اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سید باقر میرعباسی

سید باقر میرعباسی

سید باقر میرعباسی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112330
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
موسی زاده ابراهیم بررسی قانون سازمان بازرسی کل کشور و تطبیق آن با نهاد آمبودزمن برخی کشورها کارشناسی ارشد
بهاره ابراهیمی بررسی تطبیقی قوانین سرمایه گذازی خارجی امارات متحده عربی و ایزان کارشناسی ارشد دانلود 1386
لیلا ابراهیمی داوری نهادی در قراردادهای نفتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
محمد تقی ابراهیمی حل و فصل اختلافات بین دولت ها از طریق داوری بین المللی عمومی کارشناسی ارشد دانلود 1380
مهدی زاده ابوالقاسم نقد وبررسی ماهیت وساختار حقوقی سازمان کنفرانس اسلامی کارشناسی ارشد
امام اف ابوبکر مسئولیت جامعه بین الملل در برابر نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه (مسئوولیت حمایت) کارشناسی ارشد
امیرشعبانی ابوطالب وضعیت حقوقی سوخت رسانی در منطقه انحصاری اقتصادی و سایر مناطق دریایی با تاکید بر رویه قضایی دادگاه بین المللی حقوق دریاها کارشناسی ارشد
احمد آتش هوش بررسی کاربرد سلاح های شیمیایی از دیدگاه حقوق بین الملل کارشناسی ارشد 1372
احمد آتش هوش بررسی کاربرد سلاحهای شیمیائی از دیدگاه حقوق بین الملل کارشناسی ارشد دانلود بی ت
آتش هوش احمد بررسی کاربرد سلاحهای شیمیائی از دیدگاه حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
آتش هوش احمد بررسی کاربرد سلاحهای شیمیائی از دیدگاه حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
آتش هوش احمد بررسی کاربرد سلاح های شیمیایی از دیدگاه حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
اعتماد احمد عدم تمرکز محلی در حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران با بررسی تطبیقی حقوق فرانسه و انگلستان کارشناسی ارشد
رنجبر احمد تعارض معاهدات در حقوق بین الملل ( اعمال معاهدات جانشین در خصوص موضوع مشابه ) کارشناسی ارشد
ناصر احمدی خلجی بررسی ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت و مسئله الحاق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1376
هادی آذری شناسائی قواعد عرفی حقوق بشر دوستانه توسط محاکم بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1382
حشمتی شاد ایرج بررسی مساله اعمال زور علیه کشورها در انعقاد معاهدات بین المللی کارشناسی ارشد
عبدالقادر آزادمنش نقش و عملکرد دبیرخانه و دبیرکل سازمان ملل متّحد در حمایت بین المللی از حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/02
محسن اسپری بررسی تحلیلی تاثیر پیشنهادات یوگسلاوی در آینة جنبش کارشناسی ارشد دانلود 1370
بهناز اسدی کیا جایگاه کشورهای محاط و متضرر جغرافیایی در نظام نوین حقوق دریاها کارشناسی ارشد دانلود 1372
منیژه اسکندری زنجانی بررسی حقوقی توسل به زور ایالات متحده امریکا در قاره امریکا کارشناسی ارشد 1368
برادران اسماعیل رفتار با بیگانگان در حقوق ایران در مقایسه با معیارهای بین المللی کارشناسی ارشد
امین اشراقی بررسی مفاهیم خلیج، خلیج های تاریخی، و اعمال این مفاهیم در رابطه با خلیج فارس در حقوق بین الملل دریاها کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/08
احمد اعتماد عدم تمرکز محلی در حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران با بررسی تطبیقی حقوق فرانسه و انگلستان کارشناسی ارشد دانلود 1383
لادن اعلایی مسئولیت یبن المللی دولتها در قبال اعمال افراد کارشناسی ارشد دانلود 1386
نادی پور افسانه سازمان ملل متحد وحقوق زنان با تاکید بر کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نسبت به زنان کارشناسی ارشد
قاسم آقائی وضعیت حقوقی سرزمینهای عربی اشغال وتصرف شده توسط رژیم اشغال گر قدس کارشناسی ارشد دانلود 1377
اکبریان خطبه سرا اکبر حمایت از حقوق مردمان بومی در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
آرزو الله بخشی هفشجانی بررسی اثرات حقوقی تحریمهای فرامنشوری بر صنعت نفت ایران با تکیه بر تکنولوژی و فناوری در صنایع بالادست نفت کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/11
شماسی الهام تجدید حدود دریایی کشورهای خلیج فارس و بررسی امکان اعمال قواعد شناسایی شده دیوان بین‌المللی دادگستری در این منطقه کارشناسی ارشد
حمید الهویی نظری رویکرد انسانی در آرای دیوان بین المللی دادگستری دکتری دانلود 1388/12/11
ابوبکر امام اف مسئولیت جامعه بین الملل در برابر نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه (مسئوولیت حمایت) کارشناسی ارشد دانلود 1384
فاطمه امیری شیوه‌های جبران خسارت در طرح مسئولیت بین‌المللی دولتها (2001) با تکیه بر پرداخت غرامت، مبتنی بر رویه قضایی بین‌المللی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/10
فاطمه امیری نقش شرط فراگیر در ایجاب مسئولیت بین المللی دولت بر اساس معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری دکتری دانلود 1391/03/10
محسن امیری بررسی تحلیلی تاثیر پیشنهادات یوگسلاوی در آینده جنبش کارشناسی ارشد 1370
مینا امراللهی بیوکی بررسی وضعیت حقوقی زندانیان گوانتانامو در پرتو حقوق بین الملل بشر دوستانه کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/11
ابوطالب امیرشعبانی وضعیت حقوقی سوخت‌رسانی در منطقه‌ی انحصاری‌اقتصادی و سایر مناطق دریایی با تکیه بر رویه‌ی قضایی دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
امیرعباس امیرشکاری بررسی و نقد اندیشه های مارتی کسکنیمی در حقوق بین الملل دکتری دانلود 1391/02/05
امیرشکاری امیرعباس بررسی و نقد اندیشه های مارتی کسکنیمی در حقوق بین الملل
اشراقی امین بررسی مفاهیم خلیج، خلیج های تاریخی، و اعمال این مفاهیم در رابطه با خلیج فارس در حقوق بین الملل دریاها کارشناسی ارشد
جعفری لاری اندیشه ارزیابی عملکرد شورای حقوق بشر کارشناسی ارشد
مجتبی بابایی بررسی ابعاد حقوقی حمایت بین المللی از زنان و کودکان پناهنده و پناهجو کارشناسی ارشد دانلود 1382
منصوری بابک بررسی منشور انرژی و عضویت ایران در آن کارشناسی ارشد
وثوقی بابک قراردادهای مقر با تاکید بر قرارداد مقر اکو کارشناسی ارشد
فرهاد باقری حاکمیت دولتها و اعمال فراسرزمینی قوانین: رویه ی اتحادیه ی اروپایی در اعمال فراسرزمینی حقوق رقابت کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/13
رضوان باقرزاده مفهوم و جایگاه انصاف در رویة دیوان بین‌المللی دادگستری کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/26
رضوان باقرزاده قانون سازی بین المللی با تکیه بر مشارکت مراجع قضایی بین المللی؛ از نظر تا عمل دکتری دانلود 1395/07/12
محمد بی آلایش کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو و اجرای آن در قانون گمرکی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/19
اسماعیل برادران رفتار با بیگانگان در حقوق ایران در مقایسه با معیارهای بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1380
عبدالحسن بربری بررسی مسئولیت مشترک سازمان های بین المللی و اعضاء در قبال اعمال خلاف حقوق بین الملل با تکیه بر مورد RQ.170 کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
آذین برخوردار بررسی نقش سازمان های بین المللی مردم نهاد در ترویج ، توسعه و هنجارسازی حق برتوسعه کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
صباحی برزو نقش سازمانهای منطقه ای در اجرای قطعنامه های شورای امنیت کارشناسی ارشد
محمد بروجردی زمینه ها و موانع همکاری میان اعضاء (اکو) کارشناسی ارشد 1370
حیدری بیژن بررسی مبانی مسئولیت بین المللی دولتها کارشناسی ارشد
ابراهیمی بهاره بررسی تطبیقی قوانین سرمایه گذازی خارجی امارات متحده عربی و ایزان کارشناسی ارشد
عمرانی زاد بهاره شیوه ها و روند تصمیم گیری در سازمان های بین المللی کارشناسی ارشد
وحید بهداد رفت وآمدو کنترل کشتی ها ومحموله آنها در دریاهای سرزمینی ودریای آزاد کارشناسی دانلود 1368
طل بهروز اعتبار معاهدات بین المللی از حیث زمان کارشناسی ارشد
عباس بهزادمفرد Transferring responsibility in upstream contracts Enforcement in oil industry under insurance coverage کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/28
اسدی کیا بهناز جایگاه کشورهای محاط و متضرر جغرافیایی در نظام نوین حقوق دریاها کارشناسی ارشد
زهرا پازکی آثار تحریم بر حق بر سلامت در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/01
خیرا... پروین بررسی سیر تحولات قوانین ومقررات شوراهای اسلامی ( با تاکید بر قانون مصوبه 75/3/1 مجلس شورای اسلامی ) کارشناسی ارشد دانلود 1378
علیرضا پورطاهریان بررسی تطبیقی گزارش های دوره ای جهانی (UPR) جمهوری اسلامی ایران و سوئیس کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
مجید تفرشی خامنه آثار حقوقی آستانه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی بر حمایت از غیرنظامیان دکتری دانلود 1394/11/26
محمدصامت تقی زاده بررسی حل و فصل اختلافات موافقتنامه تریپس با تاکید بر الحاق جمهوری اسلامی ایران به این معاهدات کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/23
متین تلخابی Human rights aspects of sustainable development with emphasis on social rights کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
حمید رضا توانگر رنجبر بررسی عملکرد ووظایف سازمان انرژی اتمی ایران در مقایسه با تکالیف پیش بینی شده در معاهده NPTو پروتکل الحاقی آن کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/09
محمد علی توکلی «مداخله بشر دوستانه ناتو در کوزوو واصل عدم توسل به زور» کارشناسی ارشد دانلود 1379
علی توکلی طبسی تاثیر مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر دوستانه کارشناسی ارشد دانلود 1375
فرزام ثریا حقوق بین الملل و انعقاد قرار دادهای تجاری الکترونیکی کارشناسی ارشد دانلود 1385
فرزام ثریا حقوق بین الملل و انعقاد قراردادهای تجاری الکترونیکی کارشناسی ارشد 1385
فرگل جاویدفر مبارزه با تجارت غیرقانونی اسلحه کوچک و سلاح های سبک کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/07
فریبا جاوید فر بررسی آثار حقوقی مصوبات اکوسوک بر حق توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای جنوب کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/03
سحرسادات جزائری بررسی عملکرد شورای امنیت در اعمال مسئولیت حمایت با تاکید بر مقابله با جنایات بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/02
اندیشه جعفری لاری ارزیابی عملکرد شورای حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
فریدون جلیل نژاد « بررسی راهکارهای حقوقی حمایت وتضمین سرمایه گذاری خارجی در ایران » کارشناسی ارشد دانلود 1379
کریمی راد جمال رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در رد ایرادات مقدماتی نسبت به صلاحیت اجباری دیوان کارشناسی ارشد
علی اشرف جهانگیری نقش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین و توسعه حقوق مسئولیت دولتها کارشناسی ارشد دانلود 1374
مارگریت جوانی تغییر اوضاع واحوال اساسی زمان قرار دادها وآثار آن کارشناسی ارشد دانلود 1376
مجید جوزی بررسی ساختار و نقش دیوان دایمی داوری در حل و فصل اختلافات بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1383
هیوا حاجی ملا بررسی حقوقی اقدامات پایگاه ویکی¬لیکس در تعامل حق دسترسی به اطلاعات با امنیت ملی دولت¬ها کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/09
شفیعا حامد تفسیر معاهدات بین المللی با نقدی بر مواد 31 تا 33 کنوانسیون 1969 وین در باره حقوق معاهدات کارشناسی ارشد
ملیکا حبیبی The relationship between environmental protection and right to peace کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
مسعود حبیبیان مسئولیت بین‌المللی سرمایه‌گذاران خارجی در قبال نقض موازین حقوق بشری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
علیرضا حجت زاده شیوه های مسالمت آمیز حل وفصل اختلافات بین المللی مطروحه در کنواسیون نوین حقوق دریاها(1982) کارشناسی ارشد 1370
جواد حداد تطبیق آیین های حاکم بر سازش با آیین های داوری مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/16
مهدی حدادی شیوه های حقوقی حمایت از سرمایه گذاری خارجی کارشناسی ارشد دانلود 1376
بیژن حیدری بررسی مبانی مسئولیت بین المللی دولتها کارشناسی ارشد دانلود 1375
لسانی حسام الدین جایگاه حقوق اشغال نظامی در حقوق بین الملل بشردوستانه
لسانی حسام الدین مسئولیت بین المللی دولتها در قبال آلودگی هسته ای کارشناسی ارشد
مصطفی حسنی مسئولیت حمایت و جدایی چاره ساز در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/07
معینی میبدی حسین اقدامات سازمان ملل در جهت تشکیل دیوان بین المللی کیفری کارشناسی ارشد
سید محمد حسین حسینی دیوان داوری دعاوی ایران - آمریکا و جایگاه آن درحقوق بین الملل کارشناسی ارشد 69-1
محمد حسین حسینی دیوان داوری دعاوی ایران ـ آمریکا وجایگاه آن در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1369
مرضیه حسینی تحلیلی بر قید داوری در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی کارشناسی ارشد 1385
محسن حسنوند بررسی معاهده قانون اساسی اروپا کارشناسی ارشد دانلود 1384
ایرج حشمتی شاد بررسی مساله اعمال زور علیه کشورها در انعقاد معاهدات بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1376
الهویی نظری حمید رویکرد انسانی در آرای دیوان بین المللی دادگستری
شش گل حمید بررسی حق تعیین سرنوشت در حقوق داخلـی ایـران با نـگاهی بر حـقـوق بیـن المـلل کارشناسی ارشد
ملک محمدی حمیدرضا قاره جنوبگان در حقوق بین الملل وجامعه جهانی: بحثی در توسعه وتحول حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
توانگر رنجبر حمید رضا بررسی عملکرد ووظایف سازمان انرژی اتمی ایران در مقایسه با تکالیف پیش بینی شده در معاهده NPTو پروتکل الحاقی آن کارشناسی ارشد
رفیعی فنود حمید رضا صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری با تاکید بر اعلامیه های دولتها کارشناسی ارشد
پروین خیرا... بررسی سیر تحولات قوانین ومقررات شوراهای اسلامی ( با تاکید بر قانون مصوبه 75/3/1 مجلس شورای اسلامی ) کارشناسی ارشد
محسن خلیلی بررسی تاثیر تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی بازنگری آن دکتری 1372
کریمی داریوش نظام حقوقی دریای مازندران بزرگترین دریای بسته جهان کارشناسی ارشد
کریمی داریوش نظام حقوقی دریای مازندران - بزرگترین دریاچه جهان کارشناسی ارشد
علی داعی مسئولیت بین المللی نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق کارشناسی ارشد 1386
ظاهری داود دیوان بین المللی حقوق دریاها کارشناسی ارشد
ندا داودیصوفی حقوق حاکم بر سیاست های صندوق بین المللی پول با تکیه بر روابط ایران با صندوق کارشناسی ارشد دانلود 1373
نوذر دبیران ظهوری بررسی تطبیقی آراء دادگاهها و دیوانهای داوری بین المللی در مورد حاکمیت دولت ها بر منابع ملی و طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/14
نوذر دبیران ظهوری Comparative study of international Courts And Tribunal Awards concerning governments Sovereignty over natural and National resources and environment کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/14
سید مرتضی حسینی راحله حقوق بشر دوستانه بین اللمل در حمایت از کودکان با تاکید بر عرف بین اللمل کارشناسی ارشد
مسعود راعی مسئولیت بین المللی دولت در قبال رفتار افراد و گروهها در پرتو رویه قضایی دکتری دانلود 1386
عبدالحمید رحمانی خلیلی بررسی حقوق مالکیت معنوی در صنایع دستی کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمدرضا رشنوادی مسئولیت دولتها در مهار ریزگردها در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/23
طجرلو رضا بررسی انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران و مقایسه با انتخابات مجلس نمایندگان کانادا کارشناسی ارشد
شادی رضازاده بررسی صور جذب و ادغام پناهندگان و اثار ان در کشور میزبان کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/26
حمید رضا رفیعی فنود صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری با تاکید بر اعلامیه های دولتها کارشناسی ارشد دانلود 1376
احمد رنجبر تعارض معاهدات در حقوق بین الملل ( اعمال معاهدات جانشین در خصوص موضوع مشابه ) کارشناسی ارشد دانلود 1377
مریم ریواز بررسی مفهوم تحولات تجاوز بین المللی با تاکید بر نقش قطعنامه های شورای امنیت قبل و بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 کارشناسی ارشد دانلود 1382
لیلا رئیسی قانون حاکم بر قرار دادهای دولت با اتباع بیگانه کارشناسی ارشد دانلود 1376
کریم زارعی بررسی و نقد مفهوم اصل المپیک(منع کلیه اشکال تبعیض در ورزش)در اسناد بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
امین اله زارع فر تحولات شناسایی دولتها درحقوق بین الملل معاصر دکتری دانلود 1390/04/14
نسیم زرگری نژاد حمایت حقوق بشری از افراد در تجمع ها و تظاهرات:(مطالعه ی موردی بحرین، ترکیه،تونس، مصر و یمن) کارشناسی ارشد
شعبانی سرخنی زینب مسئولیت بین المللی دولتها و اقدامات بین المللی برای دفن زباله های رادیواکتیو کارشناسی ارشد
پازکی زهرا آثار تحریم بر حق بر سلامت در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
عظیمی زهرا نظام حقوقی حفاظت از میراث های طبیعی بعنوان میراث بشریتبا تاکید بر کنوانسیون 1972 یونسکو کارشناسی ارشد
غلامی مقدم زهرا حمایت از حقوق بشر دوستانه در قطعنامه های شورای امنیت کارشناسی ارشد
غلامی مقدم زهرا حمایت از حقوق بشر دوستانه در قطعنامه های شورای امنیت کارشناسی ارشد
سیدحسین سادات میدانی قواعد ادله اثبات دعوی در رویه دیوان بین المللی دادگستری دکتری دانلود 1387/11/29
نادر ساعد ارزیابی حاکمیت دولتها در پرتو فرایند بین المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات دکتری دانلود 1384
محمد سالارکمری بررسی اتحادیه پستی جهانی ونقش پست در ارتباطات بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1370
سمیعی سپیده ارزیابی ابعاد حقوقی فرآیند بررسی دوره ای جهانی با توجه به عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد
سادات میدانی سیدحسین قواعد ادله اثبات دعوی در رویه دیوان بین المللی دادگستری
حسینی سید محمد حسین دیوان داوری دعاوی ایران - آمریکا و جایگاه آن درحقوق بین الملل کارشناسی ارشد
راحله سید مرتضی حسینی حقوق بشر دوستانه بین اللمل در حمایت از کودکان با تاکید بر عرف بین اللمل کارشناسی ارشد 1383
علیرضا سر بخش بررسی ابعاد حقوقی بانک بین المللی ترمیم وتوسعه (با تاکید بر رابطه بانک ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1375
غلام سلطانی بررسی رابطه تکمیلی حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
صدرزاده سلماز بررسی دلایل عدم الحاق ایالات متحده آمریکا به دیوان کیفری بین‌المللی کارشناسی ارشد
محمد سلیمانی نیا چگونگی اعمال حاکمیت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1380
سپیده سمیعی ارزیابی ابعاد حقوقی فرآیند بررسی دوره ای جهانی با توجه به عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/29
نجفی اقدم سیمین بررسی عضویت ایران در ایکسید و تاثیر آن بر شرط داوری در موافقتنامه های دو جانبه سرمایه گذاری ایران کارشناسی ارشد
موسوی سمیه تبعیض آموزشی نسبت به زنان و بررسی آن در اسناد بین‌المللی حقوق بشر کارشناسی ارشد
رضازاده شادی بررسی صور جذب و ادغام پناهندگان و اثار ان در کشور میزبان کارشناسی ارشد
بهاره شایگان The Factors Affecting States Behavior to Observe International Environmental Law Obligations کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/21
نیک پی شیرین مقابله با اعمال خشونت آمیز در دریا " کنوانسیون" مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی کشتیرانی دریانوردی" پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره "1989" کارشناسی ارشد
حمید شش گل بررسی حق تعیین سرنوشت در حقوق داخلـی ایـران با نـگاهی بر حـقـوق بیـن المـلل کارشناسی ارشد دانلود 1383
سامان شفیعی Decision Making by Consensus in International Institutions کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/21
حامد شفیعا تفسیر معاهدات بین المللی با نقدی بر مواد 31 تا 33 کنوانسیون 1969 وین در باره حقوق معاهدات کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمدرضا شکیب تأثیر اصل ضرورت بر حل اختلاف در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری از منظر منافع دولت میزبان کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/10
الهام شماسی تجدید حدود دریایی کشورهای خلیج فارس و بررسی امکان اعمال قواعد شناسایی شده دیوان بین‌المللی دادگستری در این منطقه کارشناسی ارشد دانلود 1384
علی صادقی بررسی مفهوم جنایت جنگی و صلاحیت جهانی در حقوق در گیریهای مسلحانه غیربین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1380
برزو صباحی نقش سازمانهای منطقه ای در اجرای قطعنامه های شورای امنیت کارشناسی ارشد دانلود 1379
سلماز صدرزاده بررسی دلایل عدم الحاق ایالات متحده آمریکا به دیوان کیفری بین‌المللی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/17
علی‌اصغر صدرعضدی بررسی ابعاد حقوقی تحریم های یکجانبه فراقطعنامه ای علیه ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/01
نازلی صدقی نقش مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در تدوین و توسعه حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/22
محسن صدیق ابعاد حقوقی قرارهای موقت در اسناد و رویه دیوان بین المللی دادگستری کارشناسی ارشد دانلود 1386
کاظم اف صفدر بررسی قرارداد باکو، تفلیس، جیحان از منظر حقوق معاهدات بین المللی کارشناسی ارشد
فریبرز صفری جایگاه اتباع بیگانه در چهار چوب حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1375
مکاری خواجه دیزج صمد بررسی مفهوم محاکمه عادلانه در میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی 1966 کارشناسی ارشد
مکاری خواجه دیزج صمد بررسی مفهوم محاکمه عادلانه در میثاق حقوق سیاسی و مدنی1966 1384/07/06
مدنی ضیاء‌الدین محدوده مفهوم در حیطه صلاحیت دولت و مسئولیت منبعث از آن با تأکید بر رویکرد اخیر دیوان اروپایی حقوق بشر کارشناسی ارشد
عباس طالبی نگرشی بر نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات و همه برسی کارشناسی ارشد دانلود 1379
رضا طجرلو بررسی انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران و مقایسه با انتخابات مجلس نمایندگان کانادا کارشناسی ارشد 1370
بهروز طل اعتبار معاهدات بین المللی از حیث زمان کارشناسی ارشد دانلود 1376
داود ظاهری دیوان بین المللی حقوق دریاها کارشناسی ارشد دانلود 1378
طالبی عباس نگرشی بر نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات و همه برسی کارشناسی ارشد
عزیزی عباس بررسی جانشینی دولتها در زمینه معاهدات با تاکید بر مسائل اتحاد جماهیر شوروی کارشناسی ارشد
عزیزی عباس بررسی جانشینی دولتها در زمینه معاهدات با تاکید بر مسائل اتحاد جماهیر شوروی کارشناسی ارشد
معصومه عباسی بررسی تطبیقی حقوق و تکالیف دول ساحلی و دول ثالث در منطقۀ انحصاری اقتصادی در تئوری و عمل کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/24
مهدی عباسی سرمدی "نظام حقی تنگه های مورد استفاده کشتیرانی بین المللی با تاکید برنظام حقوقی تنگه هرمز" کارشناسی ارشد دانلود 1368
رحمانی خلیلی عبدالحمید بررسی حقوق مالکیت معنوی در صنایع دستی کارشناسی ارشد
اقنوم عبدالعلی حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقیقی کارشناسی ارشد
آزادمنش عبدالقادر نقش و عملکرد دبیرخانه و دبیرکل سازمان ملل متّحد در حمایت بین المللی از حقوق بشر کارشناسی ارشد
نصیری عبدالکریم حقوق انسانی در مناقشات نظامی با نگاهی به حقوق بین الملل اسلامی کارشناسی ارشد
حمید عبدی پور اصل لشگری صلاحیت معوّق) (Forum Prorogatum) در دیوان بین المللی دادگستری کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/02
لاجوردی عرفان مقایسه اصول حاکم بر معاهدات و قراردادهای بین‌المللی کارشناسی ارشد
