اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حمیدرضا ملک محمدی

حمیدرضا ملک محمدی

حمیدرضا ملک محمدی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112413
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عباسی ابراهیم ناکارآمدی ساختاری و کارکردی دولت و عدم تحقق توسعه اقتصادی در ایران « 1320-1313» و «1357-1342» کارشناسی ارشد
رفعیی احسان بررسی معاملات بیع متقابل و تاثیر آن بر امنیت ملی و منافع ملی ایران کارشناسی ارشد
عبدالزهرا عثمان یاسر آسیب شناسی سیاست‎گذاری امنیت ملی عراق از سال 1968تا 2011 (با تأکید بر مسئله قومی- مذهبی)
مهدی اسکندری بررسی برنامه اصلاحات پیشنهادی دبیرکل در ساختار سازمان ملل و مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص این اصلاحات کارشناسی ارشد دانلود 1384
بابک اسکندریون The development and transition of energy policy(The Case study of the power sector in Iran) دکتری دانلود 1394/12/10
علیرضا اکبری طراحی مدل شبکه اجتماعی- مجازی دانش بنیان برای ارتباط دانش محوربین بدنه سازمان های فرهنگی با مطالعه موردی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/06
رضایی مقدم اله کرم بررسی مقایسه ای مکانیسم های نظارت بر اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و روسیه و تاثیر آن بر چرخه سیاستگذاری در کشورهای یاد شده کارشناسی ارشد
کوهیار الهه بررسی سیاستگذاری های مددکاری در مرکز مراقبت های پس از خروج از (زندان) در شهر تهران در سال 89-88 کارشناسی ارشد
نژادحسین الهه بررسی موانع عدم تحقق الگوی توسعه پایدار در شهر تهران کارشناسی ارشد
فرزاد بابک بررسی تاثیر حمایتهای دولت از تامین اجتماعی بر رشد اقتصادی کارشناسی ارشد
مجید بذرافکن بررسی ماهیت خیزش های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و نسبت آن با انقلاب اسلامی دکتری دانلود 1392/07/30
محمد براتیان شناسایی موثرترین مولفه ها درارتقاء ضریب امنیت عمومی در چارچوب الگوی حکمرانی خوب کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
حسن بستانی بررسی تاثیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانشجویان بر میزان مشارکت سیاسی آنان و ارائه راهکارهای سیاست گذاری جهت تقویت این مشارکت کارشناسی ارشد دانلود 1382
حمید بستانی بررسی تاثیر پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی دانشجویان بر میزان مشارکت سیاسی آنان و ارائه راهکارهای سیاست گذاری جهت تقویت این مشارکت کارشناسی ارشد دانلود 1382
مجید پیرمرد وند چگینی بررسی نقش کودتای 28 مرداد 1332 درتکوین انقلاب اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1378
مهدی پره بررسی نقش احزاب در چرخه سیاستگذاری در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/05
داوود پویان آرا Evaluation of election behaviour in Isfahan (In 8th parliamentary election) کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/17
سعید تهامی آسیب‌شناسی فرایند سیاست خارجی ج.ا. ایران در قبال مناقشه قره‌باغ ( با توجه به دو مولفه قالب بندی و اجرای سیاست‌ها) 84-1370 (2005-1991) کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد ثقلانی تاثیر سرمایه اجتماعی بر سیاست های رفاهی ( بررسی موردی ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1385
شرافت ثمره نیازسنجی، امکان سنجی و سیاستگذاری دولت در عرصه ایجاد نظام آموزشی عالی مجازی در ایران (86 -1380) کارشناسی ارشد
کیوان جیریایی بررسی افزایش نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام و تاثیر آن در سیاستگذاریهای کشور کارشناسی ارشد دانلود 1383
مریم جوان شهرکی Globalization and SecurityCase Study: Securitization of Iran in US Foreign Policy دکتری دانلود 1391/12/09
عباس حاتمی الگوی آونگی و دولت در ایران پس از انقلاب بررسی پویشهای متقابل ساخت اقتصادی و سیاسی دکتری دانلود 1385
ملکی علیشاه حیدر بررسی سیاست های جمهوری اسلامی ایران در مورد پیشگیری از پیامدهای زلزله در تهران کارشناسی ارشد
فریبا حیدری سیاست های آموزشی در راستای توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
بستانی حسن بررسی تاثیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانشجویان بر میزان مشارکت سیاسی آنان و ارائه راهکارهای سیاست گذاری جهت تقویت این مشارکت کارشناسی ارشد
قلجی حسین تحلیل سیاست خصوصی سازی در ایران با تاکید بر بند ج سیاست های کلی اصل44 کارشناسی ارشد
قلجی حسین Macro-Policy in Iran, United States, France,Turkey, and Malaysia; A Comparative Study
