اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد جمشیدی

محمد جمشیدی

محمد جمشیدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112397
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
صادقی بکیانی امین بررسی تأثیر بحران داعش در سوریه و عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر مناطق مرزی) کارشناسی ارشد
حسین حاجیلو تبار شناسی سیاست های فشار اروپا در برابر جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/15
هانی خدابخش British Security-Defense Policy in the Middle East(With Emphasis on Disarmement and Arms Control Policy) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
علی خضری تاثیر مداخله نظامی ناتو در لیبی (2011) بر راهبرد دفاعی ناتو کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/06
زهرا رحیمی در آباد Assessing impact of American way of war on defensive policy of NATO after 9/11 کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
امین صادقی بکیانی بررسی تأثیر بحران داعش در سوریه و عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر مناطق مرزی) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
خضری علی تاثیر مداخله نظامی ناتو در لیبی (2011) بر راهبرد دفاعی ناتو کارشناسی ارشد
مجید یگانگی بررسی نقش هژمونی آمریکا در امنیت اروپا پس از جنگ جهانی دوم(2012-1945) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
سلطانی نژاد محمد The Impact of the Geneva Nuclear Agreement on Iran – U.S. Conflict Resolution کارشناسی ارشد
دهش ور محمدحسین The role of Army in political changes of 2011, 2012 of Egypt کارشناسی ارشد
دهش ور محمدحسین نقش ارتش در تحولات سیاسی 2011 و 2012 مصر کارشناسی ارشد
مهدی مدنی The place Middle East energy in United States National Security Up to 2035 in Development Outlook Nonconventional Recourse دکتری دانلود 1395/03/30
مدنی مهدی The place Middle East energy in United States National Security Up to 2035 in Development Outlook Nonconventional Recourse
حامد نصرتی بررسی علل تحول جامعه اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا در قرن 21 دکتری دانلود 1396/07/10
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحولات سیاسی جاری آمریکای شمالی 2106264 2 06 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نظام امنیت بین المللی منطقه ای 2106164 2 10 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روابط ایران و ایالات متحده آمریکا 2106211 2 06 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روابط ایران و ایالات متحده 2106272 2 06 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مسائل نظامی و استراتژیکی 2101365 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
سیاست بین الملل 2106162 2 07 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
سیاست بین الملل 2106162 2 08 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی 2106181 2 06 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آمریکا و نظام بین الملل 2106273 2 06 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نظام امنیت بین المللی منطقه ای 2106164 2 09 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/26(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نظام امنیت بین المللی منطقه ای 2106164 2 06 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/20(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 2101368 2 04 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/18(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
سیاست بین الملل 2106162 2 08 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/18(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
سیاست بین الملل 2106162 2 06 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
زبان تخصصی 2106181 2 07 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/20(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
سیاست خارجی ایالات متحده 2106274 2 06 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/27(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1