اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدحسن صادقی مقدم

محمدحسن صادقی مقدم

محمدحسن صادقی مقدم    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نورزاده بهنام بررسی تعهدات طرفین در قرارادادهای بازیکنان فوتبال با باشگاهها کارشناسی ارشد
موحدی ساوجی محمد احکام وضعی کودکان حاصل از جنین آزمایشگاهی دکتری
مظفری مصطفی هویت، حقوق و تکالیف انسان شبیه سازی شده
سرمدی ملیحه مسئولیت مدنی ناشی از سقط درمانی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق مدنی 8 شفعه، وصیت و ارث 2105208 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (11:30 - 12:30) 1395/10/18(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
حقوق و فناوری های نوین زیست پزشکی 2105519 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 2 نتیجه