بستانی حمید بررسی تاثیر پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی دانشجویان بر میزان مشارکت سیاسی آنان و ارائه راهکارهای سیاست گذاری جهت تقویت این مشارکت کارشناسی ارشد
سالکی حمید «آرایش نیروهای سیاسی مجلس اول و تاثیر آن درتعاملات میان مجلس و دولت» (1362-1359) کارشناسی ارشد
دهقان حوریه آسیب شناسی تطبیقی سازمانهای غیردولتی در دوران آقای هاشمی و آقای خاتمی (با تاکید بر سازمانهای غیردولتی زنان) کارشناسی ارشد
راضیه خسروان تأثیر مدیریت منابع انسانی بر افزایش بهره وری نیروی انسانی در سازمانهای دولتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
حسنی یداله ارزیابی سامانه حمل و نقل سریع اتوبوسی (BRT) شهر تهران با استفاده از مدل ارزیابی سازه‌گرا کارشناسی ارشد
مهدی داودی تصویر سازی غرب از امنیتی شدن جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر سیاستگذاری امنیتی کشورهای حوزه خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/31
پویان آرا داوود Evaluation of election behaviour in Isfahan (In 8th parliamentary election) کارشناسی ارشد
حوریه دهقان آسیب شناسی تطبیقی سازمانهای غیردولتی در دوران آقای هاشمی و آقای خاتمی (با تاکید بر سازمانهای غیردولتی زنان) کارشناسی ارشد دانلود 1382
خسروان راضیه تأثیر مدیریت منابع انسانی بر افزایش بهره وری نیروی انسانی در سازمانهای دولتی ایران کارشناسی ارشد
اله کرم رضایی مقدم بررسی مقایسه ای مکانیسم های نظارت بر اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و روسیه و تاثیر آن بر چرخه سیاستگذاری در کشورهای یاد شده کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
احسان رفعیی بررسی معاملات بیع متقابل و تاثیر آن بر امنیت ملی و منافع ملی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمدرضا یزدانی زازرانی سیاستگذاری امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/12
سعید ساسانی نقش فرآیند برگزاری انتخابات در شکل¬گیری و عملکرد توسعه¬گرایانه¬ی مجلس شورای اسلامی؛ مطالعه¬ی تطبیقی مجالس ششم و هفتم کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
حمید سالکی «آرایش نیروهای سیاسی مجلس اول و تاثیر آن درتعاملات میان مجلس و دولت» (1362-1359) کارشناسی ارشد دانلود 1379
سیدسجادی سپهر تأثیر ایجاد ادارات مجازی بر کاهش دیوانسالاری (مورد ایران از 1380 تاکنون) کارشناسی ارشد
سیدسجادی سپهر تاثیر ایجاد ادارات مجازی بر کاهش دیوانسالاری (مورد ایران از 1380 تاکنون) کارشناسی ارشد
سپهر سیدسجادی تاثیر ایجاد ادارات مجازی بر کاهش دیوانسالاری (مورد ایران از 1380 تاکنون) کارشناسی ارشد 1386/06/24
تهامی سعید آسیب‌شناسی فرایند سیاست خارجی ج.ا. ایران در قبال مناقشه قره‌باغ ( با توجه به دو مولفه قالب بندی و اجرای سیاست‌ها) 84-1370 (2005-1991) کارشناسی ارشد
ساسانی سعید نقش فرآیند برگزاری انتخابات در شکل¬گیری و عملکرد توسعه¬گرایانه¬ی مجلس شورای اسلامی؛ مطالعه¬ی تطبیقی مجالس ششم و هفتم کارشناسی ارشد
شیری سمیرا بررسی نقش نظام سیاسی در گسترش و نهادینه شدن احزاب سیاسی در ایران (دوره جمهوری اسلامی) کارشناسی ارشد
سمیرا شیری بررسی نقش نظام سیاسی در گسترش و نهادینه شدن احزاب سیاسی در ایران (دوره جمهوری اسلامی) کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/06
حاتمی عباس الگوی آونگی و دولت در ایران پس از انقلاب بررسی پویشهای متقابل ساخت اقتصادی و سیاسی
حاتمی عباس الگوی آونگی و دولت در ایران پس از انقلاب (بررسی پویشهای متقابل ساخت اقتصادی و سیاسی)
یگانه عباس بررسی نقش وزارت امورخارجه در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
ابراهیم عباسی ناکارآمدی ساختاری و کارکردی دولت و عدم تحقق توسعه اقتصادی در ایران « 1320-1313» و «1357-1342» کارشناسی ارشد دانلود 1379
یاسر عبدالزهرا عثمان آسیب شناسی سیاست‎گذاری امنیت ملی عراق از سال 1968تا 2011 (با تأکید بر مسئله قومی- مذهبی) دکتری دانلود 1390/04/08
محمدرضا عبدالله پور بررسی نقش همگرایی کردها و شیعیان عراق در موفقیت سیاستگذاریهای امنیتی ایران در قبال عراق کارشناسی ارشد دانلود 1385
دارابی عصمت سیاست ایجاد شهرهای جدید در استان تهران کارشناسی ارشد
اکبری علیرضا طراحی مدل شبکه اجتماعی- مجازی دانش بنیان برای ارتباط دانش محوربین بدنه سازمان های فرهنگی با مطالعه موردی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کارشناسی ارشد
اشرفی اسکویی غزاله آسیب شناسی سیاستهای مقابله با سکونت گاههای غیر رسمی و پیامدهای اجتماعی-سیاسی آن و ارائه راهکارهای سیاستگذاری با نگاهی به کلان شهر تهران کارشناسی ارشد
یکانی زارع فرید بررسی میزان توجه به سرمایه اجتماعی در برنامه های توسعه سوم و چهارم کارشناسی ارشد
بابک فرزاد بررسی تاثیر حمایتهای دولت از تامین اجتماعی بر رشد اقتصادی کارشناسی ارشد دانلود 1382
روح اله قیصری بررسی شکل گیری حکومت محلی در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/06
حسین قلجی تحلیل سیاست خصوصی سازی در ایران با تاکید بر بند ج سیاست های کلی اصل44 کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/23
فرید یکانی زارع بررسی میزان توجه به سرمایه اجتماعی در برنامه های توسعه سوم و چهارم کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/16
جیریایی کیوان بررسی افزایش نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام و تاثیر آن در سیاستگذاریهای کشور کارشناسی ارشد
الهه کوهیار بررسی سیاستگذاری های مددکاری در مرکز مراقبت های پس از خروج از (زندان) در شهر تهران در سال 89-88 کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
عباس یگانه بررسی تاثیر سیاست های توسعه ای ج.ا.ایران در حوزۀ خانواده بر ساختار قدرت در خانواده (نمونه آماری کلانشهر تهران) دکتری دانلود 1391/11/01
بذرافکن مجید بررسی ماهیت خیزش های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و نسبت آن با انقلاب اسلامی
پیرمرد وند چگینی مجید بررسی نقش کودتای 28 مرداد 1332 درتکوین انقلاب اسلامی ایران کارشناسی ارشد
براتیان محمد شناسایی موثرترین مولفه ها درارتقاء ضریب امنیت عمومی در چارچوب الگوی حکمرانی خوب کارشناسی ارشد
ثقلانی محمد تاثیر سرمایه اجتماعی بر سیاست های رفاهی ( بررسی موردی ایران) کارشناسی ارشد
صفار محمد مطالعه تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی در ایران و ترکیه
نبی بانشی محمد جریان شناسی فکری-سیاسی حوزه علمیه قم از زمان آیت الله سید محمد حسین بروجردی تا رحلت امام خمینی(ره) کارشناسی ارشد
یزدانی زازرانی محمدرضا سیاستگذاری امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
عبدالله پور محمدرضا بررسی نقش همگرایی کردها و شیعیان عراق در موفقیت سیاستگذاریهای امنیتی ایران در قبال عراق کارشناسی ارشد
نادر مرادی نیا استراتژی گفتگوی فرهنگی و تاثیر آن بر منافع ملی کارشناسی ارشد دانلود 1383/12/26
جوان شهرکی مریم Globalization and SecurityCase Study: Securitization of Iran in US Foreign Policy
فاطمه منصوری نقش سیاست های رضاشاه در فعال شدن شکاف قومی کارشناسی ارشد دانلود 1389/05/04
اسکندری مهدی بررسی برنامه اصلاحات پیشنهادی دبیرکل در ساختار سازمان ملل و مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص این اصلاحات کارشناسی ارشد
پره مهدی بررسی نقش احزاب در چرخه سیاستگذاری در ایران کارشناسی ارشد
داودی مهدی بررسی نقش و جایگاه شهروندی اجتماعی و مولفه های آن در تحقق حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران (1392 – 1368)
مرادی نیا نادر استراتژی گفتگوی فرهنگی و تاثیر آن بر منافع ملی کارشناسی ارشد
محمد نبی بانشی جریان شناسی فکری-سیاسی حوزه علمیه قم از زمان آیت الله سید محمد حسین بروجردی تا رحلت امام خمینی(ره) کارشناسی ارشد دانلود 1378/06/12
آرایی وحید آسیب شناسی فرایند سیاست های نظارت قضایی بر دستگاه های اداری جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل چرخه ای سیاستگذاری؛ ارائه الگوی سیاستی
ولی اله وحدانی نیا پارادایم سلامت، درنظام سیا ستگذاری عمومی؛یافتن چارچوب مفهومی صحیح برای اقدام کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/08
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی و اصول مدیریت 2101614 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
سمینار مسایل سیاسی روز 2101518 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
چهارچوب حقوقی و سیاستگذاری 2101105 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مقدمه سیاستگذاری عمومی 2101361 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی سازمان و مدیریت 2101408 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مقدمه سیاستگذاری عمومی 2101361 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
سمینار مسایل سیاسی روز 2101518 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1396/03/30(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
چهارچوب حقوقی و سیاستگذاری 2101105 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:00) 1395/10/29(13:00 - 15:00) ترم اول 1395
مدیریت دولتی (اداره امور دولتی) 2101410 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29(10:00 - 12:00) ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1