اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نادر میرزاده

نادر میرزاده

نادر میرزاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112416
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شریفی فرد حسن حقوق و تکالیف متقابل سازمان گمرک و مؤدیان آن در حقوق گمرکی ایران کارشناسی ارشد
بهشتی لرد داریوش بررسی حقوقی چالش‌های اجرای احکام دیوان عدالت اداری کارشناسی ارشد
کوشنده رضا حدود دخالت دولت در کارکرد نظام‌های حرفه‌ای (مطالعه موردی: سازمان نظام پزشکی ایران) کارشناسی ارشد
سیما ساعده نسبت حقوق شهروندی و احزاب سیاسی(جمهوری اسلامی ایران ) کارشناسی ارشد
کوهی عباس بررسی نظام رسیدگی به شکایات در مناقصه کارشناسی ارشد
کوچکی میاب غلامرضا بررسی تحول ساختار و صلاحیت دیوان عدالت اداری در پرتو قانون جدید دیوان عدالت اداری کارشناسی ارشد
فرضی مولان فرمان UNESCO universal declaration on cultural diversity and Iran legal system کارشناسی ارشد
عطاری محمدحسین Theocracy Sovereignty and Right of Self-Determination In Terms Of Dr.Shahid Beheshti کارشناسی ارشد
فرجام مریم بررسی حقوقی نظام حفظ سلامت در معاملات دولتی ایران کارشناسی ارشد
رحیمی نرگس آئین حاکم بر اجرای احکام دیوان عدالت اداری کارشناسی ارشد
ابراهیمی وحید بررسی ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تحقق امنیت ملی کارشناسی ارشد
قزل سوفلو یوسف نحوه نظارت بر رفتار و عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق کار 2120039 2 04 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق کار 2105086 2 03 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/30(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
حقوق همبستگی 2103115 2 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/24(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
سمینار 2103123 1 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) 1396/03/30(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق اقتصادی و اجتماعی فرهنگی 2103116 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/20(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه