اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجید غمامی

مجید غمامی

مجید غمامی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رضائی‌نژاد. امیرحسین سیر تحول طرق عادی شکایت از آراء مدنی در حقوق ایران و فرانسه کارشناسی ارشد
اسلامی سامانی احمدرضا اصل سرعت در دادرسی مدنی کارشناسی ارشد
عرب اسماعیل قواعد عمومی حاکم بر تدابیر تامینی و موقتی در آیین دادرسی مدنی کارشناسی ارشد
بزرگمهر امیرعباس توقیف قضایی اموال کارشناسی ارشد
رحمانی امین الدین بررسی مقررات داوری مرکز منطقه ای داوری تهران با مطالعه تطبیقی کارشناسی ارشد
انصاری باقر نقش قاضی در تحول نظام حقوقی
غفاری فارسانی بهنام مسئولیت مدنی ناشی از ترک یاری رساندن به دیگری کارشناسی ارشد
آقامیری حسن بررسی تعارض میان سند و شهادت در نظام حقوقی ایران کارشناسی ارشد
محسنی حسن اصـول حاکـم بر دادرسـی عادلانــه در دعاوی مدنی کارشناسی ارشد
محسنی حسن اداره جریان دادرسی مدنی (برپایۀ نظریۀ همکاری میان طرفین دعوا و دادرس)
صادقی حسین مسولیت مدنی در ارتباطات الکترونیکی
نرگس دباغی کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا کارشناسی ارشد
قدسی ساسان ماهیت حقوقی قراردادهای مدیریت ثروت کارشناسی ارشد
محمدی سام تعهد به نفع شخص ثالث
حیالی سپیده پیش محاکمه و نقش آن در پرهیز از اطاله دادرسی کارشناسی ارشد
مصطفوی کاشانی سیدصادق مسئولیت مدنی ناشی از طراحی در صنعت ساختمان کارشناسی ارشد
شاهرخی سیده هانیه Comparison grounds of refusal enforcement of arbitral awards in civil procedure law and international commercial arbitration law and New York convention کارشناسی ارشد
جعفری ندوشن شهاب تعارض صلاحیت مراجع حل اختلاف در رسیدگی به اختلافات قراردادهای سرمایه گذاری خارجی
میرشکاری عباس نسبت ثبوت و اثبات در علم حقوق کارشناسی ارشد
زارع پور عبدالرحمان جایگاه شورای حل اختلاف در دادرسی نوین کارشناسی ارشد
آخوندی عبدالرشید بررسی مسائل حقوقی حاکم بر سرمایهگذاری خارجی در بازار اوراق بهادار کارشناسی ارشد
آخوندی عبدالرشید پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بینالمللی با عنوان بررسی مسائل حقوقی حاکم بر سرمایهگذاری خارجی در بازار اوراق بهادار کارشناسی ارشد
رجبی عبدالله مطالعه تطبیقی ناشی از آتش سوزی کارشناسی ارشد
بخشنده علیرضا وعده بیع دکتری
حاجی نوروزی غلامرضا مسئولیت مدنی ناشی از طراحی و ساخت‌و‌سازها
مرادی فاطمه اصل ابتکار عمل خصوصی اصحاب دعوا در دادرسی مدنی کارشناسی ارشد
دهدار فرزین نقد و بررسی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی کارشناسی ارشد
دهدار فرزین نقد و بررسی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی کارشناسی ارشد
پوراستاد مجید نقش دادگاه در تحصیل دلیل و کشف حقیقت
آذین محمد The Principle of the Initiative of Parties in Civil Proceedings کارشناسی ارشد
خوراشاهی محمد تکلیف زیان دیده به کاهش خسارت کارشناسی ارشد
سلطانی محمد ادلـه الکترونیـک اثبات دعـوا کارشناسی ارشد
صادقی محمد مطالعه تطبیقی قرارداد سفارش ساخت در فقه و حقوق دکتری
صادقی محمد مطالعه تطبیقی قرارداد سفارش ساخت در فقه و حقوق
فرزانگان محمد شورای حل اختلاف بر مبنای قانون 1387 کارشناسی ارشد
کلنات محمد مالکیت معادن در حقوق ایران و فقه امامیه کارشناسی ارشد
فارسیجانی محمد حسین حدود دخالت دادگاه ها در داوری کارشناسی ارشد
قلی زاده محمدصادق تصرف حقوقی در مال توقیف شده کارشناسی ارشد
توکلی محمدمهدی نصب داور ، احکام و آثار آن
نعم مختار مسئولیت مدنی ناشی از عرضه دارو و کالاهای بهداشتی کارشناسی ارشد
سخی مرضیه طواری ناشی از دخالت اشخاص ثالث در دعاوی مدنی کارشناسی ارشد
ابراهیمی مریم ساختار حقوقی سرمایه گذاری به شیوه ساخت، بهره برداری و انتقال کارشناسی ارشد
ابراهیمی مریم تبیین رژیم حقوقی حاکم بر معاملات سهام در بازار بورس
فیروزی مژده بررسی جنبه‌های حقوقی تأمین مالی پروژه محور کارشناسی ارشد
موفقی مژگان پذیرش سند در دادگاه
شعبانی مصطفی مراجع شبه قضائی صالح در خصوص تخلفات ساختمانی کارشناسی ارشد
شعبانی مصطفی مراجع شبه قضایی صالح در خصوص تخلفات ساختمانی کارشناسی ارشد
حمامی شاه عباسیان مهدی دعاوی تصرف در چهار چوب قانون آئین دادرسی مدنی کارشناسی ارشد
شاه عباسیان مهدی دعاوی تصرف در چهار چوب قانون آئین دادرسی مدنی کارشناسی ارشد
علیدوستی شهرکی ناصر قواعد حاکم بر حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری خارجی
محمدی عراقی ناهید سـوء استفـاده از حـق طـلاق کارشناسی ارشد
گوهری هدی سادات ماهیت و آثار تنظیم اسناد انتقال اجرایی کارشناسی ارشد
یزدانی هومن مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در برابر اشخاص خصوصی
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ادله اثبات دعوی 2105007 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/01(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
آیین دادرسی مدنی 3 2105025 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29(15:00 - 17:00) ترم اول 1395
آیین دادرسی مدنی تطبیقی 2105020 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/26(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
آئین دادرسی مدنی 2105019 2 06 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/27(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
مقدمه علم حقوق 2105172 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/20(08:00 - 10:00) ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه