اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نادر میرزاده

نادر میرزاده

نادر میرزاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61112416
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فائزه آخوندی بررسی قوانین مربوط به کار در پرتوی نظریات شورای نگهبان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
مریم اشرفی بررسی تطبیقی امنیت شغلی کارمندان و کارگران در پرتو تحولات اخیر حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/10
شهاب اقبال تضمین آزادی های فردی و اجتماعی در پرتو آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
ابوالفضل انتظاری The Role of Attorney General in ensuring and Guaranteeing the Citizenship Rights on Iranian Legal System دکتری دانلود 1396/06/21
علی بهاری اردشیری دخالت دولت اسلامی در حقوق کار با بررسی موردی نظریه مصلحت کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
داریوش بهشتی لرد بررسی حقوقی چالش‌های اجرای احکام دیوان عدالت اداری کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
زین العابدین تقوی فردود Ownership Equity Guarantee from the Viewpoint of Public Rights in the Islamic Republic of Iran دکتری دانلود 1395/10/22
شریفی فرد حسن حقوق و تکالیف متقابل سازمان گمرک و مؤدیان آن در حقوق گمرکی ایران کارشناسی ارشد
بهشتی لرد داریوش بررسی حقوقی چالش‌های اجرای احکام دیوان عدالت اداری کارشناسی ارشد
محمدرضا دلاوری «تحلیل حقوقی هیات های انضباطی نیروهای مسلح و نظارت قضایی بر آنها» کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/15
نرگس رحیمی آئین حاکم بر اجرای احکام دیوان عدالت اداری کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
کوشنده رضا حدود دخالت دولت در کارکرد نظام‌های حرفه‌ای (مطالعه موردی: سازمان نظام پزشکی ایران) کارشناسی ارشد
سیما ساعده نسبت حقوق شهروندی و احزاب سیاسی(جمهوری اسلامی ایران ) کارشناسی ارشد
ساعده سیما نسبت حقوق شهروندی و احزاب سیاسی(جمهوری اسلامی ایران ) کارشناسی ارشد دانلود 194/08/05
محمدحسین صادقی Assessment of political and administrative functions of the interior ministry with the good governance components کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/04
معصومه عامری Legal Framework of budgetary system of municipalities in Iran and France دکتری دانلود 1394/10/06
کوهی عباس بررسی نظام رسیدگی به شکایات در مناقصه کارشناسی ارشد
محمدحسین عطاری Theocracy Sovereignty and Right of Self-Determination In Terms Of Dr.Shahid Beheshti کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
کوچکی میاب غلامرضا بررسی تحول ساختار و صلاحیت دیوان عدالت اداری در پرتو قانون جدید دیوان عدالت اداری کارشناسی ارشد
مریم فرجام بررسی حقوقی نظام حفظ سلامت در معاملات دولتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
ملیحه فرقانی مقایسه طرق فوق العاده شکایت از آرای حقوقی و آراءصادره از دیوان عدالت اداری کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
فرضی مولان فرمان UNESCO universal declaration on cultural diversity and Iran legal system کارشناسی ارشد
بهزاد قربانی درآباد بررسی تطبیقی اصول مربوط به ارتقا سلامت در معاملات دولتی در نظام حقوقی ایران و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دکتری دانلود 1396/01/31
یوسف قزل سوفلو نحوه نظارت بر رفتار و عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
محمدعلی کرباسیون بررسی تطبیقی چگونگی ایجاد توازن میان اصول کارایی و حمایت از مصرف کننده در حقوق رقابت ایران و آمریکا دکتری دانلود 1396/03/17
غلامرضا کوچکی میاب بررسی تحول ساختار و صلاحیت دیوان عدالت اداری در پرتو قانون جدید دیوان عدالت اداری کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
رضا کوشنده حدود دخالت دولت در کارکرد نظام‌های حرفه‌ای (مطالعه موردی: سازمان نظام پزشکی ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
عباس کوهی بررسی نظام رسیدگی به شکایات در مناقصه کارشناسی ارشد دانلود 94/12/12
زهرا محسن پور اژیه رابطه توازن و تفکیک ناپذیری امنیت ملی و آزادی های فردی(با تاکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
عطاری محمدحسین Theocracy Sovereignty and Right of Self-Determination In Terms Of Dr.Shahid Beheshti کارشناسی ارشد
فرجام مریم بررسی حقوقی نظام حفظ سلامت در معاملات دولتی ایران کارشناسی ارشد
مهدی مطهری منش نظارت انتظامی بر رفتار مالیاتی مأموران مالیاتی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
اردشیر مهرعلیان تحلیل حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/16
رحیمی نرگس آئین حاکم بر اجرای احکام دیوان عدالت اداری کارشناسی ارشد
مرتضی همتی Comparative analysis of the emersion and combination reasons of second legislative congresses in compound and wide countries کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
ابراهیمی وحید بررسی ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تحقق امنیت ملی کارشناسی ارشد
قزل سوفلو یوسف نحوه نظارت بر رفتار و عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق کار 2105086 2 03 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/06 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
حقوق کار 2120039 2 04 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای ارای دیوان عدالت اداری 2103144 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حقوق اداری 2 2103014 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق اداری ایران 2103085 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق اقتصادی و اجتماعی فرهنگی 2103116 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق کار 2103125 1 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حقوق کار 2105086 2 03 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/30(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
حقوق کار 2120039 2 04 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
سمینار 2103123 1 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) 1396/03/30(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
حقوق همبستگی 2103115 2 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/24(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
حقوق اقتصادی و اجتماعی فرهنگی 2103116 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/20(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1