاسی مقام معظم رهبری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
حسن سامع نصایح بررســی علل و زمینــه هـای فـروپـاشی سـریع ارتـش پهلوی در دوران انقـلاب اسـلامــی کارشناسی ارشد دانلود 1384
میر باقری سید علی راهبرد سیاسی امام خمینی در رابطه با دولت موقت کارشناسی ارشد
دیندارلو سعید تأثیر اصلاحات ارضی دهه 1340 بر تکوین مجدد دولت مطلقه درایران کارشناسی ارشد
مکوندی گوداژدر سعید آسیب‌شناسی نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد
غلامعلی سلیمانی مذهب و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: تحلیل نقش باورهای دینی در تصمیم‌گیری رهبران سیاسی(مطالعه موردی: بررسی تصمیم گیری امام خمینی(ره) در سیاست خارجی) دکتری دانلود 1393/07/22
صدیقه شیخ زاده جوشقانی Social Role Theory in International Relations and Foreign Policy Analysis: Understanding Iranian Foreign Policy in the Persian Gulf Sub-system: 1968-2012 دکتری دانلود 1392/10/09
محمدرضا شمسا تأثیر غرب گرایی بر ظهور اندیشه انقلاب اسلامی در نظریه سیاسی شریعتی دکتری دانلود 1390/11/30
حسن شمسینی غیاثوند مفهوم آزادی درمطبوعات ایران پس از دوم خرداد 1376 از (دیدگاه جناحی) کارشناسی ارشد دانلود 1379
رضا صالحی امیری کالبدشکافی فرقه گرائی در پاکستان کارشناسی ارشد دانلود 1380
میثم طاهری بنچناری ریشه یابی گرایش امام خمینی به برخی مفاهیم مدرنیته کارشناسی ارشد دانلود 1385
علیرضا طاهری زاده نقش قدرتهای خارجی در وقوع انقلابهای رنگین در آسیای مرکزی و قفقاز کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/05
خلجی عباس تاثیر اصلاحات دورة 42-1339 بر وقوع قیام پانزده خرداد 1342 کارشناسی ارشد
قشمی میمند عباس شبکه¬های اجتماعی قومی، اعتماد و رفتار انتخاباتی کارشناسی ارشد
حسین عباس زاده ارزیابی عملکرد شورای اسلامی شهر تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1382
عطایی عبدالوهاب ماهیت و علل ضعف و ناپایداری احزاب سیاسی در افغانستان معاصر کارشناسی ارشد
محمدقاسم عرفانی بازسازی هویت ملّی افغانستان در عصر جهانی شدن کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/18
عبدالوهاب عطایی ماهیت و علل ضعف و ناپایداری احزاب سیاسی در افغانستان معاصر کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
یوسف یعقوبی منفرد حمایت از فلسطین و منافع ملی جمهوری اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/24
اسدیان علی بررسی روابط ترکیه و اسرائیل و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران در دهه 1990 کارشناسی ارشد
میر باقری علی راهبرد سیاسی امام خمینی در رابطه با دولت موقت کارشناسی ارشد
طاهری زاده علیرضا نقش قدرتهای خارجی در وقوع انقلابهای رنگین در آسیای مرکزی و قفقاز کارشناسی ارشد
سلیمانی غلامعلی مذهب و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: تحلیل نقش باورهای دینی در تصمیم‌گیری رهبران سیاسی(مطالعه موردی: بررسی تصمیم گیری امام خمینی(ره) در سیاست خارجی)
حسن فارسی جوکار شبکه های اجتماعی ، شهروندان شبکه‏ای و تحولات سیاسی – اجتماعی 2011 کشورهای عربی (تونس و مصر) دکتری دانلود 1395/11/09
میرزا زاده احمد بیگلو فرامرز فرهنگ، توسعه و اقتصاد سیاسی نفت در دوره پهلوی دوم کارشناسی ارشد
حسین فرقدان The Documents of America Embassy in Tehran and Policy of Undermining Imam Khomeini's Movement (From Islamic Revolution to the third day of November 1979) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/30
عباس قشمی میمند شبکه¬های اجتماعی قومی، اعتماد و رفتار انتخاباتی کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/10
خداخواست قنواتی جمهوریت و اسلامیت در اندیشة سیاسی امام خمینی کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمد حسین کریمی بررسی تطبیقی اهداف استراتژیک جناح های عمده طرفدار و مخالف روند صلح خاورمیانه در اسرائیل کارشناسی ارشد دانلود 1378
اکبر کمالی بررسی علل نوسانات میزان مشارکت سیاسی مردم اصفهان در دوره های ششم، هفتم و هشتم انتخابات ریاست جمهوری کارشناسی ارشد دانلود 1382
طاهری بنچناری میثم ریشه یابی گرایش امام خمینی به برخی مفاهیم مدرنیته کارشناسی ارشد
حسینی مجید مبانی سویه سازی تحولات انقلابی در ایران با تأکید بر انقلاب اسلامی 1357-1379 کارشناسی ارشد
آل سید غفور محسن جایگاه سیاسی عالم دینی در دو مکتب اخباری واصولی کارشناسی ارشد