عباس عزیزی بررسی جانشینی دولتها در زمینه معاهدات با تاکید بر مسائل اتحاد جماهیر شوروی کارشناسی ارشد دانلود 1373
فرزانه عزیزیان بررسی مسئولیت بین‌المللی شرکت‌های چندملیتی درقبال نقض مقررات حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/13
زهرا عظیمی نظام حقوقی حفاظت از میراث های طبیعی بعنوان میراث بشریتبا تاکید بر کنوانسیون 1972 یونسکو کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/17
ایزدی علی اثر جنگ بر معاهدات در پرتو تحولات اخیر کارشناسی ارشد
توکلی طبسی علی تاثیر مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر دوستانه کارشناسی ارشد
داعی علی مسئولیت بین المللی نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق کارشناسی ارشد
داعی علی مسئولیت بین المللی نقض حقوق ایران جنگی ایرانی در عراق کارشناسی ارشد
صادقی علی بررسی مفهوم جنایت جنگی و صلاحیت جهانی در حقوق در گیریهای مسلحانه غیربین المللی کارشناسی ارشد
کارگر شریف آباد علی بررسی اختلافات حقوقی ناشی از نوسانات پولی در قراردادهای اقتصادی و طرق جبران آن کارشناسی ارشد
کورکی نژادقرائی علی ارزش حقوقی قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد
کورکی نژادقرائی علی ارزش حقوقی قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد
گرشاسبی علی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی کشتی در دریای آزاد کارشناسی ارشد
جهانگیری علی اشرف نقش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین و توسعه حقوق مسئولیت دولتها کارشناسی ارشد
صدرعضدی علی‌اصغر بررسی ابعاد حقوقی تحریم های یکجانبه فراقطعنامه ای علیه ایران کارشناسی ارشد
ایرانشاهی علیرضا بطلان معاهدات کارشناسی ارشد
حجت زاده علیرضا شیوه های مسالمت آمیز حل وفصل اختلافات بین المللی مطروحه در کنواسیون نوین حقوق دریاها(1982) کارشناسی ارشد
سر بخش علیرضا بررسی ابعاد حقوقی بانک بین المللی ترمیم وتوسعه (با تاکید بر رابطه بانک ایران) کارشناسی ارشد
مسعود علیزاده تحول حاکمیت؛ نگاهی به مفهوم حاکمیت به عنوان مبنای حقوق بین الملل امروزی دکتری دانلود 1390/12/29
معصومه علی نژاد حقوق بین الملل هوائی و حمله آمریکا به هواپیمای ایرباس ایران کارشناسی ارشد 1370
محمدحسن علوی املشی مسئولیت بین المللی دولتها در درگیریهای داخلی کارشناسی ارشد دانلود 1376
بهاره عمرانی زاد شیوه ها و روند تصمیم گیری در سازمان های بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمودرضا غفاری سازمان بین المللی دریانوردی ( ایمو) و نقش آن در تدوین و توسعه حقوق دریایی بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1378
سلطانی غلام بررسی رابطه تکمیلی حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه کارشناسی ارشد
قاسمی غلامعلی نفی تبعیض در حقوق بین الملل واسلام با تکیه بر اقلیتهای مذهبی کارشناسی ارشد
زهرا غلامی مقدم حمایت از حقوق بشر دوستانه در قطعنامه های شورای امنیت کارشناسی ارشد 1384
امیری فاطمه نقش شرط فراگیر در ایجاب مسئولیت بین المللی دولت بر اساس معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری
امیری فاطمه شیوه‌های جبران خسارت در طرح مسئولیت بین‌المللی دولتها (2001) با تکیه بر پرداخت غرامت، مبتنی بر رویه قضایی بین‌المللی کارشناسی ارشد
کیهانلو فاطمه تعریف پناهنده در پرتو آراء محاکم قضایی ملی دکتری
کیهانلو فاطمه تعریف پناهنده در پرتو آراء محاکم قضایی ملی
صفری فریبرز جایگاه اتباع بیگانه در چهار چوب حقوق بشر کارشناسی ارشد
مهسا فرح زاد The Creation of State: Review the Case of Palestine دکتری دانلود 1392/09/06
جلیل نژاد فریدون « بررسی راهکارهای حقوقی حمایت وتضمین سرمایه گذاری خارجی در ایران » کارشناسی ارشد
ثریا فرزام حقوق بین الملل و انعقاد قراردادهای تجاری الکترونیکی کارشناسی ارشد
ثریا فرزام حقوق بین الملل و انعقاد قرار دادهای تجاری الکترونیکی کارشناسی ارشد
عزیزیان فرزانه بررسی مسئولیت بین‌المللی شرکت‌های چندملیتی درقبال نقض مقررات حقوق بشر کارشناسی ارشد
فصیحی لنگرودی فرنگ حقوق بشر در آراء دیوان بین المللی دادگستری کارشناسی ارشد
محمدعلی فیروزی مسئولیـت بین المللـی دولت ها درقبـال جرائـم سازمـان یـافتـه فراملـی ( با تاکیـد بر کنوانسیـون پالرمو2000) کارشناسی ارشد دانلود 1382
فرنگ فصیحی لنگرودی حقوق بشر در آراء دیوان بین المللی دادگستری کارشناسی ارشد دانلود 1383
فاطمه فولادی بررسی ابعاد حقوقی تغییر جایگاه فلسطین از نهاد ناظر به کشور غیرعضو ناظر در سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/01
آقائی قاسم وضعیت حقوقی سرزمینهای عربی اشغال وتصرف شده توسط رژیم اشغال گر قدس کارشناسی ارشد
آقائی قاسم وضعیت حقوقی سرزمینهای عربی اشغال وتصرف شده توسط رژیم اشغال گر قدس کارشناسی ارشد
غلامعلی قاسمی نفی تبعیض در حقوق بین الملل واسلام با تکیه بر اقلیتهای مذهبی کارشناسی ارشد دانلود 1377
حسین قدیانی تسری قواعد سازمان جهانی تجارت به جریان منابع تجدیدناپذیر با تأکید بر مسائل اوپک کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
ناصر قربان نیا نسبت میان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه دکتری دانلود 1385
مینا قربان وطن تعهدات دولت های عضو کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم ژنوسید: آوردۀ دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی 26 فوریه 2007 کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/04
نجم الدین قریشی مشروعیت استفاده از مینهای ضد نفر در چارچوب بشر دوستانه کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمدرحیم قهستانی عملکرد هیات دیوان داوری ایران و آمریکا در خصوص پرداخت خسارت کارشناسی ارشد دانلود 1378
علی کارگر شریف آباد بررسی اختلافات حقوقی ناشی از نوسانات پولی در قراردادهای اقتصادی و طرق جبران آن کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/02
صفدر کاظم اف بررسی قرارداد باکو، تفلیس، جیحان از منظر حقوق معاهدات بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/11
مهدی کیخسروی وضعیت آب های تاریخی در حقوق بین الملل دریاها کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/02
مریم کربلایی حسنی بررسی ابعاد حق بر غذا در اسناد بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/01
داریوش کریمی نظام حقوقی دریای مازندران بزرگترین دریای بسته جهان کارشناسی ارشد 1371
داریوش کریمی نظام حقوقی دریای مازندران - بزرگترین دریاچه جهان کارشناسی ارشد 1371
جمال کریمی راد رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در رد ایرادات مقدماتی نسبت به صلاحیت اجباری دیوان کارشناسی ارشد دانلود 1379
مظاهری کیمیا «بررسی رابطه تروریسم و نقض حق حیات» کارشناسی ارشد
لیلا کمالیان برازجانی Investigation the Possibility of Litigation Rights Iran Arising from Violations of The Economic, Social and cultural Rights as a Result of security council sanctions with a view to optional Protcol to the Convention of Economic, social and Cultural rights کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
فاطمه کیهانلو تعریف پناهنده در پرتو آراء محاکم قضایی ملی دکتری 1385
علی کورکی نژادقرائی ارزش حقوقی قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد کارشناسی ارشد 1375
مجید کورکی نژاد قرائی تروریسم سایبری(دهشت افکنی در فضای مجازی) و راهکارهای افزایش امنیت سایبر در ایران با تاکید بر عملکرد دولت ایالات متحده آمریکا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
علی گرشاسبی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی کشتی در دریای آزاد کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
نیلوفر گنجهء The aspect of remedies about Human Rights wrong fullacts according Human Rights instrument with emphasis on protocol preceden کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
اعلایی لادن مسئولیت یبن المللی دولتها در قبال اعمال افراد کارشناسی ارشد
حسام الدین لسانی جایگاه حقوق اشغال نظامی در حقوق بین الملل بشردوستانه دکتری دانلود 1389/9/21
حسام الدین لسانی مسئولیت بین المللی دولتها در قبال آلودگی هسته ای کارشناسی ارشد دانلود 1380
رئیسی لیلا قانون حاکم بر قرار دادهای دولت با اتباع بیگانه کارشناسی ارشد
جوانی مارگریت تغییر اوضاع واحوال اساسی زمان قرار دادها وآثار آن کارشناسی ارشد
بابایی مجتبی بررسی ابعاد حقوقی حمایت بین المللی از زنان و کودکان پناهنده و پناهجو کارشناسی ارشد
دانی مجتبی حمایت دیپلماتیک از اتباع دارای تابعیت مضاعف در روند توسعه تدریجی حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
محمدعلی مجد مقابله با قاچاق انسان از طریق دریا کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/28
تفرشی خامنه مجید آثار حقوقی آستانه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی بر حمایت از غیرنظامیان
جوزی مجید بررسی ساختار و نقش دیوان دایمی داوری در حل و فصل اختلافات بین المللی کارشناسی ارشد
کورکی نژاد قرائی مجید تروریسم سایبری(دهشت افکنی در فضای مجازی) و راهکارهای افزایش امنیت سایبر در ایران با تاکید بر عملکرد دولت ایالات متحده آمریکا کارشناسی ارشد
اسپری محسن بررسی تحلیلی تاثیر پیشنهادات یوگسلاوی در آینة جنبش کارشناسی ارشد
امیری محسن بررسی تحلیلی تاثیر پیشنهادات یوگسلاوی در آینده جنبش کارشناسی ارشد
حسنوند محسن بررسی معاهده قانون اساسی اروپا کارشناسی ارشد
خلیلی محسن بررسی تاثیر تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی بازنگری آن کارشناسی ارشد
خلیلی محسن بررسی تاثیر تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی باز نگری آن کارشناسی ارشد
صدیق محسن ابعاد حقوقی قرارهای موقت در اسناد و رویه دیوان بین المللی دادگستری کارشناسی ارشد
صدیق محسن ابعاد حقوقی قرارهای موقت در اسناد و رویه دیوان بین المللی دادگستری کارشناسی ارشد
بروجردی محمد زمینه ها و موانع همکاری میان اعضاء (اکو) کارشناسی ارشد
سالارکمری محمد بررسی اتحادیه پستی جهانی ونقش پست در ارتباطات بین المللی کارشناسی ارشد
سالارکمری محمد بررسی اتحادیه پستی جهانی ونقش پست در ارتباطات بین المللی کارشناسی ارشد
سلیمانی نیا محمد چگونگی اعمال حاکمیت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
فکری راد محمد مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال خسارات فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک کارشناسی ارشد
مظاهری محمد بررسی ابعاد حقوقی شعبه حل و فصل اختلافات بستر دریاها و نقش آن در توسعه حقوق بین الملل دریاها ( در تئوری و عمل ) کارشناسی ارشد
نگارشی محمد تاثیر تحریم های فرامنشوری بر قراردادهای خارجی ایران با تاکید بر قراردادهای گاز کارشناسی ارشد
ابراهیمی محمد تقی حل و فصل اختلافات بین دولت ها از طریق داوری بین المللی عمومی کارشناسی ارشد
علوی املشی محمدحسن مسئولیت بین المللی دولتها در درگیریهای داخلی کارشناسی ارشد
حسینی محمد حسین دیوان داوری دعاوی ایران ـ آمریکا وجایگاه آن در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
عرفان منش محمد حسین بررسی علل جایگزینی کمیسیون حقوق بشر با شورای حقوق بشر کارشناسی ارشد
قهستانی محمدرحیم عملکرد هیات دیوان داوری ایران و آمریکا در خصوص پرداخت خسارت کارشناسی ارشد
شکیب محمدرضا تأثیر اصل ضرورت بر حل اختلاف در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری از منظر منافع دولت میزبان کارشناسی ارشد
مختاری محمدرضا نقش داد سرا در دیوان کیفری بین المللی و محکمه خاص یوگسلاوی سابق کارشناسی ارشد
تقی زاده محمدصامت بررسی حل و فصل اختلافات موافقتنامه تریپس با تاکید بر الحاق جمهوری اسلامی ایران به این معاهدات کارشناسی ارشد
فیروزی محمدعلی مسئولیـت بین المللـی دولت ها درقبـال جرائـم سازمـان یـافتـه فراملـی ( با تاکیـد بر کنوانسیـون پالرمو2000) کارشناسی ارشد
مجد محمدعلی مقابله با قاچاق انسان از طریق دریا کارشناسی ارشد
مقانی بورخیلی محمدعلی مسئولیت رئیس جمهور در مقابل ملت و مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
