اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد جمشیدی

محمد جمشیدی

محمد جمشیدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112397
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
صادقی بکیانی امین بررسی تأثیر بحران داعش در سوریه و عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر مناطق مرزی) کارشناسی ارشد
خضری علی تاثیر مداخله نظامی ناتو در لیبی (2011) بر راهبرد دفاعی ناتو کارشناسی ارشد
سلطانی نژاد محمد The Impact of the Geneva Nuclear Agreement on Iran – U.S. Conflict Resolution کارشناسی ارشد
دهش ور محمدحسین نقش ارتش در تحولات سیاسی 2011 و 2012 مصر کارشناسی ارشد
دهش ور محمدحسین The role of Army in political changes of 2011, 2012 of Egypt کارشناسی ارشد
مدنی مهدی The place Middle East energy in United States National Security Up to 2035 in Development Outlook Nonconventional Recourse
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمریکا و نظام بین الملل 2106273 2 06 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نظام امنیت بین المللی منطقه ای 2106164 2 06 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/20(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نظام امنیت بین المللی منطقه ای 2106164 2 09 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/26(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
زبان تخصصی 2106181 2 07 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/20(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
سیاست بین الملل 2106162 2 08 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/18(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
سیاست بین الملل 2106162 2 06 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
سیاست خارجی ایالات متحده 2106274 2 06 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1395/10/27(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 2101368 2 04 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/18(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1