محمدجواد محمدی واکاوی نقش دیپلماسی عمومی آمریکا در وقوع انقلاب های رنگی در آسیای مرکزی و قفقاز کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
آجرلو محمدجواد جغرافیای سیاسی شیعیان شبه جزیره عربستان با تاکید بر تحولات انقلابی خاورمیانه عربی کارشناسی ارشد
محمدی محمدجواد واکاوی نقش دیپلماسی عمومی آمریکا در وقوع انقلاب های رنگی در آسیای مرکزی و قفقاز کارشناسی ارشد
کریمی محمد حسین بررسی تطبیقی اهداف استراتژیک جناح های عمده طرفدار و مخالف روند صلح خاورمیانه در اسرائیل کارشناسی ارشد
شمسا محمدرضا تأثیر غرب گرایی بر ظهور اندیشه انقلاب اسلامی در نظریه سیاسی شریعتی
حسینی زاده محمدعلی علما ومساله مشروعیت دولت صفوی کارشناسی ارشد
عرفانی محمدقاسم بازسازی هویت ملّی افغانستان در عصر جهانی شدن کارشناسی ارشد
باباپور محمد مهدی گفتمان ‌های فقهی سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ایرج مرادی انقلاب اسلامی و نظریه تد رابرت گر کارشناسی ارشد دانلود 1384
سید علی میر باقری راهبرد سیاسی امام خمینی در رابطه با دولت موقت کارشناسی ارشد دانلود 88/11/15
علی میر باقری راهبرد سیاسی امام خمینی در رابطه با دولت موقت کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/15
روح اله میرخلیلی نظریه منحنی J و انقلاب اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1383
فرامرز میرزا زاده احمد بیگلو فرهنگ، توسعه و اقتصاد سیاسی نفت در دوره پهلوی دوم کارشناسی ارشد دانلود 1381
خسرو مزرئی نوده بررسی علل و عوامل بروز ناآرامیها و بحرانهای دوره اول ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی کارشناسی ارشد دانلود 1381
محمدصادق مصطفوی انقلاب اسلامی ایران، ایدئولوژی و طرحواره های معرفتی کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/30
سعید مکوندی گوداژدر آسیب‌شناسی نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/10
روح الله ملک زاده نقش مراجع در نهضت ملی شدن صنعت نفت(با تأکید بر آیت الله بروجردی) کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/26
مسعود مهرابی دوران پسا برجام و تحریم های اقتصادی(سناریوهای برجام) کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/27
جواد موسوی علل تیرگی روابط ایران و مصر بعد از انقلاب اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1378
حسین پور نادر تحلیل گفتمانی روند هژمونیک شدن گفتمان اسلامی در انقلاب 1357 کارشناسی ارشد
هادی نخعی تحولات جنبش دانشجوئی ایران؛ روند و فرجام (1359-1304) دکتری دانلود 1390/03/30
حسین نقدی عشرت ابادی بررسی دیدگاه ها و اصول اساسی دو جریان فکری اسلام سیاسی فقاهتی و اسلام سیاسی لیبرال (با تاکید بر محتوای مذاکرات) مجلس خبرگان قانون اساسی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/28
جعفر نوروزی ن‍ژاد قره تپه تأثیر تحولات سیاست‌خارجی‌ ترکیه بر گسترش روابط سیاسی-اقتصادی با جمهوری‌اسلامی‌ ایران ) 2010- 2002) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/17
نخعی هادی تحولات جنبش دانشجوئی ایران؛ روند و فرجام (1359-1304)
احمد وحیده نیروهای اجتماعی در انقلاب فرانسه و ایران کارشناسی ارشد
یعقوبی منفرد یوسف حمایت از فلسطین و منافع ملی جمهوری اسلامی کارشناسی ارشد
امین ولیزاده مبانی توسعه متعالی در اندیشه آیت الله خامنه ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/28
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انقلاب اسلامی بازتاب بر مسائل 2120008 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
تئوری های انقلاب 2101086 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
انقلاب اسلامی ایران 2101040 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
انقلاب اسلامی بازتاب بر مسائل 2120008 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
انقلاب اسلامی بازتاب بر مسائل 2120008 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/28(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
انقلاب اسلامی ایران 2101040 2 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/22(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
انقلاب اسلامی بازتاب بر مسائل 2120008 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/28(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
جغرافیای انسانی-اجتماعی و سیاسی 2101355 2 04 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
جغرافیای انسانی-اجتماعی و سیاسی 2101355 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1