توکلی محمد علی «مداخله بشر دوستانه ناتو در کوزوو واصل عدم توسل به زور» کارشناسی ارشد
مسائلی محمود جنایت علیه صلح و امنیت بشری کارشناسی ارشد
مسائلی محمود جنایت علیه صلح وامنیت بشری با تکیه بر ماده 19 طرح نهائی مسئولیت بین المللی دولتها مصوب 25 جولای 1980 کمیسیون حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
مریم محمودی تأثیر فناوری‌های فضایی بر حقوق‌بشر کارشناسی ارشد دانلود 93/11/28
هادی محمودی نقش موافقـت نامه هـای پادمان در تحکیم پایه های معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای (NPT) کارشناسی ارشد دانلود 1383
غفاری محمودرضا سازمان بین المللی دریانوردی ( ایمو) و نقش آن در تدوین و توسعه حقوق دریایی بین المللی کارشناسی ارشد
محمدرضا مختاری نقش داد سرا در دیوان کیفری بین المللی و محکمه خاص یوگسلاوی سابق کارشناسی ارشد دانلود 1379
ضیاء‌الدین مدنی محدوده مفهوم در حیطه صلاحیت دولت و مسئولیت منبعث از آن با تأکید بر رویکرد اخیر دیوان اروپایی حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1385
میردورقی مرتضی بررسی وضعیت حقوقی زندانیان جنگی ومزدوران در جنگ عراق وایران از آغاز تا پایان اسارت با استناد به کنواسیون سوم 1949 وپروتکلهای الحاقی 1977 ژنو کارشناسی ارشد
میردورقی مرتضی بررسی وضعیت حقوقی زندانیان جنگی و مزدوران در جنگ عراق و ایران از آغاز تا پایان اسارت کارشناسی ارشد
موسوی مرتضی راهکارهای نظرات بر اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
ریسه مرجان آیینهای نظارتی و پیگیری (بازدارنده از اخلاق)در حقوق محیط زیست کارشناسی ارشد
مرتضی میردورقی بررسی وضعیت حقوقی زندانیان جنگی و مزدوران در جنگ عراق و ایران از آغاز تا پایان اسارت کارشناسی ارشد 1370
حسینی مرضیه تحلیلی بر قید داوری در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی کارشناسی ارشد
حسینی مرضیه تحلیلی بر قید داوری در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی کارشناسی ارشد
ریواز مریم بررسی مفهوم تحولات تجاوز بین المللی با تاکید بر نقش قطعنامه های شورای امنیت قبل و بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 کارشناسی ارشد
محمود مسائلی جنایت علیه صلح و امنیت بشری کارشناسی ارشد 1369
راعی مسعود مسئولیت بین المللی دولت در قبال رفتار افراد و گروهها در پرتو رویه قضایی
علیزاده مسعود توسل به زور بر ضد تروریسم کارشناسی ارشد
منصور مسعودی بررسی برخی از مسائل حقوق نفت در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1378
فرشته مسلمی نظام بین المللی مقابله با دزدی دریایی کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/08
کیمیا مظاهری «بررسی رابطه تروریسم و نقض حق حیات» کارشناسی ارشد دانلود 1384/07/13
محمد مظاهری بررسی ابعاد حقوقی شعبه حل و فصل اختلافات بستر دریاها و نقش آن در توسعه حقوق بین الملل دریاها ( در تئوری و عمل ) کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/26
علی نژاد معصومه حقوق بین الملل هوائی و حمله آمریکا به هواپیمای ایرباس ایران کارشناسی ارشد
علی نژاد معصومه حقوق بین الملل هوائی و حمله آمریکا به هواپیمای ارباس ایران کارشناسی ارشد
علی نژاد معصومه حقوق بین الملل هوائی و حمله آمریکا به هواپیمای ایرباس ایران کارشناسی ارشد
حسین معینی میبدی اقدامات سازمان ملل در جهت تشکیل دیوان بین المللی کیفری کارشناسی ارشد دانلود 1373
امیر مقامی دستورگرایی در حقوق بین الملل دکتری دانلود 1394/06/15
محمدعلی مقانی بورخیلی مسئولیت رئیس جمهور در مقابل ملت و مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1381
صمد مکاری خواجه دیزج بررسی مفهوم محاکمه عادلانه در میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی 1966 کارشناسی ارشد دانلود 1383/06/01
صمد مکاری خواجه دیزج بررسی مفهوم محاکمه عادلانه در میثاق حقوق سیاسی و مدنی1966
حمیدرضا ملک محمدی قاره جنوبگان در حقوق بین الملل وجامعه جهانی: بحثی در توسعه وتحول حقوق بین الملل کارشناسی ارشد 1368
امراللهی بیوکی مینا بررسی وضعیت حقوقی زندانیان گوانتانامو در پرتو حقوق بین الملل بشر دوستانه کارشناسی ارشد
قربان وطن مینا تعهدات دولت های عضو کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم ژنوسید: آوردۀ دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی 26 فوریه 2007 کارشناسی ارشد
اسکندری زنجانی منیژه بررسی حقوقی توسل به زور ایالات متحده امریکا در قاره امریکا کارشناسی ارشد
مسعودی منصور بررسی برخی از مسائل حقوق نفت در ایران کارشناسی ارشد
بابک منصوری بررسی منشور انرژی و عضویت ایران در آن کارشناسی ارشد دانلود 1383/06/30
حدادی مهدی شیوه های حقوقی حمایت از سرمایه گذاری خارجی کارشناسی ارشد
عباسی سرمدی مهدی "نظام حقی تنگه های مورد استفاده کشتیرانی بین المللی با تاکید برنظام حقوقی تنگه هرمز" کارشناسی ارشد
موسوی مهدی اصل حق تعیین سرنوشت ملتها و مسئله فلسطین کارشناسی ارشد
ابوالقاسم مهدی زاده نقد وبررسی ماهیت وساختار حقوقی سازمان کنفرانس اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1378
وحید مهدوی خواه دلایل اختتام قراردادهای بین‌المللی نفتی در پرتو آرای داوری‌های بین‌المللی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/11
فرح زاد مهسا The Creation of State: Review the Case of Palestine
موسوی زنوز موسی مشروعیت قوانین فراسرزمینی داماتو وهلمز ـ برتون ـ با توجه به حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
ابراهیم موسی زاده بررسی قانون سازمان بازرسی کل کشور و تطبیق آن با نهاد آمبودزمن برخی کشورها کارشناسی ارشد دانلود 1381
سمیه موسوی تبعیض آموزشی نسبت به زنان و بررسی آن در اسناد بین‌المللی حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1384
مرتضی موسوی راهکارهای نظرات بر اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1381
مهدی موسوی اصل حق تعیین سرنوشت ملتها و مسئله فلسطین کارشناسی ارشد دانلود 1380
موسی موسوی زنوز مشروعیت قوانین فراسرزمینی داماتو وهلمز ـ برتون ـ با توجه به حقوق بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1379
افسانه نادی پور سازمان ملل متحد وحقوق زنان با تاکید بر کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نسبت به زنان کارشناسی ارشد دانلود 1374
ساعد نادر ارزیابی حاکمیت دولتها در پرتو فرایند بین المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات
صدقی نازلی نقش مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در تدوین و توسعه حقوق بشر کارشناسی ارشد
احمدی خلجی ناصر بررسی ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت و مسئله الحاق ایران کارشناسی ارشد
قربان نیا ناصر نسبت میان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه
رضا نجفی روش های راستی آزمایی در حقوق بین الملل کنترل و خلع سلاح تسلیحات متعارف دکتری دانلود 1392/06/21
سیمین نجفی اقدم بررسی عضویت ایران در ایکسید و تاثیر آن بر شرط داوری در موافقتنامه های دو جانبه سرمایه گذاری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/04/30
قریشی نجم الدین مشروعیت استفاده از مینهای ضد نفر در چارچوب بشر دوستانه کارشناسی ارشد
داودی صوفی ندا حقوق حاکم بر سیاست های صندوق بین المللی پول با تکیه بر روابط ایران با صندوق کارشناسی ارشد
داودیصوفی ندا حقوق حاکم بر سیاست های صندوق بین المللی پول با تکیه به روابط ایران با صندوق کارشناسی ارشد
مینا نیسی امکان سنجی طرح دعاوی جانبازان شیمیایی در محاکم داخلی و دیوان دادگستری بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
زرگری نژاد نسیم حمایت حقوق بشری از افراد در تجمع ها و تظاهرات:(مطالعه ی موردی بحرین، ترکیه،تونس، مصر و یمن) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
عبدالکریم نصیری حقوق انسانی در مناقشات نظامی با نگاهی به حقوق بین الملل اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1376
شیرین نیک پی مقابله با اعمال خشونت آمیز در دریا " کنوانسیون" مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی کشتیرانی دریانوردی" پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره "1989" کارشناسی ارشد دانلود 1370
محمد نگارشی تاثیر تحریم های فرامنشوری بر قراردادهای خارجی ایران با تاکید بر قراردادهای گاز کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/22
دبیران ظهوری نوذر بررسی تطبیقی آراء دادگاهها و دیوانهای داوری بین المللی در مورد حاکمیت دولت ها بر منابع ملی و طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد
آذری هادی شناسائی قواعد عرفی حقوق بشر دوستانه توسط محاکم بین المللی کارشناسی ارشد
محمودی هادی نقش موافقـت نامه هـای پادمان در تحکیم پایه های معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای (NPT) کارشناسی ارشد
ندا‌ هاشمی «شرایط درج شروط داوری در معاهدات بین‌المللی» کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/14
اعرابی هومن شیوه های جبران خسارت در حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
بابک وثوقی قراردادهای مقر با تاکید بر قرارداد مقر اکو کارشناسی ارشد دانلود 1377
بهداد وحید رفت وآمدو کنترل کشتی ها ومحموله آنها در دریاهای سرزمینی ودریای آزاد کارشناسی
مهدوی خواه وحید دلایل اختتام قراردادهای بین‌المللی نفتی در پرتو آرای داوری‌های بین‌المللی کارشناسی ارشد
خداداد وطن خواه مسئولیت سازمانهای بین المللی با تاکید بر عملکرد ناتو در افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق بین الملل عمومی 2 2103034 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نهادها و ساز و کارهای منطقه ای ازحمایت از حقوق بشر 2103112 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
تحقیق در متون و اسناد بین المللی 2103093 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/27 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
حل و فصل قضایی اختلافات بین المللی 2103103 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تحلیل محتوی آراء و احکام قضایی و داوری 2103095 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق بشر 2103096 2 04 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سازمان های بین المللی 2103051 2 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق سازمان های بین المللی 2103066 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حل و فصل قضایی اختلافات بین المللی 2103103 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
حقوق دریاها 2103084 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/22(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
حقوق بین الملل عمومی 2 2103034 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/22(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نهادها و ساز و کارهای منطقه ای ازحمایت از حقوق بشر 2103112 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
تحقیق در متون و اسناد بین المللی 2103093 2 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/31(13:00 - 15:00) ترم دوم 1395
تحلیل محتوی آراء و احکام قضایی و داوری 2103095 2 03 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/27(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق بشر 2103096 2 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/27(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نظام بین المللی حقوق بشر 2103091 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/22(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
حقوق سازمان های بین المللی 2103066 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/22(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
حقوق بین الملل عمومی 1 2103083 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نهادها و ساز و کارهای جهانی حمایت از حقوق بشر 2103113 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/29(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1