اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سید باقر میرعباسی

سید باقر میرعباسی

سید باقر میرعباسی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112330
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
موسی زاده ابراهیم بررسی قانون سازمان بازرسی کل کشور و تطبیق آن با نهاد آمبودزمن برخی کشورها کارشناسی ارشد
مهدی زاده ابوالقاسم نقد وبررسی ماهیت وساختار حقوقی سازمان کنفرانس اسلامی کارشناسی ارشد
امام اف ابوبکر مسئولیت جامعه بین الملل در برابر نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه (مسئوولیت حمایت) کارشناسی ارشد
امیرشعبانی ابوطالب وضعیت حقوقی سوخت رسانی در منطقه انحصاری اقتصادی و سایر مناطق دریایی با تاکید بر رویه قضایی دادگاه بین المللی حقوق دریاها کارشناسی ارشد
آتش هوش احمد بررسی کاربرد سلاحهای شیمیائی از دیدگاه حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
آتش هوش احمد بررسی کاربرد سلاحهای شیمیائی از دیدگاه حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
آتش هوش احمد بررسی کاربرد سلاح های شیمیایی از دیدگاه حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
اعتماد احمد عدم تمرکز محلی در حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران با بررسی تطبیقی حقوق فرانسه و انگلستان کارشناسی ارشد
رنجبر احمد تعارض معاهدات در حقوق بین الملل ( اعمال معاهدات جانشین در خصوص موضوع مشابه ) کارشناسی ارشد
حشمتی شاد ایرج بررسی مساله اعمال زور علیه کشورها در انعقاد معاهدات بین المللی کارشناسی ارشد
برادران اسماعیل رفتار با بیگانگان در حقوق ایران در مقایسه با معیارهای بین المللی کارشناسی ارشد
نادی پور افسانه سازمان ملل متحد وحقوق زنان با تاکید بر کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نسبت به زنان کارشناسی ارشد
اکبریان خطبه سرا اکبر حمایت از حقوق مردمان بومی در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
شماسی الهام تجدید حدود دریایی کشورهای خلیج فارس و بررسی امکان اعمال قواعد شناسایی شده دیوان بین‌المللی دادگستری در این منطقه کارشناسی ارشد
امیرشکاری امیرعباس بررسی و نقد اندیشه های مارتی کسکنیمی در حقوق بین الملل
اشراقی امین بررسی مفاهیم خلیج، خلیج های تاریخی، و اعمال این مفاهیم در رابطه با خلیج فارس در حقوق بین الملل دریاها کارشناسی ارشد
جعفری لاری اندیشه ارزیابی عملکرد شورای حقوق بشر کارشناسی ارشد
منصوری بابک بررسی منشور انرژی و عضویت ایران در آن کارشناسی ارشد
وثوقی بابک قراردادهای مقر با تاکید بر قرارداد مقر اکو کارشناسی ارشد
صباحی برزو نقش سازمانهای منطقه ای در اجرای قطعنامه های شورای امنیت کارشناسی ارشد
حیدری بیژن بررسی مبانی مسئولیت بین المللی دولتها کارشناسی ارشد
ابراهیمی بهاره بررسی تطبیقی قوانین سرمایه گذازی خارجی امارات متحده عربی و ایزان کارشناسی ارشد
عمرانی زاد بهاره شیوه ها و روند تصمیم گیری در سازمان های بین المللی کارشناسی ارشد
طل بهروز اعتبار معاهدات بین المللی از حیث زمان کارشناسی ارشد
اسدی کیا بهناز جایگاه کشورهای محاط و متضرر جغرافیایی در نظام نوین حقوق دریاها کارشناسی ارشد
کریمی راد جمال رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در رد ایرادات مقدماتی نسبت به صلاحیت اجباری دیوان کارشناسی ارشد
شفیعا حامد تفسیر معاهدات بین المللی با نقدی بر مواد 31 تا 33 کنوانسیون 1969 وین در باره حقوق معاهدات کارشناسی ارشد
لسانی حسام الدین مسئولیت بین المللی دولتها در قبال آلودگی هسته ای کارشناسی ارشد
لسانی حسام الدین جایگاه حقوق اشغال نظامی در حقوق بین الملل بشردوستانه
معینی میبدی حسین اقدامات سازمان ملل در جهت تشکیل دیوان بین المللی کیفری کارشناسی ارشد
الهویی نظری حمید رویکرد انسانی در آرای دیوان بین المللی دادگستری
شش گل حمید بررسی حق تعیین سرنوشت در حقوق داخلـی ایـران با نـگاهی بر حـقـوق بیـن المـلل کارشناسی ارشد
ملک محمدی حمیدرضا قاره جنوبگان در حقوق بین الملل وجامعه جهانی: بحثی در توسعه وتحول حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
توانگر رنجبر حمید رضا بررسی عملکرد ووظایف سازمان انرژی اتمی ایران در مقایسه با تکالیف پیش بینی شده در معاهده NPTو پروتکل الحاقی آن کارشناسی ارشد
رفیعی فنود حمید رضا صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری با تاکید بر اعلامیه های دولتها کارشناسی ارشد
پروین خیرا... بررسی سیر تحولات قوانین ومقررات شوراهای اسلامی ( با تاکید بر قانون مصوبه 75/3/1 مجلس شورای اسلامی ) کارشناسی ارشد
کریمی داریوش نظام حقوقی دریای مازندران بزرگترین دریای بسته جهان کارشناسی ارشد
کریمی داریوش نظام حقوقی دریای مازندران - بزرگترین دریاچه جهان کارشناسی ارشد
ظاهری داود دیوان بین المللی حقوق دریاها کارشناسی ارشد
سید مرتضی حسینی راحله حقوق بشر دوستانه بین اللمل در حمایت از کودکان با تاکید بر عرف بین اللمل کارشناسی ارشد
طجرلو رضا بررسی انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران و مقایسه با انتخابات مجلس نمایندگان کانادا کارشناسی ارشد
نسیم زرگری نژاد حمایت حقوق بشری از افراد در تجمع ها و تظاهرات:(مطالعه ی موردی بحرین، ترکیه،تونس، مصر و یمن) کارشناسی ارشد
شعبانی سرخنی زینب مسئولیت بین المللی دولتها و اقدامات بین المللی برای دفن زباله های رادیواکتیو کارشناسی ارشد
پازکی زهرا آثار تحریم بر حق بر سلامت در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
عظیمی زهرا نظام حقوقی حفاظت از میراث های طبیعی بعنوان میراث بشریتبا تاکید بر کنوانسیون 1972 یونسکو کارشناسی ارشد
غلامی مقدم زهرا حمایت از حقوق بشر دوستانه در قطعنامه های شورای امنیت کارشناسی ارشد
غلامی مقدم زهرا حمایت از حقوق بشر دوستانه در قطعنامه های شورای امنیت کارشناسی ارشد
سمیعی سپیده ارزیابی ابعاد حقوقی فرآیند بررسی دوره ای جهانی با توجه به عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد
سادات میدانی سیدحسین قواعد ادله اثبات دعوی در رویه دیوان بین المللی دادگستری
حسینی سید محمد حسین دیوان داوری دعاوی ایران - آمریکا و جایگاه آن درحقوق بین الملل کارشناسی ارشد
صدرزاده سلماز بررسی دلایل عدم الحاق ایالات متحده آمریکا به دیوان کیفری بین‌المللی کارشناسی ارشد
نجفی اقدم سیمین بررسی عضویت ایران در ایکسید و تاثیر آن بر شرط داوری در موافقتنامه های دو جانبه سرمایه گذاری ایران کارشناسی ارشد
موسوی سمیه تبعیض آموزشی نسبت به زنان و بررسی آن در اسناد بین‌المللی حقوق بشر کارشناسی ارشد
رضازاده شادی بررسی صور جذب و ادغام پناهندگان و اثار ان در کشور میزبان کارشناسی ارشد
نیک پی شیرین مقابله با اعمال خشونت آمیز در دریا " کنوانسیون" مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی کشتیرانی دریانوردی" پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره "1989" کارشناسی ارشد
کاظم اف صفدر بررسی قرارداد باکو، تفلیس، جیحان از منظر حقوق معاهدات بین المللی کارشناسی ارشد
مکاری خواجه دیزج صمد بررسی مفهوم محاکمه عادلانه در میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی 1966 کارشناسی ارشد
