اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد رضا مجیدی

محمد رضا مجیدی

محمد رضا مجیدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112397
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امیر ابراهیمی بررسی موانع و راهکارهای توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/02/12
حسن احمدیان هویت و سیاست خارجی در کشورهای عربی؛مطالعه¬ی موردی مصر و عربستان سعودی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/28
سعید اخوان تأثیر همگرایی سیاسی و همکاری های اقتصادی در اتحادیه ی اروپا بر هژمونی ایالات متحده ی آمریکا کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/07
مریم یاری اصطهبانی رویکرد ایالات متحده آمریکا و انگلستان به نقش و جایگاه سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد در تعاملات بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/18
مریم یاری اصطهباناتی رویکرد ایالات متحده آمریکا و انگلستان به نقش و جایگاه سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد در تعاملات بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/18
کمال ایرانی دوست شکاف قبطی- مسلمان در مصر نوین دکتری دانلود 1396/07/10
سامان اسماعیل پور Role of New Wave of Refugess on the Expansion of European Far Right کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
نسیمی افشین بررسی راهبردها و سیاست های امنیتی- دفاعی اروپا و نقش ناتو در این راستا در دوره پس از جنگ سرد کارشناسی ارشد
ریحانه پورمومن اعرابی تأثیر تهدیدهای ناشی از شکنندگی دولت در عراق جدید بر امنیت زنان (۲۰۱۴-۲۰۰۳) کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/30
مهدیه السادات تقوی دهاقانی جایگاه روسیه در نظام امنیت جدید اتحادیه اروپا(با تأکید بر عامل انرژی) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/06
علیرضا ثمودی پیله رود The European Common Foreign and Security Policy toward Islamic Republic of Iran’s Nuclear Program دکتری دانلود 1394/01/24
علیرضا ثمودی پیله رود پیمان لیسبون و تاثیر آن بر آینده تحولات ناتو کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/07
محمود جوادی The European Union’s Approach To Knowledge-Based Economy کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
رحیم جوشن بررسی علل اخراج و طرد جمعیت روما از سوی کشورهای اروپایی؛ مطالعه موردی رومانی، بلغارستان و فرانسه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
احمدی حسن هویت و سیاست خارجی در کشورهای عربی؛مطالعه¬ی موردی مصر و عربستان سعودی
احمدیان حسن هویت و سیاست خارجی در کشورهای عربی؛مطالعه¬ی موردی مصر و عربستان سعودی
ابراهیم حسن نژاد رویکرد دیپلماسی عمومی آلمان به ج.ا.ایران (1989-2014) کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
طاهره دلیران چاپشلو سازمان‌های مردم نهاد و دگرگونی سیاسی در آسیای مرکزی: بررسی موردی انقلاب رنگی جمهوری قرقیزستان کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/16
کامبیز رحیمی Historical and Cultural Context of the Movement for Independence in Wales کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/30
فائزه رحمانی پور تحلیل رابطه بین فعالیت احزاب سبز و نقش آن¬ها در سیاست¬گذاری اتحادیه اروپا در زمینه محیط زیست کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/10
قربانی رسول بررسی عوامل موثر بر اسلام هراسی در اروپا (مطالعه موردی کشور فرانسه) کارشناسی ارشد
ریحانه رضایی نودهی لابی صهیونیسم در اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
حبیب ساسانی راهکارهای همگرایی فرهنگی بین ایران و مصر کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/21
مصطفی سلمانی نقش رسانه در سیاست خاورمیانه ای ایالات متحده امریکا کارشناسی ارشد دانلود 1390/02/12
خسرو سواره اهداف و عوامل مؤثر بر روابط میان منطقه ای اتحادیه اروپا با مرکوسور کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/07
حسن شکوهی نسب بحران مهاجرت و نقش آن در شکل گیری احزاب ملی گرای افراطی اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1391/02/12
محمدمهدی صادقی اسلام اروپایی:پاسخی به چالش فرهنگی ـ هویتی در اروپای غربی کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/10
دلیران چاپشلو طاهره سازمان‌های مردم نهاد و دگرگونی سیاسی در آسیای مرکزی: بررسی موردی انقلاب رنگی جمهوری قرقیزستان کارشناسی ارشد
محمدکاظم عبدالحمیدی افراط گرایی اسلامی در آسیای مرکزی :مطالعه ی موردی حزب التحریر کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/02
محسن عظیمی The Role of Islamic Identity in the Convergence of the Countries of Western Asian Region:A Case Study of the Palestinian Issue دکتری دانلود 1394/03/04
کهن سال علی اصغر امنیت کشورهای شمال: پایداری یا تحول(دهه 1990) کارشناسی ارشد
رسول قربانی بررسی عوامل موثر بر اسلام هراسی در اروپا (مطالعه موردی کشور فرانسه) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
امیرسعید کرمی A comparative Study of Iran Oman Relations before and after the Islamic Revolution and its Perspective دکتری دانلود 1395/08/29
علی اصغر کهن سال امنیت کشورهای شمال: پایداری یا تحول(دهه 1990) کارشناسی ارشد 1380
قاسم کیومرث نژاد عوامل مؤثر بر شکل‌گیری سیاست مشترک مهاجرت در اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
عبدالحمیدی محمدکاظم افراط گرایی اسلامی در آسیای مرکزی :مطالعه ی موردی حزب التحریر کارشناسی ارشد
صادقی محمدمهدی اسلام اروپایی:پاسخی به چالش فرهنگی ـ هویتی در اروپای غربی کارشناسی ارشد
مهدی مدنی جایگاه انرژی خاورمیانه در استراتژی امنیت ملی ایالات‌متحده آمریکا تا سال 2035 در چشم‌انداز توسعه منابع نا‌متعارف دکتری دانلود 1395/03/30
یاری اصطهباناتی مریم رویکرد ایالات متحده آمریکا و انگلستان به نقش و جایگاه سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد در تعاملات بین المللی کارشناسی ارشد
سلمانی مصطفی نقش رسانه در سیاست خاورمیانه ای ایالات متحده امریکا کارشناسی ارشد
وحید ملوندی نیکو هویت خواهی مسلمانان در بریتانیا کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
مدنی مهدی جایگاه انرژی خاورمیانه در استراتژی امنیت ملی ایالات‌متحده آمریکا تا سال 2035 در چشم‌انداز توسعه منابع نا‌متعارف
تقوی دهاقانی مهدیه السادات جایگاه روسیه در نظام امنیت جدید اتحادیه اروپا(با تأکید بر عامل انرژی) کارشناسی ارشد
افشین نسیمی بررسی راهبردها و سیاست های امنیتی- دفاعی اروپا و نقش ناتو در این راستا در دوره پس از جنگ سرد کارشناسی ارشد دانلود 1380/06/07
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با زبان های محلی 2106195 2 06 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
نظریه های مطالعات منطقه ای 2106218 2 07 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مسائل اقتصادی اروپا 2106193 2 06 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آشنایی با زبان های محلی 2106195 2 06 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/28(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نظریه های مطالعات منطقه ای 2106218 2 06 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/28(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز 2106241 2 06 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/19(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
جهانی شدن و منطقه گرایی 2106220 2 07 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/19(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
تحقیق آزاد 2106203 2 06 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/26(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
تحولات نظری در روابط بین الملل ، جهانی شدن و منطقه گرایی 2106160 2 06 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/29(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1