مدنی ضیاء‌الدین محدوده مفهوم در حیطه صلاحیت دولت و مسئولیت منبعث از آن با تأکید بر رویکرد اخیر دیوان اروپایی حقوق بشر کارشناسی ارشد
طالبی عباس نگرشی بر نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات و همه برسی کارشناسی ارشد
عزیزی عباس بررسی جانشینی دولتها در زمینه معاهدات با تاکید بر مسائل اتحاد جماهیر شوروی کارشناسی ارشد
عزیزی عباس بررسی جانشینی دولتها در زمینه معاهدات با تاکید بر مسائل اتحاد جماهیر شوروی کارشناسی ارشد
رحمانی خلیلی عبدالحمید بررسی حقوق مالکیت معنوی در صنایع دستی کارشناسی ارشد
اقنوم عبدالعلی حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقیقی کارشناسی ارشد
آزادمنش عبدالقادر نقش و عملکرد دبیرخانه و دبیرکل سازمان ملل متّحد در حمایت بین المللی از حقوق بشر کارشناسی ارشد
نصیری عبدالکریم حقوق انسانی در مناقشات نظامی با نگاهی به حقوق بین الملل اسلامی کارشناسی ارشد
لاجوردی عرفان مقایسه اصول حاکم بر معاهدات و قراردادهای بین‌المللی کارشناسی ارشد
ایزدی علی اثر جنگ بر معاهدات در پرتو تحولات اخیر کارشناسی ارشد
توکلی طبسی علی تاثیر مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر دوستانه کارشناسی ارشد
داعی علی مسئولیت بین المللی نقض حقوق ایران جنگی ایرانی در عراق کارشناسی ارشد
داعی علی مسئولیت بین المللی نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق کارشناسی ارشد
صادقی علی بررسی مفهوم جنایت جنگی و صلاحیت جهانی در حقوق در گیریهای مسلحانه غیربین المللی کارشناسی ارشد
کارگر شریف آباد علی بررسی اختلافات حقوقی ناشی از نوسانات پولی در قراردادهای اقتصادی و طرق جبران آن کارشناسی ارشد
کورکی نژادقرائی علی ارزش حقوقی قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد
کورکی نژادقرائی علی ارزش حقوقی قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد
گرشاسبی علی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی کشتی در دریای آزاد کارشناسی ارشد
جهانگیری علی اشرف نقش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین و توسعه حقوق مسئولیت دولتها کارشناسی ارشد
صدرعضدی علی‌اصغر بررسی ابعاد حقوقی تحریم های یکجانبه فراقطعنامه ای علیه ایران کارشناسی ارشد
ایرانشاهی علیرضا بطلان معاهدات کارشناسی ارشد
حجت زاده علیرضا شیوه های مسالمت آمیز حل وفصل اختلافات بین المللی مطروحه در کنواسیون نوین حقوق دریاها(1982) کارشناسی ارشد
سر بخش علیرضا بررسی ابعاد حقوقی بانک بین المللی ترمیم وتوسعه (با تاکید بر رابطه بانک ایران) کارشناسی ارشد
سلطانی غلام بررسی رابطه تکمیلی حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه کارشناسی ارشد
قاسمی غلامعلی نفی تبعیض در حقوق بین الملل واسلام با تکیه بر اقلیتهای مذهبی کارشناسی ارشد
امیری فاطمه شیوه‌های جبران خسارت در طرح مسئولیت بین‌المللی دولتها (2001) با تکیه بر پرداخت غرامت، مبتنی بر رویه قضایی بین‌المللی کارشناسی ارشد
امیری فاطمه نقش شرط فراگیر در ایجاب مسئولیت بین المللی دولت بر اساس معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری
کیهانلو فاطمه تعریف پناهنده در پرتو آراء محاکم قضایی ملی
کیهانلو فاطمه تعریف پناهنده در پرتو آراء محاکم قضایی ملی دکتری
صفری فریبرز جایگاه اتباع بیگانه در چهار چوب حقوق بشر کارشناسی ارشد
جلیل نژاد فریدون « بررسی راهکارهای حقوقی حمایت وتضمین سرمایه گذاری خارجی در ایران » کارشناسی ارشد
ثریا فرزام حقوق بین الملل و انعقاد قرار دادهای تجاری الکترونیکی کارشناسی ارشد
ثریا فرزام حقوق بین الملل و انعقاد قراردادهای تجاری الکترونیکی کارشناسی ارشد
عزیزیان فرزانه بررسی مسئولیت بین‌المللی شرکت‌های چندملیتی درقبال نقض مقررات حقوق بشر کارشناسی ارشد
فصیحی لنگرودی فرنگ حقوق بشر در آراء دیوان بین المللی دادگستری کارشناسی ارشد
آقائی قاسم وضعیت حقوقی سرزمینهای عربی اشغال وتصرف شده توسط رژیم اشغال گر قدس کارشناسی ارشد
آقائی قاسم وضعیت حقوقی سرزمینهای عربی اشغال وتصرف شده توسط رژیم اشغال گر قدس کارشناسی ارشد
مظاهری کیمیا «بررسی رابطه تروریسم و نقض حق حیات» کارشناسی ارشد
اعلایی لادن مسئولیت یبن المللی دولتها در قبال اعمال افراد کارشناسی ارشد
رئیسی لیلا قانون حاکم بر قرار دادهای دولت با اتباع بیگانه کارشناسی ارشد
جوانی مارگریت تغییر اوضاع واحوال اساسی زمان قرار دادها وآثار آن کارشناسی ارشد
بابایی مجتبی بررسی ابعاد حقوقی حمایت بین المللی از زنان و کودکان پناهنده و پناهجو کارشناسی ارشد
دانی مجتبی حمایت دیپلماتیک از اتباع دارای تابعیت مضاعف در روند توسعه تدریجی حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
تفرشی خامنه مجید آثار حقوقی آستانه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی بر حمایت از غیرنظامیان
جوزی مجید بررسی ساختار و نقش دیوان دایمی داوری در حل و فصل اختلافات بین المللی کارشناسی ارشد
کورکی نژاد قرائی مجید تروریسم سایبری(دهشت افکنی در فضای مجازی) و راهکارهای افزایش امنیت سایبر در ایران با تاکید بر عملکرد دولت ایالات متحده آمریکا کارشناسی ارشد
اسپری محسن بررسی تحلیلی تاثیر پیشنهادات یوگسلاوی در آینة جنبش کارشناسی ارشد
امیری محسن بررسی تحلیلی تاثیر پیشنهادات یوگسلاوی در آینده جنبش کارشناسی ارشد
حسنوند محسن بررسی معاهده قانون اساسی اروپا کارشناسی ارشد
خلیلی محسن بررسی تاثیر تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی باز نگری آن کارشناسی ارشد
خلیلی محسن بررسی تاثیر تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی بازنگری آن کارشناسی ارشد
صدیق محسن ابعاد حقوقی قرارهای موقت در اسناد و رویه دیوان بین المللی دادگستری کارشناسی ارشد
صدیق محسن ابعاد حقوقی قرارهای موقت در اسناد و رویه دیوان بین المللی دادگستری کارشناسی ارشد
بروجردی محمد زمینه ها و موانع همکاری میان اعضاء (اکو) کارشناسی ارشد
سالارکمری محمد بررسی اتحادیه پستی جهانی ونقش پست در ارتباطات بین المللی کارشناسی ارشد
سالارکمری محمد بررسی اتحادیه پستی جهانی ونقش پست در ارتباطات بین المللی کارشناسی ارشد
سلیمانی نیا محمد چگونگی اعمال حاکمیت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
فکری راد محمد مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال خسارات فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک کارشناسی ارشد
مظاهری محمد بررسی ابعاد حقوقی شعبه حل و فصل اختلافات بستر دریاها و نقش آن در توسعه حقوق بین الملل دریاها ( در تئوری و عمل ) کارشناسی ارشد
نگارشی محمد تاثیر تحریم های فرامنشوری بر قراردادهای خارجی ایران با تاکید بر قراردادهای گاز کارشناسی ارشد
ابراهیمی محمد تقی حل و فصل اختلافات بین دولت ها از طریق داوری بین المللی عمومی کارشناسی ارشد
علوی املشی محمدحسن مسئولیت بین المللی دولتها در درگیریهای داخلی کارشناسی ارشد
حسینی محمد حسین دیوان داوری دعاوی ایران ـ آمریکا وجایگاه آن در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
عرفان منش محمد حسین بررسی علل جایگزینی کمیسیون حقوق بشر با شورای حقوق بشر کارشناسی ارشد
قهستانی محمدرحیم عملکرد هیات دیوان داوری ایران و آمریکا در خصوص پرداخت خسارت کارشناسی ارشد
شکیب محمدرضا تأثیر اصل ضرورت بر حل اختلاف در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری از منظر منافع دولت میزبان کارشناسی ارشد
مختاری محمدرضا نقش داد سرا در دیوان کیفری بین المللی و محکمه خاص یوگسلاوی سابق کارشناسی ارشد
تقی زاده محمدصامت بررسی حل و فصل اختلافات موافقتنامه تریپس با تاکید بر الحاق جمهوری اسلامی ایران به این معاهدات کارشناسی ارشد
فیروزی محمدعلی مسئولیـت بین المللـی دولت ها درقبـال جرائـم سازمـان یـافتـه فراملـی ( با تاکیـد بر کنوانسیـون پالرمو2000) کارشناسی ارشد
مجد محمدعلی مقابله با قاچاق انسان از طریق دریا کارشناسی ارشد
مقانی بورخیلی محمدعلی مسئولیت رئیس جمهور در مقابل ملت و مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
توکلی محمد علی «مداخله بشر دوستانه ناتو در کوزوو واصل عدم توسل به زور» کارشناسی ارشد
مسائلی محمود جنایت علیه صلح و امنیت بشری کارشناسی ارشد
مسائلی محمود جنایت علیه صلح وامنیت بشری با تکیه بر ماده 19 طرح نهائی مسئولیت بین المللی دولتها مصوب 25 جولای 1980 کمیسیون حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
غفاری محمودرضا سازمان بین المللی دریانوردی ( ایمو) و نقش آن در تدوین و توسعه حقوق دریایی بین المللی کارشناسی ارشد
میردورقی مرتضی بررسی وضعیت حقوقی زندانیان جنگی و مزدوران در جنگ عراق و ایران از آغاز تا پایان اسارت کارشناسی ارشد
میردورقی مرتضی بررسی وضعیت حقوقی زندانیان جنگی ومزدوران در جنگ عراق وایران از آغاز تا پایان اسارت با استناد به کنواسیون سوم 1949 وپروتکلهای الحاقی 1977 ژنو کارشناسی ارشد
موسوی مرتضی راهکارهای نظرات بر اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
ریسه مرجان آیینهای نظارتی و پیگیری (بازدارنده از اخلاق)در حقوق محیط زیست کارشناسی ارشد
حسینی مرضیه تحلیلی بر قید داوری در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی کارشناسی ارشد
حسینی مرضیه تحلیلی بر قید داوری در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی کارشناسی ارشد
ریواز مریم بررسی مفهوم تحولات تجاوز بین المللی با تاکید بر نقش قطعنامه های شورای امنیت قبل و بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 کارشناسی ارشد
راعی مسعود مسئولیت بین المللی دولت در قبال رفتار افراد و گروهها در پرتو رویه قضایی
علیزاده مسعود توسل به زور بر ضد تروریسم کارشناسی ارشد
علی نژاد معصومه حقوق بین الملل هوائی و حمله آمریکا به هواپیمای ایرباس ایران کارشناسی ارشد
علی نژاد معصومه حقوق بین الملل هوائی و حمله آمریکا به هواپیمای ارباس ایران کارشناسی ارشد
علی نژاد معصومه حقوق بین الملل هوائی و حمله آمریکا به هواپیمای ایرباس ایران کارشناسی ارشد
صمد مکاری خواجه دیزج بررسی مفهوم محاکمه عادلانه در میثاق حقوق سیاسی و مدنی1966
امراللهی بیوکی مینا بررسی وضعیت حقوقی زندانیان گوانتانامو در پرتو حقوق بین الملل بشر دوستانه کارشناسی ارشد
قربان وطن مینا تعهدات دولت های عضو کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم ژنوسید: آوردۀ دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی 26 فوریه 2007 کارشناسی ارشد
اسکندری زنجانی منیژه بررسی حقوقی توسل به زور ایالات متحده امریکا در قاره امریکا کارشناسی ارشد
مسعودی منصور بررسی برخی از مسائل حقوق نفت در ایران کارشناسی ارشد
حدادی مهدی شیوه های حقوقی حمایت از سرمایه گذاری خارجی کارشناسی ارشد
عباسی سرمدی مهدی "نظام حقی تنگه های مورد استفاده کشتیرانی بین المللی با تاکید برنظام حقوقی تنگه هرمز" کارشناسی ارشد
موسوی مهدی اصل حق تعیین سرنوشت ملتها و مسئله فلسطین کارشناسی ارشد
فرح زاد مهسا The Creation of State: Review the Case of Palestine
موسوی زنوز موسی مشروعیت قوانین فراسرزمینی داماتو وهلمز ـ برتون ـ با توجه به حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
ساعد نادر ارزیابی حاکمیت دولتها در پرتو فرایند بین المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات
صدقی نازلی نقش مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در تدوین و توسعه حقوق بشر کارشناسی ارشد
احمدی خلجی ناصر بررسی ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت و مسئله الحاق ایران کارشناسی ارشد
قربان نیا ناصر نسبت میان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه
قریشی نجم الدین مشروعیت استفاده از مینهای ضد نفر در چارچوب بشر دوستانه کارشناسی ارشد
داودی صوفی ندا حقوق حاکم بر سیاست های صندوق بین المللی پول با تکیه بر روابط ایران با صندوق کارشناسی ارشد
داودیصوفی ندا حقوق حاکم بر سیاست های صندوق بین المللی پول با تکیه به روابط ایران با صندوق کارشناسی ارشد
دبیران ظهوری نوذر بررسی تطبیقی آراء دادگاهها و دیوانهای داوری بین المللی در مورد حاکمیت دولت ها بر منابع ملی و طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد
آذری هادی شناسائی قواعد عرفی حقوق بشر دوستانه توسط محاکم بین المللی کارشناسی ارشد
محمودی هادی نقش موافقـت نامه هـای پادمان در تحکیم پایه های معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای (NPT) کارشناسی ارشد
اعرابی هومن شیوه های جبران خسارت در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
بهداد وحید رفت وآمدو کنترل کشتی ها ومحموله آنها در دریاهای سرزمینی ودریای آزاد کارشناسی
مهدوی خواه وحید دلایل اختتام قراردادهای بین‌المللی نفتی در پرتو آرای داوری‌های بین‌المللی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحقیق درمتون واسنادبین المللی 2103093 2 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/31(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
حقوق بین الملل عمومی 2 2103034 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/22(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
حقوق دریاها 2103084 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/22(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
نهادها و ساز و کارهای منطقه ای ازحمایت از حقوق بشر 2103112 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
تحلیل محتوی آراءواحکام قضایی وداوری 2103095 2 03 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/27(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق بشر 2103096 2 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/27(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق بین الملل عمومی 1 2103083 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق سازمانهای بین المللی 2103066 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/22(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
نظام بین المللی حقوق بشر 2103091 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/22(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نهادها و ساز و کارهای جهانی حمایت از حقوق بشر 2103113 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/29(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1